«Διατροφή παιδιών και εφήβων στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης-Κανόνες υγιεινής για την σίτιση σε ολοήμερα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης»».Λήψη αρχείου

Kαλησπέρα σας!

Σας προωθούμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 142294/2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα ««Διαβίβαση της με αρ. πρωτ. Δ1β/ΓΠοικ. 69040/4-11-21 Εγκυκλίου του Υπ. Υγείας με θέμα «Διατροφή παιδιών και εφήβων στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης-Κανόνες υγιεινής για την σίτιση σε ολοήμερα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης»».

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο «Διατροφή παιδιών και εφήβων στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης-Κανόνες υγιεινής για την σίτιση σε ολοήμερα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης»».

Εσωτερικός κανονισμός Νηπιαγωγείου Αγίου Κήρυκα

Καλησπέρα σας! Μπορείτε να μπείτε στον παρακάτω σύνδεσμο και να δείτε τον εσωτερικό κανονισμό του Νηπιαγωγείου του Αγίου Κήρυκα για το σχολικό έτος 2021-2022Λήψη αρχείου

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εσωτερικός κανονισμός Νηπιαγωγείου Αγίου Κήρυκα

Παράταση εγγραφών μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2021-2022

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές μαθητών/τριών στα δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-22 παρατείνονται μέχρι και την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021. 

Ώρες επικοινωνίας: 11:00-13:00, Δευτέρα έως Παρασκευή

Τηλέφωνο Νηπιαγωγείου: 2695061264

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Παράταση εγγραφών μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2021-2022

Οδηγίες για ηλεκτρονική εγγραφή νηπίου από γονέα/ κηδεμόνα

Αγαπητοί γονείς,

Εφόσον έχετε διαβάσει προσεκτικά όσα αφορούν την εγγραφή των μαθητών/τριών στο Νηπιαγωγείο στο προηγούμενο άρθρο με τίτλο: «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-22», επισκέπτεστε την ιστοσελίδα: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ και ακολουθείτε τις οδηγίες που βλέπετε εδώ:Λήψη αρχείου

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Οδηγίες για ηλεκτρονική εγγραφή νηπίου από γονέα/ κηδεμόνα

Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-2022

Αγαπητοί γονείς,

Oι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, γίνονται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής.

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Εδώ μπορείτε να δείτε τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου Αγίου Κήρυκα, μεγεθύνοντας το χάρτη: http://dipe.zak.sch.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=158

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2021-2022, θα φοιτήσουν μαθητές/τριες που έχουν
συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής. Σύμφωνα με αυτές, στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-22, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2016 και το 2017 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί αυτά τα έτη.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ακολουθείτε τα εξής βήματα:

 1. Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
 2. Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
 3. Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα:
α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή. Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,
β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,
γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/την Διευθυντή/ρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.
δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,
ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και
στ) επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο/η Προϊστάμενος/η-Διευθυντής/ρια του Νηπιαγωγείου.
Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή («κατεβάζετε» το αρχείο εδώ: adym_deltio_kai_fyllo_exetasis_2014 )
 2. Βιβλιάριο Εμβολίων (αντίγραφο), του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών
 3. Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του.
Μετά την υποβολή της αίτησης, ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο. Για τον σκοπό αυτό η Προϊσταμένη του νηπιαγωγείου εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και καταχωρίζει την αίτηση σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που του προσκομίζουν οι γονείς/κηδεμόνες.
Για την υποστήριξη μαθητών/τριών, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως: πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις ή ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή φυλακισμένοι καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης αίτησης, με όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τον γονέα/κηδεμόνα

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής των Νηπιαγωγείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Οι Διευθυντές/ριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Νηπιαγωγείων κάνουν δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα χωρίς προϋποθέσεις.

Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30):
1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.
4. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

 

Ώρες επικοινωνίας/ συνεργασίας με την Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου: Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00

Τηλέφωνο Νηπιαγωγείου: 2695061264

E-mail Νηπιαγωγείου: mail@nip-ag-kirik.zak.sch.gr

 

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-2022

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Νηπιαγωγείου, για το σχολικό έτος 2020-2021Λήψη αρχείου

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Νηπιαγωγείου, για το σχολικό έτος 2020-2021

Πρωτοχρονιάτικα έθιμα και κατασκευές

Γεια σε όλους!

Λίγες μέρες πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων και σε συνέχεια της θεματικής μας για την Πρωτοχρονιά, μιλήσαμε με τα παιδιά για τα έθιμα της Πρωτοχρονιάς σε όλον τον κόσμο!

