ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΓΛΩΣΣΩΝ,2023

Η 26η Σεπτεμβρίου είναι ημέρα αφιερωμένη στον εορτασμό των γλωσσών.
Ο εορτασμός της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών (https://edl.ecml.at/) στις 26 Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε με
απόφαση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe), στις 6 Δεκεμβρίου
2001.
Το 2021 συμπληρώθηκαν είκοσι χρόνια από τον πρώτο εορτασμό της.
Κάθε τέτοια ημέρα ενώνουν τη φωνή τους το Συμβούλιο της Ευρώπης (Council of Europe), το Ευρωπαϊκό
Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών1 (European Center for Modern Languages) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(European Commission), με σχολεία, Πανεπιστήμια, γλωσσικά ινστιτούτα, εκπαιδευτικούς, μαθητές,
φοιτητές και απλούς πολίτες απ’ όλη την Ευρώπη και τον κόσμο για να εορτάσουν τον γλωσσικό πλούτο της
Ευρώπης και του πλανήτη, με ποικίλες εκδηλώσεις.
1 Περισσότερες πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών μπορείτε να βρείτε μέσω του κάτωθι συνδέσμου:
https://www.ecml.at/Aboutus/AboutUs-Overview/tabid/172/language/en-GB/Default.aspx
2
Οι γλώσσες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, που οφείλουμε
να διαφυλάξουμε, να καλλιεργήσουμε και να αναδείξουμε.
Χρησιμεύουν ως γέφυρες επικοινωνίας με άλλους πολιτισμούς, προάγοντας την αμοιβαία κατανόηση, την
αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή και διευκολύνουν την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες.
Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού συμμετέχει ενεργά στο έργο του Συμβουλίου της
Ευρώπης (Council of Europe) και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (European
Center for Modern Languages – ECML), Οργανισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο οποίος προωθεί την
ποιοτική διδασκαλία και εκμάθηση των γλωσσών για όλους τους μαθητές, αδιακρίτως.
Ειδικότερα οι δράσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης στον τομέα της γλωσσικής εκπαίδευσης αποσκοπούν
στην ικανοποίηση των συνεχώς μεταβαλλόμενων αναγκών των τριάντα έξι (36) κρατών-μελών του
Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών2, με την προώθηση της ποιοτικής διδασκαλίας και εκμάθησης
γλωσσών, συμβάλλοντας παράλληλα με αυτόν τον τρόπο και στην εδραίωση της δημοκρατίας και του
κράτους δικαίου.
Στο πλαίσιο αυτό, στις 2 Φεβρουαρίου 2022 ψηφίστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης Σύσταση προς τα
κράτη-μέλη του, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, για τη σημασία της πολυγλωσσικής και διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης για τη δημοκρατική κουλτούρα3.
Σε αυτήν δίνεται έμφαση στα γνωστικά, γλωσσικά και κοινωνικά οφέλη της γλωσσομάθειας, ενώ
ταυτόχρονα τεκμηριώνεται το πώς οι πολυγλωσσικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες συμβάλλουν στην
εκπαιδευτική επιτυχία, την κοινωνική συνοχή και την αμοιβαία κατανόηση, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο
και τη δημοκρατία.
Εν όψει του φετινού εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών και στο πλαίσιο της συνεργασίας του
Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV), η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και
Διεθνών Θεμάτων (Τμήμα Διεθνών Σχέσεων) απέστειλε, όπως κάθε χρόνο, σχετική Πρόσκληση (Α.Π.:ΦΣΕ
54/68760/Η1/20.6.2023, συνημμένα), σε όλα τα σχολεία Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας, μέσω των οικείων Δ/νσεων
Εκπαίδευσης, με την οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί φορείς της χώρας και οι μαθητές να συμμετάσχουν
στον εορτασμό της.

Γνωστά αποφθέγματα, φράσεις, παροιμίες:
Ο/η εκπαιδευτικός, αφού επιλέξει, σε συνεργασία με τους μαθητές/-τριες, 1-2 γνωστά αποφθέγματα,
φράσεις ή παροιμίες, μπορεί να τα αναρτήσει (στα Ελληνικά αλλά και με λατινικούς χαρακτήρες), στη
σχετική ιστοσελίδα του ECML: https://edl.ecml.at/Facts/Quotes/tabid/3264/Lang/el/language/el-
GR/Default.aspx, παραθέτοντας στα Αγγλικά (ή τα Γαλλικά ή τα Γερμανικά), σύντομα και κατανοητά, σε
ποιον/ποια αποδίδεται, την ιδιότητά του/της (π.χ. φιλόσοφος, συγγραφέας, κ.λπ.), εξηγώντας και τη
σημασία της φράσης.

Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου μας συμμετέχουν στον εορτασμό με τη φράση του Αισώπου:

“Έβαλε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα” – Put the wolf to guard the sheep.

Όταν θέλουμε να υποδείξουμε πως δεν τοποθετήθηκε το κατάλληλο πρόσωπο,

αλλά κάποιος εν δυνάμει επικίνδυνος για να φυλάξει κάτι, λέμε πως: «έβαλε ή έβαλαν το λύκο να φυλάξει τα πρόβατα».

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2023-2024Λήψη αρχείου

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΕΟΔΥ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19

Αγαπητοί γονείς,σας παραθέτουμε ενημερωτικό υλικό του ΕΟΔΥ σχετικά με την αντιμετώπιση του covid-19, στα πλαίσια της επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ!!!

