Τη Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014 συγκεντρωθήκαμε για ακόμη μια φορά στο Χημείο του σχολείου μας. Εκεί μας ζητήθηκε να εκτελέσουμε ένα πείραμα με τίτλο: «Παρασκευή Σαπουνιών». Για την εκτέλεση αυτού του πειράματος χωριστήκαμε σε ομάδες των τριών ατόμων. Αρχικά σε ποτήρι ζέσεως των 250 mL προσθέσαμε 5 gr ελαιόλαδο και 10 mL αιθανόλη και στη συνέχεια με συνεχή ανάδευση προσθέσαμε 2mL από διάλυμα NaOH. Έπειτα τοποθετήσαμε το ποτήρι ζέσεως πάνω στον τρίποδα και θερμάναμε σε ήπια φλόγα ενώ αναδεύαμε συνεχώς. Σταματήσαμε τη θέρμανση μόλις είδαμε το διάλυμα να φουσκώνει. Απομακρύναμε το μίγμα από τον τρίποδα και το αφήσαμε να ηρεμήσει για 10 με 15 λεπτά. Παρατηρήσαμε πως καθώς ψύχεται μετατρέπεται σε μια παχύρρευστη μάζα. Στη συνέχεια προσθέσαμε 40 mL νερό και αναθερμάναμε αναδεύοντας μέχρις ότου το σαπούνι να διαλυθεί και 50 mL από το κορεσμένο διάλυμα του NaCI (για εξαλάτωση) με ταυτόχρονη έντονη ανάδευση. Αφού σβήσαμε το λύχνο, απομακρύναμε το μίγμα από τον τρίποδα και τοποθετήσαμε το ποτήρι σε κρύο υδατόλουτρο. Καθώς το μίγμα κρύωνε συγκεντρώνονταν όλο το σαπούνι στην επιφάνειά του (άσπρη μαλακή μάζα). Τέλος όταν είχε κρυώσει αρκετά το απομακρύναμε, αποχύνοντας, την υγρή φάση (νερό, γλυκερίνη, κ. λ. π.), οπότε στο ποτήρι παρέμεινε η στερεή φάση (το σαπούνι).
Επειδή δημιουργήθηκε πλούσιος αφρός το σαπούνι μας ήταν πολύ καλό!