Αρχικά παρατηρήσαμε την υδρόγειο σφαίρα, είδαμε πως ο κόσμος μας μπορεί αντίστοιχα να αποτυπωθεί σε χάρτη, παρομοιάζοντάς τον με τη φλούδα ενός πορτοκαλιού και βλέποντάς την να ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια μας. Αφού λοιπόν είδαμε τον κόσμο μας σε χάρτη, είδαμε τα έθιμα ανά ήπειρο, ανά χώρα και τέλος στην Ελλάδα. Είδαμε πόσο διαφορετικά γιορτάζουν οι άνθρωποι και τις ιδιαίτερες συνήθειές τους λόγω κλίματος και εποχής.Λήψη αρχείου

Στη συνέχεια της μέρας μας, κατασκευάσαμε μια ευχετήρια κάρτα για να τη δωρίσουμε σε κάποιον αγαπημένο μας ή για να στολίσουμε το σπίτι μας με αυτή, καθώς είναι και αυτό ένα ελληνικό έθιμο.

Για να φτιάξουμε μια ευχετήρια κάρτα χρειαζόμαστε:

1 λευκό χαρτί ή χαρτόνι μεγέθους Α4

χρωματιστό χαρτόνι της επιλογής μας

νερομπογιές

μαρκαδόρους

ψαλίδι

κόλλα

Αρχικά, παίρνουμε το λευκό χαρτί ή το χαρτόνι σε μέγεθος Α4 και το διπλώνουμε στη μέση. Παίρνουμε το ψαλίδι μας και λειαίνουμε τις άκρες, προσπαθώντας να κάνουμε ένα κυκλικό σχήμα στο χαρτί μας (στο άνοιγμά του το χαρτί αφού το κόψουμε θυμίζει τον αριθμό 8).

Στη συνέχεια, ζωγραφίζουμε στην εξωτερική μεριά της κάρτας τα μάτια και το στόμα του χιονάνθρωπου, όπως θα δείτε στη φωτογραφία. Για τη μύτη του, σχεδιάζουμε ένα τρίγωνο σε πορτοκαλί χαρτόνι, το κόβουμε και το κολλάμε ή απλά ζωγραφίζουμε ένα πορτοκαλί τρίγωνο στην κάρτα μας.

Σε χρωματιστό χαρτόνι, σχεδιάζουμε ένα καπέλο όπως μπορούμε, το κόβουμε και το κολλάμε στο κεφάλι του χιονάνθρωπου. Αντίστοιχα δουλεύουμε με λευκό χαρτί, ζωγραφίζοντας ένα καπέλο. Το στολίζουμε όπως θέλουμε!

Στην κάρτα μας εσωτερικά μπορούμε να γράψουμε ευχές όπως: «ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!», «ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ 2021» και το όνομά μας.

Την επόμενη μέρα, συνεχίσαμε με μια ακόμη κατασκευή με τα παιδιά. Φτιάξαμε μια χιονόμπαλα με τη βοήθεια χαρτονιού και νερομπογιάς σε διάφορα χρώματα!

Για να δημιουργήσετε κι εσείς στο σπίτι μια χιονόμπαλα χρειάζεστε:

2 χαρτόνια χρωματιστά (ένα γαλάζιο και ένα πράσινο-ή όποιο χρώμα χαρτόνι έχετε)

1 ρολό υγείας

μαρκαδόρους

ψαλίδι

κόλλα

γκλίτερ (αν θέλετε)

Αρχικά, με τη βοήθεια ενός μαρκαδόρου και ενός ποτηριού σχεδιάζετε έναν κύκλο σε χρωματιστό χαρτόνι της επιλογής σας. Κόβετε τον κύκλο ακολουθώντας το σχέδιο που δημιουργήσατε με το ποτήρι. Με μια λευκή νερομπογιά μπορείτε να τονίσετε το περίγραμμα του κύκλου που κόψατε, βάφοντάς τον λιγάκι γύρω-γύρω.

Στη συνέχεια, για να φτιάξετε ένα χριστουγεννιάτικο δεντράκι, σχεδιάζετε σε πράσινο χαρτόνι τρία τρίγωνα: ένα πολύ μικρό, ένα λίγο μεγαλύτερο κι ένα ακόμη μεγαλύτερο. Αφού τα κόψετε, τα βάζετε σε σειρά: ξεκινάτε από το μεγαλύτερο κάτω-κάτω, έπειτα το λίγο μικρότερο και τέλος το μικρό στην κορυφή. Τώρα που βρήκατε τη σειρά τους, τα κολλάτε πάνω στον κύκλο σας. Για όσους δεν έχουν χαρτόνι, σχεδιάζετε ένα δεντράκι σε λευκό χαρτί και το κόβετε γύρω-γύρω. Το δεντράκι που μόλις κόψατε θα το κολλήσετε, αντίστοιχα, πάνω στον κύκλο σας. Μπορείτε να το διακοσμήσετε ζωγραφίζοντας όμορφα στολίδια, είτε να κολλήσετε χιόνι από βαμβάκι ή να βάλετε λίγη χρυσόσκονη-γκλίτερ με τη βοήθεια μιας κόλλας στικ. Όπου βάλετε κόλλα, ρίχνετε λίγη χρυσόσκονη και είστε έτοιμοι!

