Στις 7 Απριλίου 2014 πραγμοτοποιήθηκε η 19η συνάντηση του ομίλου μας, στο εργαστήριο Χημείας. Σε αντίθεση με προηγούμενες συναντήσεις, εκτελέσαμε το πείραμα όλοι μαζί και όχι σε ομάδες. Στόχος του πειράματος ήταν να υπολογίσουμε την μοριακή μάζα (Mr) του αερίου που περιέχει ένας αναπτήρας ώστε να διαπιστώσουμε αν αυτό είναι καθαρό βουτάνιο, προπάνιο ή κάποιο άλλο αέριο. Για το πείραμα χρησιμοποιήσαμε μια λεκάνη, έναν ογκομετρικό σωλήνα και έναν αναπτήρα. Αρχικά, γεμίσαμε την λεκάνη με νερό και βυθίσαμε τον ογκομετρικό κύλινδρο. Τον σηκώσαμε όρθιο με το πίσω μέρος προς τα πάνω, αφού σιγουρευτήκαμε ότι δεν είχε μείνει καθόλου αέρας μέσα, παρα μόνο νερό. Στη συνέχεια, ανάψαμε τον αναπτήρα στο στόμιο του σωλήνα, κάτω από το νερό, έτσι ώστε το αέριο του αναπτήρα να μαζευτεί στο πάνω μερος του σωλήνα, διώχνοντας σιγά σιγά το νερό. Θεωρώντας αμελητέο τον αέρα από τους υδρατμούς μέσα στον ογκομετρικό σωλήνα, μετρήσαμε τον όγκο του αερίου. Επίσης, μετρώντας την μάζα του αναπτήρα πριν και αφού τον ανάψουμε υπολογίσαμε τη μάζα του αερίου μέσα στον ογκομετρικό σωλήνα. Θεωρώντας το αέριο ιδανικό χρησιμοποιήσαμε την καταστατική εξίσωση γνωρίζοντας την πίεση του αερίου, τον όγκο και την θερμοκρασία, την οποία μετατρέψαμε σε μονάδες Κέλβιν. Με αυτό τον τρόπο υπολογίσαμε τον αριθμό των moles του αερίου (n) και ύστερα την μοριακή μάζα (Mr) η οποία είχε πολύ μικρή απόκλιση από την μοριακή μάζα του βουτανίου.