Προτάσεις για wifi hotspots με τεχνολογία mesh

Η Εταιρία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα, στο πλαίσιο δράσεων για ανοιχτή ασύρματη πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα αξιοποιώντας εργαλεία και πλατφόρμες Ανοιχτού Λογισμικού, καλεί φορείς και κοινότητες να καταθέσουν ολοκληρωμένες προτάσεις για την αξιοποίηση «Access Points» τεχνολογίας Mesh.
Η Εταιρία ΕΛ/ΛΑΚ θα διαθέσει στις προτάσεις που θα επιλεγούν «Open-Mesh routers» για να καλυφθούν ανάγκες δικτύωσης, oι προτάσεις πρέπει να στοχεύουν να προσφέρουν δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε πλατείες ή πεζόδρομους, ένα δημόσιο χώρο, μια παραλία ή οποιαδήποτε άλλη περιοχή που προσφέρεται για τη δημιουργία ενός τοπικού ασύρματου σημείου πρόσβασης (wifi hot spot). Για κάθε δράση μπορoύν να διατεθούν 5-10 δρομολογητές, ενώ θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη πρόσβαση στο ιντερνέτ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταχωρίσουν τις προτάσεις τους περιγράφοντας ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αξιοποίησης των δρομολογητών στη σχετική σελίδα στο wiki της ellak.gr:
http://ellak.gr/index.php?option=com_openwiki&Itemid=103&id=eellak:openmesh
Σχετικοί Σύνδεσμοι:
http://en.wikipedia.org/wiki/Mesh_networking
http://www.open-mesh.com/

Δημοσιεύθηκε στην Δίκτυα, Ελεύθερο λογισμικό, Τ.Π.Ε. στην Κοινωνία & στον Πολιτισμό. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση