• ΗΛΙΑ ΕΛΕΝΗ A. διέγραψε το αρχείο: Η μετάδοση ιδεών και αξιών με την αξιοποίηση της λογοτεχνίας στο σχολείο. Ενδεικτικές περιπτώσεις με νήπια. από την ομάδα Δημιουργικοί Εκπαιδευτικοί πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα