Προϊόντα με barcode 520, 521 είναι ελληνικά πάντα?

Η απάντηση είναι ΟΧΙ.

Μετά από μια ανάρτηση στο facebook της σελίδας Αγοράζουμε Ελληνικά Προϊόντα. Στηρίζουμε την οικονομία της Ελλάδας. η οποία παραπέμπει σε ένα δημοσίευμα της Καθημερινής με τίτλο Ελληνικά προϊόντα: «Παραπλανητικό» το barcode 520 κατέληξα στο Ελληνικός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων για τη Διαχείριση των Διεθνών Προτύπων GS1  διαπιστώνοντας ότι οι κωδικοί που αναγράφονται στα διάφορα προϊόντα (barcodes), barcodeειδικά τα τρία πρώτα ψηφία, δεν αναφέρονται στην χώρα παραγωγής του προϊόντος αλλά στην χώρα που εκδίδει το προϊόν. Άρα το 520 και 521  δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη, ότι τα προϊόντα αυτά παράγονται ή κυκλοφορούν στην Ελλάδα, σημαίνει όμως ότι η έκδοση του barcode έγινε στην Ελλάδα από τον αρμόδιο G21 φορέα.

Μέσα από το site:

Οι κωδικοί GS1 φανερώνουν και τη χώρα προέλευσης του προϊόντος;

Όχι. Οι κωδικοί GS1 είναι μη σημαντικοί. Ξεκινούν με το πρόθεμα της χώρας, που χορηγείται από τον GS1 σε κάθε εθνικό οργανισμό-μέλος του. Αυτό δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι το προϊόν παράγεται ή κυκλοφορεί στη χώρα που αντιστοιχεί στο πρόθεμα. Το πρόθεμα χώρας GS1 καθορίζει μόνο τον οργανισμό-μέλος που χορήγησε τον κωδικό της εταιρίας.

http://www.gs1greece.org/joomla15/index.php/productssolutions/prosolbarcodes/prosolbarcodessupport/2010-02-21-22-52-14#s6

Επίσης στο site υπάρχει μια αναζήτηση μέσω barcode ώστε να εντοπίζονται οι εταιρείες οι οποίες παράγουν το προϊόν. http://gepir.gs1.org/v32/xx/gln.aspx?Lang=en-US

Για παράδειγμα πατώντας το barcode από ένα κουτί γάλα επιστρέφει αυτό το αποτέλεσμα:

search

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ ΧΩΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