Περιβάλλον 3

Οι Εθνικοί Δρυμοί της χώρας μας

Τι είναι οι Εθνικοί Δρυμοί; 

Ο εθνικός δρυμός είναι ένα οικοσύστημα ή βιότοπος με μεγάλη οικολογική αξία που παραμένει ανεπηρέαστος ή έχει επηρεαστεί ελάχιστα από ανθρώπινες δραστηριότητες και στον οποίο διατηρείται μεγάλος αριθμός και ποικιλία οικολογικών, βιολογικών, γεωμορφολογικών και αισθητικών στοιχείων.

Υπεύθυνος φορέας για τη φύλαξη των εθνικών δρυμών είναι η Δασική Υπηρεσία. Οι επισκέπτες επιτρέπεται να εισέρχονται στο χώρο κάτω από ειδικές συνθήκες για επιμόρφωση, έρευνα ή αναψυχή. Στους δρυμούς επιτρέπονται οι ήπιες δραστηριότητες και δεν επιτρέπεται η φθορά των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών.

Οι Εθνικοί Δρυμοί στη χώρα μας

Στην Ελλάδα σαν εθνικοί δρυμοί έχουν ανακηρυχθεί δέκα περιοχές, διαθέτει επίσης 15 εθνικά πάρκα και 2 εθνικά θαλάσσια πάρκα. Γενικότερα, σχεδόν το 25,4% της συνολικής έκτασης της Ελλάδας αποτελείται από δάση, καθιστώντας την τέταρτη σε δασικό πλούτο ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης. Ο πρώτος εθνικός δρυμός στην χώρα μας ήταν αυτός του Ολύμπου, ο οποίος ιδρύθηκε το 1938 με στόχο την προστασία των περισσότερων από τα 1.700 είδη φυτών -μεταξύ των οποίων πολλά σπάνια και ενδημικά- και έχει έκταση πυρήνα 3.988 εκτάρια.

http://drys.weebly.com/

https://ecotivity.gr/

Αφήστε μια απάντηση