Και μένει ακόμη να φτιάξετε τη βάση της χιονόμπαλας. Το ρολό υγείας θα γίνει η βάση που χρειάζεστε. Αφού το κόψετε στη μέση, βάφετε με νερομπογιά (σε όποιο χρώμα σας αρέσει) το ένα κομμάτι του ρολού υγείας μόνο. Μόλις στεγνώσει, κάνετε δύο ψαλιδίσματα δεξιά και αριστερά (ένας ενήλικας θα μας βοηθήσει σε αυτό), όπου εκεί μπορείτε να στερεώσετε τον κύκλο. Η χιονόμπαλά μας είναι έτοιμη!

Μην ξεχάσετε να γράψετε «2021» στο ρολό που βάψατε για τη νέα χρονιά που έρχεται, καθώς και το όνομά σας!

Σήμερα που ήταν και η τελευταία μέρα των μαθημάτων μας για το 2020, είδαμε τις ευχετήριες κάρτες που δημιούργησαν και μας έστειλαν διαδικτυακά τα παιδάκια ενός νηπιαγωγείου στην Κρήτη, τα οποία ήθελαν να μας ευχηθούν για τις γιορτές.Λήψη αρχείου

Έπειτα, παίξαμε «Μάντεψε ποιος», υποδυόμενοι έναν χριστουγεννιάτικο ρόλο που μας δόθηκε μυστικά, χωρίς να γνωρίζουν οι υπόλοιποι, και εμείς έπρεπε να μαντέψουμε μέσα από ερωτήσεις ποιος είναι τι… Λύσαμε, επίσης, χριστουγεννιάτικους γρίφους και κινηθήκαμε με τη βοήθεια του χριστουγεννιάτικου τροχού μας!

https://wheelofnames.com/view/el/urp-7za/

Στο τέλος της ημέρας μας, τραγουδήσαμε αγαπημένα μας χριστουγεννιάτικα τραγούδια, όπως το «Ρούντολφ το ελαφάκι», τα «Τρίγωνα κάλαντα» και το «Ο Άη Βασίλης πάλι θα’ρθει»!

Φυσικά δεν παραλείψαμε να ανταλλάξουμε ευχές για τις γιορτές και να δώσουμε ραντεβού το 2021 πλέον!!!

Ευχόμαστε καλές γιορτές σε όλους σας με υγεία και χαμόγελα!!! Θα τα πούμε σύντομα παιδιά!!!

 

 

Δημοσιεύθηκε στη Γλώσσα, Μαθηματικά, προτάσεις απασχόλησης | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρωτοχρονιάτικα έθιμα και κατασκευές

Άγιος Βασίλης-Πρωτοχρονιά

Καλωσήρθατε και πάλι!!

Ελπίζουμε να σας άρεσαν όσα είδατε στη σελίδα μας για τα Χριστούγεννα…Συνεχίζουμε, λοιπόν, με τη γιορτή των Χριστουγέννων αλλά νομίζω πως είναι ώρα να ασχοληθούμε περισσότερο με τον αγαπημένο μας Άγιο Βασίλη και την Πρωτοχρονιά, που είναι και η μέρα της γιορτής του, όπως θα έχετε ακούσει!

Φυσικά όταν μιλάμε για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά μας έρχεται στο νου πρώτα ο Άγιος Βασίλης και τα δώρα που χαίρεται να μοιράζει κάθε χρόνο στα παιδιά…Για πάμε, λοιπόν, να διαβάσουμε ένα παραμύθι για μια περιπέτεια που του συνέβη ενώ ετοιμαζόταν για το ταξίδι του σε όλον τον κόσμο…

«Η μπουγάδα του Άη Βασίλη»

https://www.flipsnack.com/5577CE6BDC9/fzu8wp3k.html

Αφού τα παιδιά άκουσαν την περιπέτεια που του συνέβη και πως τελικά αυτή ξεπεράστηκε, αποφασίσαμε να χαρίσουμε κι εμείς ένα δώρο στον Άγιο, μιας και ποτέ του εκείνος δεν παίρνει δώρα!

