Γενικά Στοιχεία

Η παρούσα ιστοσελίδα παρουσιάζει πληροφορίες για τους Έλληνες του Πόντου.

Δημιουργήθηκε με βάση πληροφορίες που οι μαθητές και οι μαθήτριες του τμήματος ΣΤ2 του 7ου Δημοτικού Σχολείου Γαλατσίου συγκέντρωσαν από το διαδίκτυο .

Η επιμέλεια της ιστοσελίδας ανήκει στις μαθήτριες:

Τζωρτζίνα Καπέλη

Εύα Μήτσου

Μαρισήνα Μπαντή

Αλκμήνη Μπαρμπαδήμου

Δήμητρα Παπαγεωργίου

Βαλεντίνη Ροπόδη