6 ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ

 

 

    

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ

ΜΕ ΜΙΑ ΦΩΝΗ   

   1-2-3       

ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ      

    ΝΑΙ ΣΤΗ ΦΙΛΙΑ

 

ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ ΝΑΙ ΣΤΗ ΦΙΛΙΑ (κλικ για να προβάλετε τις εργασίες των παιδιών)