Οι δημιουργίες των παιδιών εδώ:

Έπειτα, για να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες για τον Άγιο Βασίλη αποφασίσαμε να του πάρουμε συνέντευξη, όπου είχε την ευκαιρία να μας μιλήσει για τη ζωή του! Μάθαμε για τα έθιμα ανά τόπο, δηλαδή παρατηρήσαμε πως αλλάζει φορεσιά ανά χώρα, το όνομά του είναι διαφορετικό ανά τόπο, αλλά μας είπε και τα μυστικά του για το πως μοιράζει τόσο γρήγορα τα δώρα του! Περισσότερα θα μάθετε εδώ, παιδιά:Λήψη αρχείου

Κι έτσι, αφού μάθαμε τόσες πληροφορίες για τον Άγιο Βασίλη, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε έναν με τα παιδιά! Τα υλικά που χρειάζονται για να φτιάξετε κι εσείς στο σπίτι σας είναι:

1 χάρτινο πιάτο (αν δεν έχετε, 1 πλαστικό)

βαμβάκι

κόκκινο χαρτόνι (προαιρετικά)

λευκό χαρτί

κόλλα

ψαλίδι

νερομπογιές ή ξυλομπογιές

Παίρνουμε το λευκό χαρτί και σχηματίζουμε έναν μικρό κύκλο με τη βοήθεια μιας μολυβοθήκης ή μιας κούπας στρογγυλής, ώστε να φτιάξουμε το πρόσωπό του. Αφού κόψουμε τον κύκλο, μπορούμε με τη βοήθεια μιας ανοιχτόχρωμης ξυλομπογιάς/ νερομπογιάς σε ροζ ή μπεζ, βάφουμε όλον τον κύκλο. Μόλις τελειώσουμε, παίρνουμε τον κύκλο και τον κολλάμε στο κέντρο του πιάτου μας.

Αφού φτάσαμε ως εδώ, ήρθε η ώρα να πάρουμε ένα κόκκινο χαρτόνι και σχηματίζουμε δύο τρίγωνα με τη βοήθεια των οποίων θα γίνει ο σκούφος του Αγίου! Κολλάμε το ένα τρίγωνο στην άκρη του πιάτου μας και το άλλο τρίγωνο κάθετα σε αυτό, όπως φαίνεται εδώ:

Αν δεν έχουμε κόκκινο χαρτόνι στο σπίτι μας, μπορούμε να βάψουμε κόκκινα τρίγωνα σε ένα λευκό χαρτί με τις νερομπογιές ή τις ξυλομπογιές μας και να τα κολλήσουμε, όπως εξηγήσαμε πριν. Αφού, λοιπόν, κολλήσαμε και τον σκούφο του Αγίου, αυτό που μας μένει είναι να φτιάξουμε μικρά μπαλάκια βαμβακιού, ώστε να φτιάξουμε τη γενειάδα, τα μαλλιά του και να στολίσουμε λιγάκι την άκρη του σκούφου του! Γεμίζουμε το πιάτο όπου έχει κενά με μπαλίτσες από βαμβάκι και δεν μας πειράζει να καλυφθεί λιγάκι το πρόσωπό του, καθώς ο Άγιος έχει πολλά μαλλιά και μούσια!! Τέλος, φτιάχνουμε ματάκια και μυτούλα όπως είναι στη φωτογραφία. Η μυτούλα έγινε με κόκκινο χαρτόνι, αλλά μπορείτε άνετα να τη βάψετε με έναν κόκκινο μαρκαδόρο. Εύκολο λέτε;;; Για ξεκινήστε κι εσείς παιδιά!!!Καλή επιτυχία!!!

Ορίστε και οι δημιουργίες των παιδιών:

Τώρα που γνωριστήκαμε καλύτερα μαζί του, τι λείπει; Να μάθουμε πληροφορίες και για την οικογένειά του…Ο Άη Βασίλης, παιδιά, έχει κι εκείνος οικογένεια και μάλιστα, έχει μια μικρή εγγονούλα!!! Διαβάσαμε, λοιπόν, ένα παραμύθι για την εγγονή του, η οποία θέλει να μας εκφράσει μερικές σκέψεις και παράπονά της για τον Άγιο Βασίλη…Πάμε να διαβάσουμε εδώ τι έχει να μας πει…

Όπως θα είδατε, η εγγονή του Άη Βασίλη δεν είναι και πολύ χαρούμενη που ο παππούς της τρέχει όλο το χρόνο για εμάς, για να μας μοιράσει τα δώρα μας, γιατί ξέρετε εκείνος όλο το χρόνο κουράζεται πολύ με τις ετοιμασίες όλων των παιδιών στον κόσμο…Βέβαια, η εγγονή του αποφάσισε να μην είναι τόσο σκληρή μαζί μας και μας αφήνει να του γράψουμε και φέτος ένα ακόμη γράμμα…Οπότε ήρθε η στιγμή να γράψουμε τις επιθυμίες μας στον Άγιο!!!

Εδώ είναι και το γράμμα που μπορείτε να στείλετε στον Άγιο Βασίλη. Μπορείτε να γράψετε τα στοιχεία σας και έπειτα τι δωράκι θέλετε (εάν δε θέλετε να εκτυπώσετε αυτό το γράμμα, μπορείτε να γράψετε ή να ζωγραφίσετε σε ένα χαρτί τι δώρο θέλετε να σας φέρει φέτος).

