Το Ηλιακό μας σύστημα

Για την κίνηση των πλανητών γύρω από τον Ήλιο

  • Φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα με το scratch, με τόσα αντικείμενα όσα ο Ήλιος και οι πλανήτες του Ηλιακού συστήματος
  • Βρίσκουμε και αποθηκεύουμε εικόνες των πλανητών στο φάκελλο εικόνες
  • Για κάθε πλανήτη χρησιμοποιούμε τον τελευταίο κώδικα από το κωδικόγραμμα
  • Προσέχουμε να διορθώσουμε τις αποστάσεις των πλανητών από τον Ήλιο

Scratch

Αφήστε μια απάντηση