ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ

Ενημέρωση  του Νηπιαγωγείου μας από την Αστυνομία Καρδίτσας για τον Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) στο πλαίσια του Προγράμματος: Ασφαλώς Κυκλοφορώ!!! Παίξαμε παιχνίδια με τα σήματα ακούσαμε παραμύθι και ζωγραφίσαμε τα σήματα τον τροχονόμο και τον αστυνομικό.