Εργαστηριακός Όμιλος Φυσικής και Χημείας-16η Συνάντηση 10.3.2014
Τίτλος άσκησης: «Παρασκευή Σαπουνιών II, Μία άλλη συνταγή..». Η εργαστηριακή άσκηση πραγματοποιήθηκε με στόχο την βελτίωση της ποιότητας των σαπουνιών που παρήχθησαν από τα παιδιά.

Οι υπεύθυνοι του ομίλου,
Αναστασία Μυλωνά,
Αλέξανδρος Κατέρης