• ΚΑΛΕΛΗ ΖΩΗ κοινοποίησε στην ομάδα Ανεστραμμένη τάξη πριν από 1 έτος, 8 μήνες

    Πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση διδασκαλίας ακόμη και για μαθητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.