Σήμερα, στο κλείσιμο της εβδομάδας, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα χριστουγεννιάτικο δεντράκι από αυγοθήκες!! Εσείς έχετε δοκιμάσει ποτέ να φτιάξετε ένα τέτοιο δεντράκι;; Για πάμε να δημιουργήσουμε μαζί ένα…

Θα χρειαστούμε τα εξής υλικά:

3 αυγοθήκες (ή 1 χάρτινο πιάτο, σε περίπτωση που δεν έχετε αυγοθήκες)

νερομπογιές

1 λευκό χαρτί

ψαλίδι

κόλλα στικ

μαρκαδόρους

1 κορδέλα που θα βρούμε στο σπίτι μας

Ξεκινώντας, βάζουμε λίγο νερό σε ένα ποτήρι προκειμένου να βρέχουμε κάθε τόσο το πινέλο που θα βουτάμε στις νερομπογιές μας.

Παίρνουμε την πρώτη αυγοθήκη στα χέρια μας και ξεκινάμε να τη βάφουμε με πράσινη νερομπογιά. Εάν δεν έχουμε αυγοθήκες, κόβουμε ένα χάρτινο πιάτο σε 3 τρίγωνα, όπως μπορούμε. Αφού βάψουμε όλα τα κομμάτια πράσινα, τα αφήνουμε λίγο στην άκρη να στεγνώσουν και εμείς συνεχίζουμε με την δημιουργία μικρών στολιδιών.

Για να φτιάξουμε στολίδια για το δεντράκι μας, παίρνουμε ένα λευκό χαρτί και μαρκαδόρους σε ό,τι χρώμα θέλουμε και σχεδιάζουμε μικρά στολίδια. Αυτά μπορούν να είναι είτε κύκλοι, είτε καρδούλες, είτε αστέρια, είτε ό,τι άλλο μπορούμε να φανταστούμε! Έπειτα κόβουμε με ψαλίδι όλα τα στολίδια που σχεδιάσαμε και τα κολλάμε στις αυγοθήκες, που πλέον έχουν λιγάκι στεγνώσει όσο χρόνο τις αφήναμε στην άκρη.

Στο σημείο αυτό, οι γονείς, ως βοηθοί μας εδώ, μπορούν να κάνουν μια μικρή τρύπα στην κορυφή κάθε αυγοθήκης, όπου θα περάσουμε την κορδέλα μας και το αποτέλεσμα θα είναι κάπως έτσι:

Σημείωση για τον ενήλικα που μας βοηθάει στην κατασκευή μας: για να έχουν απόσταση μεταξύ τους τα κομμάτια της κατασκευής μας, θα πρέπει να κάνουμε έναν μικρό κόμπο στην κορδέλα μας, πίσω από κάθε αυγοθήκη ή τριγωνάκι από χάρτινο πιάτο.

Αφού τελειώσαμε με τις κατασκευές μας, παρατηρήσαμε με τα παιδιά ότι δημιουργήσαμε 3 μέρη για κάθε δεντράκι, βάλαμε 3 στολίδια σε κάθε κομμάτι του και μετρήσαμε συνολικά πόσα στολίδια είχε όλο το χριστουγεννιάτικο δεντράκι μας.

Για να μάθουμε καλύτερα τον αριθμό 3, τον σχεδιάσαμε με το δάχτυλό μας σε πιάτο που είχε μέσα ζάχαρη ή κακάο ή αλάτι, δημιουργήσαμε 3 μπαλίτσες συνολικά και στη συνέχεια, σχηματίσαμε τον αριθμό 3 με πλαστελίνη, με καπάκια ή ό,τι άλλο έχουμε στο σπίτι μας που μας βοηθάει.

Μπορείτε κι εσείς στο σπίτι σας να κάνετε το ίδιο παιδιά! Καλή επιτυχία!!!

Μια εργασία για εσάς, εάν θέλετε να μάθετε ακόμη καλύτερα τον αριθμό 3:Λήψη αρχείου

 

Και στο σημείο αυτό, για πάμε να παίξουμε λιγάκι να θυμηθούμε όσα μάθαμε τις προηγούμενες ημέρες!!! Εδώ θα βρείτε μια λίστα με παιχνίδια που μπορείτε να παίξετε με τον Άη Βασίλη και άλλα χριστουγεννιάτικα θέματα.

Καλή διασκέδαση παιδιά!!!

 1. https://www.liveworksheets.com/worksheets/el/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1/%CE%91%CE%B7_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%82_iq1448426zu
 2. https://www.liveworksheets.com/qy1411122ix
 3. https://www.liveworksheets.com/tl1454593hm
 4. https://www.liveworksheets.com/nf1421362cb
 5. https://www.liveworksheets.com/kh1421649rq
 6. https://www.liveworksheets.com/vd1440243rb
 7. https://www.liveworksheets.com/rj1424084oq
 8. https://www.liveworksheets.com/worksheets/el/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1/%CE%93%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%A7%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%9D%CE%91_ds1411383ko
 9. https://www.liveworksheets.com/co1419109rf
 10. https://www.liveworksheets.com/fv1402249fs
 11. https://www.liveworksheets.com/do1419083gp
Δημοσιεύθηκε στη Γλώσσα, Μαθηματικά, προτάσεις απασχόλησης | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άγιος Βασίλης-Πρωτοχρονιά

Χριστούγεννα

Γεια σε όλους και όλες!!!

Καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, αυτή η τόση αγαπημένη γιορτή μεγάλων και μικρών, αυτή την εβδομάδα ασχοληθήκαμε αρκετά με όλα αυτά που συμβαίνουν αυτές τις γιορτινές ημέρες!

Αρχικά, διαβάσαμε την ιστορία ενός ποντικού ο οποίος είχε τη μεγάλη επιθυμία να αγγίξει ένα αστεράκι! Λέτε να κατάφερε τελικά να γίνει πραγματικότητα το όνειρό του; Πάμε να μάθουμε τι συνέβη…Λήψη αρχείου

Αφού διαβάσαμε το παραμύθι, ζωγραφίσαμε κι εμείς τι σημαίνουν τα Χριστούγεννα για εμάς και τι είναι αυτό που θα θέλαμε να αποκτήσουμε ή να χαρίσουμε σε κάποιον αγαπημένο μας. Μπορείτε να δείτε μερικές ζωγραφιές των παιδιών εδώ:

Στόχοι παιδιών για τα Χριστούγεννα

Την επόμενη μέρα, αφού συζητήσαμε για το τι γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα και γιατί είναι σημαντική ημέρα για πολλούς ανθρώπους στον κόσμο, συνεχίσαμε με τα ήθη και τα έθιμα των ανθρώπων παγκόσμια, δηλαδή σε κάθε γωνιά της γης.Λήψη αρχείου

Αφού είδαμε ομοιότητες και διαφορές στα ήθη και τα έθιμα ανά χώρα, συνεχίσαμε με την κατασκευή ενός χριστουγεννιάτικο έλατου. Φτιάξαμε ένα έλατο, καθώς ένα κοινό γνώρισμα όλων των λαών είναι ο στολισμός του δέντρου ακόμη κι αν είναι από διαφορετικά υλικά απ’ότι συνηθίζεται στη χώρα μας.

Για να κατασκευάσουμε ένα χριστουγεννιάτικο έλατο, χρειαζόμαστε:

 1. Χαρτόνι πράσινο, για να σχεδιάσουμε τρία τρίγωνα: 1 μεγάλο τρίγωνο, 1 μεσαίου μεγέθους και ένα μικρού μεγέθους τρίγωνο
 2. Χάρακας (για να σχεδιάσουμε τα 3 τρίγωνα)
 3. Κόλλα στικ
 4. Ψαλίδι
 5. Μαρκαδόρους
 6. Βαμβάκι και σκόνη glitter (εάν θέλουμε)

Ορίστε και μερικές δημιουργίες για περισσότερες ιδέες:

 

Με τόση δουλειά όμως μας ήρθε η όρεξη για γλυκό…Αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα γλυκό σπιτάκι, ένα μπισκοτοσπιτάκι!! Ιδού τα αποτελέσματα των μικρών ζαχαροπλαστών…Λήψη αρχείου

Για να φτιάξετε κι εσείς ένα τέτοιο, χρειάζεστε:

1 πακέτο μπισκότα πτι-μπερ

άχνη ζάχαρη

χυμό λεμονιού

smarties ή μερέντα για διακόσμηση

Αρχικά, φτιάχνουμε το γλάσο με 7 κ.σ. άχνη ζάχαρη και 2 κ.σ. χυμό λεμονιού. Ουσιαστικά, φτιάχνουμε την κόλλα του σπιτιού μας. Μόλις αυτό γίνει αρκετά πηχτό σαν βανίλια (υποβρύχιο), παίρνουμε λίγη ποσότητα και ενώνουμε ανά δύο τα μπισκότα στις μεγάλες άκρες τους (για τους τοίχους του σπιτιού) και αντίστοιχα, στις μικρές πλευρές τους (για τη σκεπή). Σε αυτό το σημείο, περιμένουμε πολύ υπομονετικά να στεγνώσουν για να πάμε στα επόμενα βήματα. Κάναμε λοιπόν τους τοίχους, τη σκεπή μας και περιμένουμε να στεγνώσουν καλά-καλά πριν την ένωση όλων των υλικών…Η αναμονή αξίζει όπως είδατε…Καλή επιτυχία!!!

Συνεχίζοντας και τις επόμενες μέρες με τη γιορτή των Χριστουγέννων, μιλήσαμε για τον Ρούντολφ, τον βοηθό του Άη Βασίλη! Έχουμε ακούσει ότι έχει μια κόκκινη μυτούλα, καθώς δεν μοιάζει με τους άλλους ταράνδους…Αλλά πόσα γνωρίζουμε για εκείνον στην πραγματικότητα; Για πάμε να διαβάσουμε το παραμύθι του Ρούντολφ:Λήψη αρχείου

Αφού διαβάσαμε το παραμύθι, προσπαθήσαμε με υλικά που έχουμε στο σπίτι να φτιάξουμε έναν μικρό Ρούντολφ! Για να φτιάξετε κι εσείς έναν Ρούντολφ, χρειάζεστε μόνο λίγο λευκό χαρτί για να σχεδιάσετε τα κέρατα και τα ματάκια, ψαλίδι για να τα κόψετε, μαρκαδόρους για να τα βάψετε (ή νερομπογιές), κόλλα στικ και ρολό υγείας! Δείτε πως έγιναν οι δικοί μας…Λήψη αρχείου

Και τέλος, φυσικά δεν θα ξεχνούσαμε να πούμε και το τραγούδι του:

Κλείσαμε την εβδομάδα μας συζητώντας για τα έθιμα των Χριστουγέννων στην Ελλάδα και τη Ζάκυνθο. Παρατηρήσαμε πόσο διαφορετικά γιορτάζουν οι άνθρωποι ανά περιοχή στην Ελλάδα και όχι μόνο ανά χώρα σε όλον τον κόσμο.Λήψη αρχείου

Δεν παραλείψαμε να κάνουμε ένα ελληνικό χριστουγεννιάτικο έθιμο που αγαπούν πολύ τα παιδιά…Και ποιο είναι αυτό; Μπισκότα φυσικά!

Συνταγή για μπισκότα βανίλιας
Χρειαζόμαστε:
190 γρ. βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου
110 γρ. ζάχαρη άχνη
300 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
1 κουταλάκι του γλυκού βανίλια
Ιδέες για το σερβίρισμα (αφού ψηθούν): μερέντα, τρούφα χρωματιστή, ή γλάσο το οποίο γίνεται με περίπου 7 κ.σ. άχνη ζάχαρη και 2 κ.σ. χυμό λεμονιού. 
Ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 20 λεπτά περίπου, ανάλογα με το φούρνο σας.
Ελπίζουμε να σας αρέσουν!!! Καλή απόλαυση!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Παιδιά, εδώ θα βρείτε και μερικά παιχνίδια για τα Χριστούγεννα προτού φύγετε…Καλή διασκέδαση!!!
1)

2) https://www.liveworksheets.com/mp1431819rr

3) https://www.liveworksheets.com/pz1409924xm

4) https://www.liveworksheets.com/sf1343200gy

5) https://www.liveworksheets.com/pz1409924xm

6) https://www.liveworksheets.com/worksheets/el/%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC/%CE%91%CF%81%CE%AF%CE%B8%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B1_ch1409175kg

7) https://www.liveworksheets.com/ob1423489nt

 

 

Δημοσιεύθηκε στη Γλώσσα, Μαθηματικά, προτάσεις απασχόλησης | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Χριστούγεννα

Ζώα σε χειμερία νάρκη

Καλωσορίσατε και πάλι παιδιά!

Όπως σας είχαμε υποσχεθεί, σήμερα συνεχίζουμε με τα ζώα που πέφτουν σε χειμερία νάρκη…Αρχικά, ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας μιλώντας για το Χειμώνα ο οποίος κατέφθασε στα σπίτια μας! Αρχίσανε τα πρώτα κρύα και τα πρώτα χουχουλιάσματα…Μα, τι λέτε να κάνουν τα ζωάκια τώρα το χειμώνα εκεί έξω στη φύση; Πως να προστατεύονται άραγε από το κρύο, τον δυνατό αέρα και τις βροχές..;

Τα ζωάκια μαζεύουν από νωρίς προμήθειες (φαγητό) για το χειμώνα, φτιάχνουν τις φωλιές τους για να προστατευτούν από την κακοκαιρία και ζεσταίνονται με την παχιά τους γούνα! Όμως, υπάρχουν και κάποια άλλα ζωάκια, που θα δείτε στη συνέχεια, που αυτή την εποχή έχουν μεγάλη ανάγκη από έναν βαθύ και διαρκή ύπνο, προκειμένου να αντέξουν το κρύο και την πείνα…Πέφτουν δηλαδή σε χειμερία νάρκη!

