Εκπαιδευτικοί

Φέτος το νηπιαγωγείο μας έχει την ακόλουθη σύνθεση:

Προϊσταμένη  Ματζάνα Λία

Τμήμα 1  Ματζάνα Λία

Τμήμα 2  Αναγνωστάκη Έρη

Ολοήμερο   Γεωργοπούλου Μαρία