ΠΑΤΣΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Μαθηματικά

Αρχεία για Αύγουστος 2014

H τράπεζα θεμάτων Ά Λυκείου ανά διδακτική ενότητα από τους Στ.Μιχαήλογλου-Δημ.Πατσιμά

Τα αρχεία έχουν μεταφερθεί στην νέα ιστοσελίδα μας  www.askisopolis.gr .