Επαγγελματικός Προσανατολισμός

ΚΕ.ΣΥ.Π. Κιλκίς

 • ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
 • ΕΟΠΠΕΠ

  ΕΟΠΠΕΠ

  Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 • Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού

  Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Κέντρου Ευρωδιαβατηρίου

  Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Κέντρου Ευρωδιαβατηρίου
 • Ελληνική Εθνική Βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών

  Ελληνική Εθνική Βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών
 • Οδηγός Επαγγελμάτων

  Οδηγός Επαγγελμάτων
 • Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

  Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
 • Επαγγέλματα – ΟΑΕΔ

  Επαγγέλματα – ΟΑΕΔ
 • Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΓΣΕΕ

  Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΓΣΕΕ
 • Σ.Ε.Π.

  Σ.Ε.Π.

ΚΕ.ΣΥ.Π.

Τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων λειτουργούν σε όλους τους νομούς της χώρας και παρέχουν υπηρεσίες εκπαιδευτικής και επαγγελματικής συμβουλευτικής και πληροφόρησης σε όλους τους νέους (μέχρι 25 ετών) καθώς και στους γονείς τους και στηρίζουν το έργο των εκπαιδευτικών που εφαρμόζουν το θεσμό του ΣΕΠ στα σχολεία τους.

Τα ΚΕΣΥΠ είναι στελεχωμένα με εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς και διαθέτουν πληροφοριακό υλικό σχετικά με τον ΣΕΠ και οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν επιπλέον ως στόχο να διευρύνουν τις επιλογές των ενδιαφερομένων.

Ακόμη έργο των δομών αυτών είναι η στήριξη των μαθητών και μαθητριών για την προσωπική τους ανάπτυξη σε κομβικά σημεία της εκαπιδευτικής τους πορείας, δηλαδή τη μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο, την επιλογή κατεύθυνσης/τομέα, τη συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου, πληροφόρηση για εκπαιδευτικές διεξόδους, καθώς και ενημέρωση υποψηφίων, γονέων/κηδεμόνων και εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν το εκπαιδευτικό σύστημα και τη διαχείριση των παραπάνω.

Αφήστε μια απάντηση