•  

  Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2018 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο […]

 • Δείτε την αναθεωρημένη έκδοση του Προγράμματος Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού και Γυμνασίου στην ιστοσελίδα . http://e-thriskeftika.sch.gr/ps2014.htm, το Πρόγραμμα Σπουδών στη διεύθυνση <a href="http://e-thriskeftika.sch.gr/PSThriskeftikon1.pdf&quot; […]

 • Για να δείτε τις λύσεις συνδεθείτε με το blog του Εσπερινού ΓΕΛ Αγρινίου ΕΔΩ

 • Για το νέο σχολικό  έτος 2014-2015 λείπουν 22.000 δάσκαλοι και καθηγητές και ο αριθμός μπορεί να φτάσει τις 24.000, δήλωσε ο υπουργός Παιδείας Α. Λοβέρδος , σε συνέντευξή του στο Mega  και σημείωσε πως «Υπάρχει […]

 • Για να δείτε τα αποτελέσματα πατήστε ΕΔΩ

 •  

  Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

  Για την εξέταση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας δίνεται στους μαθητές σε φωτοαντίγραφο απόσπασμα κειμένου διδαγμένου από το πρωτότυπο, 12-20 στίχων, με νοηματική συνοχή και ζητείται από αυτούς:
  α) να μεταφράσουν στη Νέα Ελληνική ένα τμήμα του οκτώ έως δέκα (8-10) στίχων·
  β) να απαντήσουν επί του δοθέντος κειμένου (με εξαίρεση την υπό το στοιχείο «i» ερώτηση επί μεταφρασμένου κειμένου) σε:
  i. τρεις (3) ερωτήσεις ερμηνευτικές που μπορεί να αναφέρονται σε ιδέες, αξίες, προβλήματα, στη στάση, στο ήθος ή στο χαρακτήρα προσώπων, στο ιστορικό, κοινωνικό, πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής της συγγραφής του έργου, στη δομή του κειμένου, σε υφολογικά και αισθητικά θέματα. Οι δύο (2) από τις ερωτήσεις αυτές αναφέρονται στο δοθέν απόσπασμα και η τρίτη σε τμήμα διδαγμένου από μετάφραση κειμένου. Για τις απαιτήσεις της τρίτης ερώτησης δίνεται στους μαθητές σε φωτοαντίγραφο το συγκεκριμένο μεταφρασμένο τμήμα κειμένου·
  ii. μία (1) ερώτηση που αναφέρεται στο γραμματειακό είδος του κειμένου, στον συγγραφέα ή στο έργο του·
  iii. μία (1) ερώτηση λεξιλογική-σημασιολογική που αναφέρεται στην παραγωγή και σύνθεση λέξεων της Αρχαίας Ελληνικής, σε ομόρριζες λέξεις, σε απλές ή σύνθετες, στη σύνδεση λέξεων της Αρχαίας και της Νέας Ελληνικής, στη διατήρηση ή στην αλλαγή της σημασίας τους, σε συνώνυμα και αντώνυμα κ.λπ.·
  iv. μία (1) ερώτηση γραμματικής·
  v. μία (1) ερώτηση συντακτικού·
  Οι ερωτήσεις υπό τα στοιχεία «iii», «iv» και «v» μπορεί να αναλύονται σε δύο (2) ισοδύναμα βαθμολογικώς υποερωτήματα.
  Η μετάφραση βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες και καθεμιά από τις επτά (7) ερωτήσεις με δέκα (10) μονάδες.
  Το διδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο, και μαζί με αυτό το οριζόμενο προς μετάφραση τμήμα του, η ερώτηση υπό το στοιχείο «ii» και η ερώτηση υπό το στοιχείο «iii» επιλέγονται από την τράπεζα θεμάτων. Οι υπόλοιπες ερωτήσεις (καθώς και το τμήμα του διδαγμένου από μετάφραση κειμένου της υπό το στοιχείο «i» ερώτησης) ορίζονται από τους διδάσκοντες.

