Παρακείμενος Απλός και Διαρκείας

Present Perfect Simple and Continuous

Kάνε κλικ πάνω στα πράσινα γράμματα για να θυμηθείς τον Παρακείμενο

Μάθε τα πάντα για τον Παρακείμενο Διαρκείας

Μάθε τα πάντα για το Παρακείμενο Απλό

Mind_Map_Present_Perfect

Eνεστώτας Απλός vs Ενεστώτας Διαρκείας

Simple Present vs Present Continuous – Πώς χρησιμοποιούνται

Διάβασε τα παραδείγματα και θυμήσου πότε χρησιμοποιούμε τους Ενεστώτες

Κάνε κλικ πάνω στα στοιχεία exercise, vocabulary, reading, listening για λίγη εξάσκηση στους Ενεστώτες

present_continuous Present-Simple