Τις Δευτέρες 1/12/14 και 8/12/14 ασχοληθήκαμε με τον υπολογισμό της επιτάχυνσης της βαρύτητας ( g ) μέσω ενός πειράματος με εκκρεμές. Γνωρίζοντας ότι για μικρές γωνίες εκτροπής το εκκρεμές εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με περίοδο που δίνεται από τη σχέση: μετρήσαμε με φωτοπύλη τις περιοδούς ταλάντωσης για 5 διαφορετικά μήκη νήματος. Η διαδίκασία αυτή μας πήρε πολύ χρόνο γιατί ήταν σημαντικό να στήσουμε σωστά την ράβδο πάνω στην οποία στηρίξαμε το εκκρεμές έτσι ώστε να έχουμε καλές μετρήσεις προκειμένου το αποτέλεσμα να είναι όσον το δυνατόν πιο κοντά σε αυτό της βιβλιογραφίας.
Την επόμενη φορά αφού είχαμε κάνει τις μετρήσεις μας είμασταν έτοιμοι να επεξεργαστούμε τις μετρήσεις μας και να υπολογίσουμε το g.
Κάνοντας το γράφημα του Τ2 σε σχέση με το μήκος και χαράσσοντας τη καλύτερη ευθεία μεταξύ των πειραματικών σημείων μπορούμε να υπολογίσουμε την επιτάχυνση λόγω της βαρύτητας από την κλίση κ της ευθείας αυτής αφού .
Στο τέλος όλοι καταφέραμε ο καθένας όσο καλύτερα μπορούσε να υπολογίσει το g και μάλιστα κάποιοι με πολύ μικρή απόκλιση από το νούμερο της βιβλιογραφίας.