  Νέα Ελληνική Γλώσσα

  Για την εξέταση στο μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας δίνονται στους μαθητές σε φωτοαντίγραφο ένα ή δύο κείμενα περιορισμένης έκτασης από τον έντυπο ή/και τον ηλεκτρονικό λόγο (βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, διαδίκτυο), που αναφέρονται σε κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά, επιστημονικά ή άλλα θέματα της καθημερινής ζωής και έχουν νοηματική πληρότητα. Τα κείμενα σχετίζονται με θέματα με τα οποία ασχολήθηκαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Οι μαθητές εξετάζονται σε τρία (3) θέματα. Συγκεκριμένα καλούνται:
  α) να απαντήσουν σε δύο (2) ερωτήσεις που έχουν σχέση με:
  i. την κατανόηση του κειμένου (οπτικές από τις οποίες προσεγγίζεται η πραγματικότητα, στόχοι και επιχειρήματα συγγραφέα, προβληματισμοί που θέτει, θέσεις που υποστηρίζει κ.λπ.)·
  ii. την οργάνωση του λόγου (διάρθρωση, δομή, διαίρεση, τίτλοι ενοτήτων, συνοχή, αλληλουχία, τρόποι ανάπτυξης, συλλογιστική πορεία κ.λπ.)•
  β) να απαντήσουν σε δύο (2) ερωτήσεις που αφορούν:
  i. σε σημασιολογικά στοιχεία (σημασίες λέξεων, συνώνυμα, αντώνυμα, κατασκευή φράσεων ή παραγράφων με συγκεκριμένες λέξεις, αντικατάσταση λέξεων ή φράσεων με σημασιολογικά ισοδύναμες κ.λπ.)·
  ii. στην επισήμανση της λειτουργίας μορφοσυντακτικών δομών και υφολογικών στοιχείων του κειμένου που σχετίζονται με τους επικοινωνιακούς στόχους του συγγραφέα (ενεργητική ή παθητική σύνταξη, γλωσσικές ποικιλίες, αναφορική και ποιητική λειτουργία της γλώσσας [δηλωτική και συνυποδηλωτική χρήση], στοιχεία προφορικού λόγου, χρήση ειδικού λεξιλογίου, είδος κειμένου κ.λπ.).
  γ) να συνθέσουν δικό τους κείμενο (ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο), το οποίο σχετίζεται θεματικά με το κείμενο ή τα κείμενα που τους δόθηκαν, στο πλαίσιο του οποίου απαντούν με πειστική επιχειρηματολογία στα ζητούμενα, διατυπώνουν κρίσεις και σχόλια ή αναπτύσσουν τεκμηριωμένα προσωπικές απόψεις. Η έκταση του κειμένου κυμαίνεται από 350 έως 400 λέξεις.
  Το πρώτο (α) θέμα βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες, το δεύτερο (β) με είκοσι πέντε (25) και το τρίτο (γ) με πενήντα (50). Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις του α΄ και του β΄ θέματος, οι οποίες μπορεί να αναλύονται σε υποερωτήματα, διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό της δυσκολίας τους και οι βαθμολογικές μονάδες καθορίζονται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνονται γραπτώς στους μαθητές.
  Το κείμενο ή τα κείμενα, το πρώτο και το δεύτερο θέμα (υπό τα στοιχεία «α» και «β») επιλέγονται από την τράπεζα θεμάτων, ενώ το τρίτο θέμα (υπό το στοιχείο «γ») ορίζεται από τους διδάσκοντες το μάθημα.

  Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

  Για την εξέταση του μαθήματος της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας στην Α’ Τάξη Ημερησίου ΓΕΛ και στην Α’ Τάξη Εσπερινού ΓΕΛ δίνεται στους μαθητές αδίδακτο κείμενο, ομοειδές ή ομόθεμο με τις διδακτικές ενότητες που έχουν διδαχθεί («Τα φύλα στη λογοτεχνία», «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» και «Θέατρο»), το οποίο λαμβάνεται από την τράπεζα θεμάτων.
  1. Σε περίπτωση που το κείμενο αναφέρεται στις θεματικές ενότητες «Τα φύλα στη Λογοτεχνία» και «Θέατρο», οι μαθητές καλούνται:
  α) να επισημάνουν τα πρόσωπα που αναφέρονται στο κείμενο και να τα εντάξουν στον τόπο και στον χρόνο της αφήγησης·
  β) να διακρίνουν και να περιγράψουν ένα ή δύο λογοτεχνικούς χαρακτήρες, κάνοντας αναφορές στις σχέσεις των δύο φύλων, στον κοινωνικό τους ρόλο ή σε κοινωνικά στερεότυπα σχετιζόμενα με το θέμα του κειμένου, και να αιτιολογήσουν τις απαντήσεις τους με αντίστοιχες παραπομπές στο κείμενο·
  γ) να βρουν τον αφηγητή της ιστορίας και να αλλάξουν το πρόσωπο του αφηγητή ώστε  να φανεί η αντίστοιχη αλλαγή στην οπτική της αφήγησης ή να μετατρέψουν το διαλογικό μέρος του κειμένου σε συνεχή αφηγηματικό λόγο·
  δ) να διατυπώσουν σε μία ή δύο παραγράφους την άποψή τους για το περιεχόμενο του κειμένου συσχετίζοντάς το με τις αντιλήψεις της εποχής μας.
  Οι ερωτήσεις υπό τα στοιχεία «α» και «β» βαθμολογούνται με 50 μονάδες (α = 25 μονάδες + β = 25 μονάδες) και συνοδεύουν το αδίδακτο κείμενο που κληρώνεται από την τράπεζα θεμάτων.
  Οι ερωτήσεις υπό τα στοιχεία «γ» και «δ» βαθμολογούνται με 50 μονάδες (γ= 25 μονάδες + δ= 25 μονάδες) και ορίζονται από τους διδάσκοντες το μάθημα.
  2. Σε περίπτωση που το ποίημα ανήκει στην ενότητα «Παράδοση και Μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση», οι μαθητές καλούνται:
  α) να αναγνωρίσουν στο ποίημα γενικά χαρακτηριστικά της παραδοσιακής ή της μοντέρνας ποίησης•
  β) να επισημάνουν στο ποίημα εκφραστικά μέσα και εκφραστικούς τρόπους (μεταφορές, παρομοιώσεις, εικόνες, στοιχεία που αφορούν τη γλώσσα, όπως λόγιες, λαϊκές ιδιωματικές ή αντιλυρικές λέξεις κ.λπ.) και να σχολιάσουν τη λειτουργία τους•
  γ) να επισημάνουν στο ποίημα βασικά χαρακτηριστικά του λογοτεχνικού ρεύματος (π.χ. ρομαντισμός, συμβολισμός κ.λπ.) στο οποίο ανήκει•
  δ) να σχολιάσουν σε μία ή δύο παραγράφους βασικά σύμβολα ή θέματα του ποιήματος και να αιτιολογήσουν τις απαντήσεις τους με αντίστοιχες παραπομπές στο κείμενο.
  Οι ερωτήσεις υπό τα στοιχεία «α» και «β» βαθμολογούνται με 50 μονάδες (α = 25 μονάδες + β = 25 μονάδες) και συνοδεύουν το αδίδακτο κείμενο που κληρώνεται από την τράπεζα θεμάτων.
  Οι ερωτήσεις υπό τα στοιχεία «γ» και «δ» βαθμολογούνται με 50 μονάδες (γ = 25 μονάδες + δ = 25 μονάδες) και ορίζονται από τους διδάσκοντες το μάθημα.
  Για την εξέταση στη Νέα Ελληνική Λογοτεχνία της Β΄ Τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου δίνεται στους μαθητές σε φωτοαντίγραφο πεζό ή ποιητικό κείμενο, που περιλαμβάνεται στη διδαχθείσα ύλη και ορίζεται από τον διδάσκοντα, καθώς και αδίδακτο πεζό ή ποιητικό κείμενο ίσης κατά προσέγγιση δυσκολίας με το διδαγμένο, που επιλέγεται με κλήρωση από την τράπεζα θεμάτων, με τις αναγκαίες διευκρινίσεις. Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε τέσσερα (4) θέματα, από τα οποία δύο (2), και συγκεκριμένα τα υπό τα στοιχεία «α» και «β», προέρχονται από την τράπεζα θεμάτων και συνοδεύουν το αδίδακτο κείμενο, και δύο (2), τα υπό τα στοιχεία «γ» και «δ», ορίζονται από τον διδάσκοντα και αναφέρονται στο διδαγμένο κείμενο. Τα θέματα αφορούν:
