Εκπρόσωποι από το Λιμεναρχείο στο Νηπιαγωγείο

Το Νηπιαγωγείο μας επισκέφτηκαν εκπρόσωποι από το Λιμεναρχείο Χώρας Άνδρου

την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022 όπου μας παρουσίασαν εκπαιδευτικό βίντεο σχετικά με την θαλάσσια ρύπανση, τους κανόνες ασφαλείας για την κολύμβηση στην θάλασσα και για τα είδη που κινδυνεύουν. Τους ευχαριστούμε θερμά για τις πολύτιμες γνώσεις που μας μετέδωσαν!