Εργαστηριακός Όμιλος Φυσικής και Χημείας-1η Συνάντηση 6.10.2014
Στην πρώτη συνάντηση του ομίλου μας που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6-10-2014 στο Εργαστήριο Φυσικής, έγινε γνωριμία των μελών του ομίλου και συζητήθηκε ένα προσχέδιο λειτουργίας καθώς και θεμάτων που θα μελετηθούν κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς.
Εργαστηριακός Όμιλος Φυσικής και Χημείας-2η Συνάντηση 13.10.2014
Η δεύτερη συνάντηση του ομίλου μας πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 13-10-2014 στο Εργαστήριο Χημείας. Μετά από σύντομη εισήγηση της κ. Μυλωνά με θέμα την επιστημονική μέθοδο οι μαθητές εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά πάνω σε φύλλα εργασίας που τους δόθηκαν με θέματα χημείας και κλήθηκαν να τα συμπληρώσουν ακολουθώντας τα βήματα της επιστημονικής μεθόδου.
Εργαστηριακός Όμιλος Φυσικής και Χημείας-3η Συνάντηση 20.10.2014
Η τρίτη συνάντηση του ομίλου μας πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20-10-2014 στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου, όπου ο κ. Κατέρης έδωσε διάλεξη με θέμα «Ερευνητικό κέντρο CERN, 60 χρόνια προσφοράς στην επιστήμη και όχι μόνο..». Την εισήγηση παρακολούθησαν εκτός από τα μέλη του ομίλου και μαθητές της Β και Γ τάξης που θα επισκεφτούν το ερευνητικό κέντρο CERN την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου.
Οι υπεύθυνοι του ομίλου,
Μυλωνά Αναστασία, Χημικός