  α) στον ερμηνευτικό σχολιασμό του αδίδακτου λογοτεχνικού κειμένου·
  β) σε παρατηρήσεις επί των εκφραστικών μέσων και τρόπων που εμπεριέχονται στο αδίδακτο κείμενο (π.χ. ζητείται από τους μαθητές να βρουν μεταφορές, παρομοιώσεις, εικόνες, στοιχεία που αφορούν τη γλώσσα, όπως λόγιες, λαϊκές ιδιωματικές ή αντιλυρικές λέξεις κ.λπ.)
  γ) στον συγγραφέα του διδαγμένου κειμένου και σε γραμματολογικά στοιχεία που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από αυτό•
  δ) στον ερμηνευτικό ή αισθητικό σχολιασμό του διδαγμένου κειμένου ή στην ανάπτυξη, σε μία (1) ή δύο (2) παραγράφους, χωρίων του.
  Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 25% σε κάθε θέμα, το οποίο μπορεί να αναλύεται σε δύο ερωτήσεις. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό της δυσκολίας τους και οι βαθμολογικές μονάδες κάθε ερώτησης καθορίζονται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνονται γραπτώς στους μαθητές.
  Ιστορία
  Οι μαθητές αξιολογούνται στο μάθημα της Ιστορίας με συνδυασμό θεμάτων/ερωτήσεων, που ταξινομούνται σε δύο (2) ομάδες:
  Ι. Στην ομάδα Α΄ περιλαμβάνονται δύο (2) θέματα που αναλύονται σε επιμέρους ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχονται οι ιστορικές γνώσεις των μαθητών (χρονολογίες, ιστορικές έννοιες, ιστορικά φαινόμενα ή γεγονότα, δράση προσώπων κ.λπ.):
  1. Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει: α) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου (1.α), που βαθμολογούνται με δέκα (10) μονάδες· β) εξήγηση δύο ή τριών ιστορικών όρων/εννοιών (1.β), που βαθμολογείται με δεκαπέντε (15) μονάδες.
  2. Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο ερωτήσεις σύντομης απάντησης (2.α.) και (2.β.) και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες.
  ΙΙ. Στην ομάδα Β΄ περιλαμβάνονται δύο (2) θέματα, που το καθένα μπορεί να αναλύεται σε δύο επιμέρους ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχονται η ικανότητα των μαθητών στη σύνθεση των ιστορικών γνώσεων και η κριτική προσέγγισή τους (ανάλυση ή σύνθεση αιτίων ή συνθηκών, αποτίμηση της δράσης προσώπων, αξιολόγηση αποτελεσμάτων, σύγκριση απόψεων, προέκταση ιστορικών πληροφοριών κ.λπ.). Τα θέματα αυτής της ομάδας επιλέγονται από ενότητες της εξεταστέας ύλης διαφορετικές εκείνων από τις οποίες προέρχονται οι ερωτήσεις (2.α) και (2.β) της ομάδας Α΄ και βαθμολογούνται αθροιστικά με 50 μονάδες. Στην περίπτωση αυτής της ομάδας χρησιμοποιούνται και ερωτήσεις επεξεργασίας ιστορικού υλικού, το οποίο δίνεται στους μαθητές φωτοτυπημένο. Το υλικό αυτό προέρχεται από ιστορικές μαρτυρίες, αρχαιολογικές μελέτες, έργα τέχνης, φωτογραφίες, στατιστικούς πίνακες, χάρτες, διαγράμματα και από όλα εκείνα τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται ως ιστορικά τεκμήρια ή ως μέσα άντλησης πληροφοριών για την εξαγωγή ιστορικών συμπερασμάτων.
  Η βαθμολογία κάθε ερώτησης των παραπάνω θεμάτων και των δύο ομάδων διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας της. Οι βαθμολογικές μονάδες καθεμιάς καθορίζονται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνονται γραπτώς στους μαθητές.
  Τα θέματα της ομάδας Α΄ επιλέγονται από την τράπεζα θεμάτων, ενώ τα θέματα της ομάδας Β΄ ορίζονται από τους διδάσκοντες.

  Άλγεβρα και Γεωμετρία

  Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Άλγεβρα και Γεωμετρία γίνονται ως εξής:
  1. Στους μαθητές δίνονται τέσσερα (4) θέματα από την εξεταστέα ύλη, με τα οποία ελέγχεται η γνώση εννοιών και ορολογίας, η δυνατότητα αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων, η ικανότητα εκτέλεσης γνωστών αλγορίθμων, η ικανότητα του μαθητή να αναλύει, να συνθέτει και να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδομένο υλικό, καθώς και η ικανότητα επιλογής και εφαρμογής κατάλληλης μεθόδου.
  2. Τα τέσσερα θέματα που δίνονται στους μαθητές διαρθρώνονται ως εξής:
  α. Το πρώτο θέμα αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιέχει πέντε (05) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου (πολλαπλής επιλογής, Σωστού -Λάθους, αντιστοίχισης) με τις οποίες ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση των βασικών εννοιών και των σπουδαιότερων συμπερασμάτων της θεωρίας σε όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης. Στο δεύτερο μέρος ζητείται η απόδειξη μίας απλής πρότασης (ιδιότητας, λήμματος, θεωρήματος ή πορίσματος), που είναι αποδεδειγμένη στο σχολικό εγχειρίδιο.
  β. Το δεύτερο θέμα αποτελείται από μία άσκηση που είναι εφαρμογή ορισμών, αλγορίθμων ή προτάσεων (ιδιοτήτων, θεωρημάτων, πορισμάτων).
  γ. Το τρίτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση που απαιτεί από τον μαθητή ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών και αποδεικτικών ή υπολογιστικών διαδικασιών.
  δ. Το τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή ένα πρόβλημα που η λύση του απαιτεί από τον μαθητή ικανότητες συνδυασμού και σύνθεσης γνώσεων, αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσής του.
  Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο θέμα μπορούν να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα που διευκολύνουν τον μαθητή στη λύση.
  3. Η βαθμολογία κατανέμεται ανά εικοσιπέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα (4) θέματα. Ειδικότερα, στο πρώτο θέμα  το πρώτο μέρος βαθμολογείται με δέκα  (10) μονάδες, ενώ το δεύτερο μέρος βαθμολογείται με δεκαπέντε (15) μονάδες. Στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο θέμα η κατανομή της βαθμολογίας στα επιμέρους ερωτήματα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας τους και καθορίζεται στη διατύπωση των θεμάτων.
  4. Το δεύτερο και το τέταρτο θέμα λαμβάνονται με κλήρωση από την τράπεζα θεμάτων, ενώ το πρώτο και το τρίτο θέμα επιλέγονται από τους διδάσκοντες (ή τον διδάσκοντα) το μάθημα καθηγητές.
  Φυσική, Χημεία
  Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στη Φυσική και τη Χημεία γίνονται ως εξής:
  1. Στους μαθητές δίνονται τέσσερα (4) θέματα από την εξεταστέα ύλη που καθορίζονται ως εξής:
  α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από πέντε (5) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου, με τις οποίες ελέγχεται η γνώση της θεωρίας σε όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης.
  β) Το δεύτερο θέμα αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση της θεωρίας και οι ικανότητες και δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων ή άλλων δραστηριοτήτων που έγιναν στο πλαίσιο του μαθήματος. Με τις ερωτήσεις μπορεί να ζητηθεί από τους μαθητές να αναπτύξουν την απάντησή τους ή να απαντήσουν σε ένα ερώτημα κλειστού τύπου και να αιτιολογήσουν την απάντησή τους.
  γ) Το τρίτο θέμα αποτελείται από άσκηση εφαρμογής της θεωρίας, η οποία απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών, θεωριών, τύπων, νόμων και αρχών και μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.
  δ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από ένα πρόβλημα ή μία άσκηση, που απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης γνώσεων, αλλά και ανάπτυξη στρατηγικής για τη διαδικασία επίλυσής του. Tο πρόβλημα αυτό ή η άσκηση μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα.
  2. Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα. Ειδικότερα, στο πρώτο θέμα κάθε μία ερώτηση βαθμολογείται με 5 μονάδες και στο δεύτερο θέμα η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με 12 μονάδες και η δεύτερη με 13 μονάδες. Στο τρίτο και τέταρτο θέμα η κατανομή της βαθμολογίας στα επιμέρους ερωτήματα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας και καθορίζεται στη διατύπωση των θεμάτων.
  3. Το πρώτο και το τρίτο θέμα επιλέγονται από τους διδάσκοντες (ή τον διδάσκοντα) το μάθημα. Το δεύτερο και το τέταρτο θέμα λαμβάνονται με κλήρωση από την τράπεζα θεμάτων.

