Στην συνάντηση του ομίλου που πραγματοποιήθηκε στις 15/12/14 πραγματοποιήσαμε ένα πείραμα με στόχο την κατασκευή ενός δυναμόμετρου. Τα υλικά που χρειαστήκαμε ήταν: α) ένας στυλοβάτης β) ένα ελατήριο γ) βαρίδια διαφόρων μαζών δ) σφιγκτήρες και φυσικά ένα ελατήριο με το οποίο κατασκευάσαμε το δυναμόμετρο. Αρχικά, κρεμάσαμε το ελατήριο από τον στυλοβάτη και έπειτα κρεμάσαμε ένα βαρίδι στο ελατήριο ώστε να σπάσουν οι δυνάμεις συνάφειας που εμποδίζουν την αντικειμενικότητα των μετρήσεων μας. Έπειτα αφού μετρήσαμε το αρχικό μήκος του ελατηρίου προσθέσαμε διαδοχικά άλλα 5 βαρίδια μετρώντας κάθε φορά το αντίστοιχο μήκος. Στη συνέχεια υπολογίζοντας το Δl και την δύναμη του ελατηρίου από τον νόμο του Hook. Δημιουργήσαμε γραφική παράσταση δύναμης ελατηρίου-επιμήκυνσης, η κλίση της οποίας υπολογίζει το k (σταθερά ελατηρίου).Έτσι, γνωρίζοντας το k είμαστε σε θέση να μετρήσουμε δυνάμεις με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης.