Ένα από πλέον γνωστά, αγαπητά παραδοσιακά ακούσματα για να διδάξετε Σιγανό και Γρήγορο Πεντοζάλη. Χρησιμοποιώντας το nero, μπορείτε να το αντιγράψετε σε cd αφού πρώτα το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας.

Αυτή η εργασία έχει άδεια χρήσης Creative Commons Αναφορά δημιουργού4.0.