Εκπαιδευτικοί Σχολικής Μονάδας

ΤΖΙΩΤΖΗ ΟΛΥΜΠΙΑ (ΠΕ60): Νηπιαγωγός/Προϊσταμένη

ΚΑΡΑΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΠΕ60.ΕΑΕ): Νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΠΕ06): Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας