Νηπιαγωγείο Φολεγάνδρου

Εγγραφές νηπίων/προνηπίων σχολική χρονιά 2021/2022

Πληροφορίες για τις εγγραφές θα δίνονται από το νηπιαγωγείο Φολεγάνδρου

από 1 μέχρι και 20 Μαρτίου

τις παρακάτω ώρες : 11.00π.μ. -12.00 μ.μ. καθημερινά στο τηλέφωνο  2286041460

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

στην πλατφόρμα https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/)

και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

 

Χρήση κωδικών:

Οι γονείς κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

 

Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας:

Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του. Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή.

Tο σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας,

δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

​Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο Προϊστάμενος/νη-Διευθυντής/ντρια του Νηπιαγωγείου. Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης,  ο γονέας/κηδεμόνας ενημερώνεται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσει κατά την επίσκεψή του στη σχολική μονάδα. Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του. Μετά την υποβολή της αίτησης, ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή». Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα. Για την υποστήριξη μαθητών/τριών, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως: πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις ή ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή φυλακισμένοι καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης αίτησης, με όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τον γονέα/κηδεμόνα. Ακολουθούν οδηγίες-Χρήσης-Εφαρμογής-για-Κηδεμόνες

Συμμετοχή του νηπιαγωγείου μας στα πλαίσια δράσης  etwinning STEM 2.0

 

https://www.koinignomi.gr/news/paideia/2020/06/15/paramythenia-mathimatika-sto-nipiagogeio-folegandroy.html

 

 

Το νηπιαγωγείο μας στα πλαίσια της eTwinning δράσης STEM 2.0 έλαβε μέρος σε συνεργασία με σχολεία της Ελλάδας και του εξωτερικού στο έργο  » Παραμυθένια Μαθηματικά STEM»

ΕΔΩ   μπορείτε να δείτε την παρουσίαση

 

 

Οι εγγραφές για τα Νήπια – Προνήπια , σχολικού έτους 2020-21 θα πραγματοποιηθούν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από  15 Μαΐου ως και 30  Μαίου μέσω της πλατφόρμας https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Νήπια : Όσα γεννήθηκαν το έτος 2015

Προνήπια : Όσα γεννήθηκαν το έτος 2016

Δικαιολογητικά που θα προσκομιστούν ΜΕΤΑ την αίτηση εγγραφής:

  1. Τυπωμένη την αίτηση από την ηλεκτρονική πλατφόρμα
  2. Βιβλιάριο υγείας, στο οποίο να φαίνεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια
  3. ΑΔΥΜ (ατομικό δελτίο υγείας μαθητή
  4. Βεβαίωση εργασίας ή κάρτα ανεργίας εφόσον επιθυμείτε το ολοήμερο πρόγραμμα
  • Για την εγγραφή αλλοδαπών μαθητών: πιστοποιητικό γέννησης, επίσημα μεταφρασμένο

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού μας προγράμματος  etwinning «Παραμυθένια μαθηματικά» οργανώνουμε εξ αποστάσεως δραστηριότητες. Το ρομποτάκι μας   τη  Sammy μπορεί να μην μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε  αλλά για την  ώρα  θα ασχοληθούμε με μαθηματικές έννοιες μέσα από  online  παραμύθια

 

Αγαπημένα μας παιδιά γειά σας!!!! Σήμερα έχουμε ένα διαφορετικό διαδικτυακό επισκέπτη!!!!!

Ξέρετε ποιον?

Το Μύθη μας και το ρομποτάκι του!!!!

Έχουνε μείνει σε καραντίνα μέσα στο σχολείο μας και  τόσες μέρες προσπαθούν να μάθουν τι κάνουμε ,πώς περνάμε ?

και θέλουν παρέα!!!!

Μπορούμε να τους βοηθήσουμε!!!!

Ετοίμαζαν για μας κάποιες ιδέες και προτάσεις!

Καταρχήν θέλουν να είναι σίγουροι πως ξέρουμε τι είναι αυτός ο ιός που μας έχει σε καραντίνα και μας έστειλαν το παρακάτω βιντεάκι!

Χρειάζεστε όμως τη βοήθεια κάποιου μεγάλου για να σας διαβάζει τα λόγια!

Δείτε κι  ακούστε

Στο αγαπημένο μας σχολείο μαθαίναμε μαθηματικές έννοιες με  την βοήθεια του ρομπότ! Αυτό  δεν μπορούμε να το κάνουμε από μακριά! Μπορούμε όμως να ακούσουμε ένα από τα αγαπημένα μας μαθηματικά παραμύθια!

Ο Μύθης διάλεξε για σήμερα να ακούσετε την Μάγισσα την φουφήχτρα

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

συνεχίστε την αναζήτηση »