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ : 2651056070

email ΣΧΟΛΕΙΟΥ: mail@nipkoutsel.ioa.sch.gr

Παρακαλούμε τηλεφωνήστε για πληροφορίες ή κλείστε ραντεβού για την επίσκεψή σας στη σχολική μονάδα λόγω κορονοϊου

Εισέρχεστε απαραιτήτως με μάσκα.

Ώρες εγγραφών 09:00-11:30 καθημερινά

Περίοδος εγγραφών : 15-30 Μαΐου 2020

Για το σχολικό έτος 2020-21 οι ηλεκτρονικές εγγραφές στα Νηπιαγωγεία θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 30 Μαΐου 2020. Αιτήσεις μετά από αυτήν την ημερομηνία θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται έγκριση από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Φέτος θα φοιτήσουν μαθητές που έχουν γεννηθεί το 2015 και το 2016.

Η αίτηση από φέτος γίνεται από τον ίδιο το γονέα ηλεκτρονικά

Ενημερωθείτε για τα βήματα που θα ακολουθήσετε από τη σχετική εγκύκλιο, σελίδα 4 : Αίτηση γονέα/κηδεμόνα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΟΔΗΓΙΕΣ: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9A2%CE%A446%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-%CE%A9%CE%917?inline=true

Αναλυτικές οδηγίες για την βήμα-βήμα εγγραφή μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΟΔΗΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ: http://dipe.ioa.sch.gr/images/anakoinosies_arhikis/2020-05-14_parents-guide.pdf

Αφού ακολουθήσετε την παραπάνω διαδικασία, στη συνέχεια θα προσκομίσετε στο Νηπιαγωγείο τα εξής παραστατικά:

1. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)

2. Βιβλιάριο Εμβολίων του μαθητή

3. Βεβαίωση από ΚΕΣΥ εφόσον απαιτείται

4. Αίτηση παρακολούθησης του Ολοήμερου Προγράμματος.

Για εγγραφή στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι απαραίτητο να προσκομίσετε και για τους δύο γονείς :

1. Βεβαίωση Εργασίας από το φορέα εργασίας σας ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή πρόσφατη

2. Βεβαίωση του ασφαλιστικού σας φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους.

Η εγγραφή προνηπίου στο 2ο έτος του Νηπιαγωγείου, γίνεται αυτεπάγγελτα. Θα χρειαστεί εκ νέου αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά (Βεβαίωση εργασίας ή κάρτα ανεργίας) μόνο εάν ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα του Ολοημέρου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αποδοχή της αίτησης από το Νηπιαγωγείο δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020 θα αναρτηθούν στην είσοδο του σχολείου οι πίνακες με τους μαθητές που εγγράφονται για παρακολούθηση, με τους μαθητές που θα παρακολουθήσουν το ολοήμερο πρόγραμμα και με τους μαθητές που πιθανόν θα αποχωρήσουν σε άλλα σχολεία.

“Γεια σου, με λένε Κορώνα!”

Σας συνιστούμε ένα επίκαιρο βιβλίο σε ηλεκτρονική μορφή το οποίο έχει μεταφράσει στα ελληνικά ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων – ΣΕΨ με τίτλο «Γεια σου, με λένε Κορώνα!». Το βιβλίο έχει γραφτεί από την Βελγίδα ψυχολόγο κα Lies Scaut.

 Λήψη αρχείου

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ!!!

Αγαπητοί γονείς,

σε συνέχεια της επικοινωνίας μας, έχουμε να σας προτείνουμε επιπλέον τα εξής:

-Στο Πλαστελίνη | Εκπαίδευση και Δημοτικό Σχολείο (έχει υλικό και για το νηπιαγωγείο) και συγκεκριμένα στο

plastelini.xyz μπορείτε να βρείτε ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ κατασκευές, παιχνίδια (π.χ. Παιχνίδια παρατηρητικότητας και αυτογνωσίας), παραμύθια, ΙΔΕΕΣ για Εκπαιδευτικά άρθρα.

-Επίσης θα μπορούσατε να παίξετε παιχνίδια παντομίμας, παραδοσιακά παιχνίδια όπως η κολοκυθιά, πετάει πετάει, να προτείνετε λαχνίσματα κ.λ.

-Σας επισυνάπτουμε διάφορα link για τη Μουσειακή Εκπαίδευση:

Α) Μουσείο Ακρόπολης – Εκπαιδευτικό Υλικό – Κεντρική Σελίδα

https://www.theacropolismuseum.gr/el/content/ekpaideftiko-yliko

Επιλεγμένα στοιχεία από την κεντρική σελίδα

Διαδραστικά Παιχνίδια

https://www.theacropolismuseum.gr/peploforos/

ww.acropolis-athena.gr/

http://www.parthenonfrieze.gr/#/home

http://acropolisvirtualtour.gr/theglafkaproject/#/el/home

Εκπαιδευτικό Αποθετήριο

http://repository.acropolis-education.gr/acr_edu/?locale=el

Β) Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

http://repository-mca.ekt.gr/mca/

Γ) Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου

https://www.nationalgallery.gr/el/ekpaideusi/paihnidia.html

Δ) Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

http://www.nhmuseum.gr/el/ekpaideysi/psifiaka-paihnidia/

Ε) Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου-Ευταξία

https://athenscitymuseum.gr/

ΣΤ) Φιλαναγνωσία

https://ereading.nlg.gr/el/?server=1