 

Μιλώντας αρχικά για την αγαπημένη μας αρκουδίτσα, αυτή είναι ένα από τα ζώα που πέφτουν σε χειμερία νάρκη. Φροντίζει έτσι από νωρίς να έχει φάει αρκετή ποσότητα φαγητού και να έχει βρει ένα ασφαλές και ζεστό μέρος…Ασφαλές, γιατί όσο κοιμάται κινδυνεύει όχι μόνο από το κρύο, αλλά και από πιθανούς εχθρούς της εκεί έξω! Για πάμε να δούμε ένα παραμύθι, όπου πρωταγωνιστεί η ίδια…Λήψη αρχείου

Μετά από αυτό το ωραίο παραμύθι της αρκούδας, τι λέτε; Είστε έτοιμοι να φτιάξουμε μια αρκουδίτσα στη φωλιά της;;

Χρειάζονται μόνο λίγα υλικά:

 1. Νερομπογιές
 2. Χαρτί κουζίνας
 3. Οδοντογλυφίδες
 4. Βαμβάκι
 5. Μερικά όσπρια/ζυμαρικά που μπορεί να έχετε σπίτι σας (φακές, ρύζι, μακαρόνια κτλ) και φύλλα δάφνης, εάν θέλετε.

Να το αποτέλεσμα! Καλές δημιουργίες παιδιά!!!

Μα δεν θα μείνουμε μόνο εκεί….Σειρά έχει το σκαντζοχοιράκι, που όπως είδατε πιο πριν πέφτει κι αυτό σε χειμερία νάρκη…

Μερικές πληροφορίες για εκείνο λοιπόν, εδώ:

Σκαντζόχοιρος

Ακολουθεί ένα παραμύθι που μας μιλά για την περιπέτεια ενός μικρού σκαντζόχοιρου που είχε πέσει σε χειμερία νάρκη…αλλά ξυπνώντας τον περίμενε μια μεγάλη έκπληξη!!

Παραμύθι «Ο φαλακρός σκαντζόχοιρος»

Μετά από όλα αυτά που συνέβησαν στον μικρό σκαντζόχοιρο, το μόνο που μένει είναι να τον βοηθήσουμε να μείνει σε μια ασφαλή και ζεστή φωλιά! Τον κατασκευάζουμε πολύ εύκολα με πλαστελίνη (σε σχήμα οβάλ) ή ζωγραφίζουμε σε χαρτί το περίγραμμά του και έπειτα βάζουμε καλαμάκια στην πλάτη (όπως είχε ο Ερμόλαος), ή βάζουμε οδοντογλυφίδες, που μοιάζουν με τα καρφάκια στο σώμα του.

Ιδέες για κατασκευή σκαντζόχοιρου-φωλιάς

Κι αφού φτάσατε ως εδώ παιδιά… Ήρθε νομίζω η στιγμή να παίξουμε μερικά παιχνίδια!!!!

 1. Φτιάχνουμε χιόνι στο σπίτι μας

Για να φτιάξουμε χιόνι, θέλουμε δύο υλικά: σόδα μαγειρική και κοντίσιονερ μαλλιών ή αφρό ξυρίσματος. Η αναλογία είναι 2,5 κούπες σόδα προς 1 κοντίσιονερ/αφρός.

«Είμαι ένας χιονάνθρωπος

για τα παιδιά φτιαγμένος

απ’ τις καλές δασκάλες σας

για πάντα χαρισμένος

Με υλικά που βρίσκονται

στο σπίτι, στο ντουλάπι

προσέξτε μη με λιώσετε

απ’ την πολλή αγάπη»

Ευχόμαστε να πετύχει το χιόνι σας και να δημιουργήσετε έναν χιονάνθρωπο σαν κι αυτόν εδώ (και ακόμη καλύτερο μη σας πω)! Καλή σας επιτυχία!!!

2.  https://www.liveworksheets.com/ib1398848vt?fbclid=IwAR0QmxD_WGlymA64Yng91QyYTAIchFFF04fRhzOdXqxfVFRJGNWTz5BT5xs

3. https://www.liveworksheets.com/ec1383150xj?fbclid=IwAR3pu8P6RGvMfZd9_uMfK0dzTeMi3hKoFf57G1Abj_CsRVycqvDBCA67Uag

4. https://www.liveworksheets.com/ex1401935aj?fbclid=IwAR1ziaEkvSmjLO6DZNp3uzXg_FIcsqSzKq5qik918lpxOASKKuc0-mVZldk

5. https://www.liveworksheets.com/worksheets/el/%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC/%CE%91%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CE%AF/%CE%96%CF%89%CE%B1_%CF%83%CE%B5_%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B1_%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B7_ht1373715ta?fbclid=IwAR15Ozp3q4DIAIasCCEafISCoZ_sGdk_6Vo12cDnipiq9MXg4I2MC9hjlJY

6. https://www.liveworksheets.com/dd1398599xs?fbclid=IwAR2D_cqaIf3Jz-sWHL1u8FG2iwdfpFHZz3Ob7zpyVES8SoF_nzNw-RF2Xe0

7. https://www.liveworksheets.com/eq1383256si?fbclid=IwAR1zypJNvkaoRWQoFnOT6U8Iee5lclswoRucfYe-TzGgMkLkJ6zOivjqgxg

Καλό σαββατοκύριακο σε όλους!!!

Δημοσιεύθηκε στη Γλώσσα, Μαθηματικά, προτάσεις απασχόλησης | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ζώα σε χειμερία νάρκη