  Βιολογία

  Οι μαθητές καλούνται να εξεταστούν σε 4 ισόβαθμα θέματα που έχουν την ακόλουθη μορφή, περιεχόμενο και σκοπό:
  1ο Θέμα:
  Περιλαμβάνει 5 ισόβαθμες ανεξάρτητες ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου, όπως: πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους, διαζευκτικής απάντησης (από τις οποίες ο μαθητής επιλέγει όποια ή όποιες συνεχίζουν ορθά μια ημιτελή φράση) κ.ά.
  Το θέμα αποσκοπεί στον έλεγχο της απόκτησης γνώσεων και της κατανόησης από τον μαθητή βιολογικών εννοιών, διαδικασιών ή φαινομένων από ένα ευρύ τμήμα της εξεταστέας ύλης.
  2ο Θέμα:
  Περιλαμβάνει 2 ερωτήσεις οι οποίες βαθμολογούνται με δώδεκα (12) και δεκατρείς (13) μονάδες αντίστοιχα. Οι ερωτήσεις αυτές μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους υποερωτήματα.
  Το θέμα αποσκοπεί στον έλεγχο της ικανότητας του μαθητή να ανακαλεί γνώσεις που έχει αποκτήσει γύρω από το εξεταζόμενο θέμα (βιολογική έννοια, διαδικασία ή φαινόμενο) και να τις εκθέτει ή/και να τεκμηριώνει τις απόψεις του με πληρότητα και σαφήνεια.
  3ο Θέμα:
  Περιλαμβάνει 2 ερωτήσεις, οι οποίες βαθμολογούνται με δώδεκα (12) και δεκατρείς (13) μονάδες αντίστοιχα. Οι ερωτήσεις αυτές μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους υποερωτήματα.
  Κάθε μία από τις ερωτήσεις αυτές περιλαμβάνει μια απεικόνιση (εικόνα, διάγραμμα ροής, γραφική παράσταση κ.ά.) που μπορεί να αποδίδει μια βιολογική δομή, λειτουργία ή φαινόμενο. Η απεικόνιση συνοδεύεται από σχετικό επεξηγηματικό κείμενο.
  Ο μαθητής καλείται να απαντήσει σε υποερωτήματα που μπορεί να αφορούν στη δομική και λειτουργική σχέση των μερών (αν πρόκειται για βιολογική δομή), στην έκβασή του ή/και στους παράγοντες που την επηρεάζουν (αν πρόκειται για λειτουργία ή βιολογικό φαινόμενο) κ.ά.
  Το θέμα αποσκοπεί στον έλεγχο της ικανότητας του μαθητή να αξιοποιεί θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες (ανάλυσης, σύνθεσης κτλ.) που έχει αποκτήσει, προκειμένου να εντοπίζει, να αντλεί, να αξιολογεί και να επεξεργάζεται πληροφορίες και δεδομένα που του παρέχει η απεικόνιση και το επεξηγηματικό κείμενο που τη συνοδεύει, ώστε να εξάγει συμπεράσματα και να διατυπώνει πλήρεις, σαφείς και στοιχειοθετημένες απαντήσεις.
  4ο Θέμα:
  Περιλαμβάνει 2 ερωτήσεις, οι οποίες βαθμολογούνται με δώδεκα (12) και δεκατρείς (13) μονάδες αντίστοιχα. Οι ερωτήσεις αυτές μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους υποερωτήματα.
  Κάθε ερώτηση αποτελεί δοκιμασία στην οποία ο μαθητής καλείται είτε να διερευνήσει μια πραγματική ή υποθετική κατάσταση που περιγράφεται στην εκφώνηση (π.χ. την έκβαση μιας βιολογικής διαδικασίας) είτε να επιλύσει ένα πρόβλημα που άπτεται εφαρμογών της Βιολογίας στην καθημερινή ζωή του σύγχρονου ανθρώπου, είτε να λύσει μια άσκηση εφαρμόζοντας την κατάλληλη μεθοδολογία και αξιοποιώντας βιολογικούς νόμους και θεωρίες.
  Το θέμα αποσκοπεί στην αξιολόγηση της ικανότητας του μαθητή να αξιοποιεί, σε συνδυασμό, γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει από ποικίλες περιοχές της ύλης, προκειμένου να διερευνά και να ερμηνεύει καταστάσεις ή να επιλύει προβλήματα που σχετίζονται με τις εφαρμογές της Βιολογίας στην καθημερινή ζωή.
  Το πρώτο και το τρίτο θέμα επιλέγονται από τους διδάσκοντες (ή τον διδάσκοντα) το μάθημα. Το δεύτερο και το τέταρτο θέμα λαμβάνονται με κλήρωση από την τράπεζα θεμάτων.

  Θρησκευτικά

  Η γραπτή προαγωγική εξέταση στα «Θρησκευτικά» περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων:
  α) Η πρώτη ομάδα αποτελείται από δύο θέματα με ερωτήσεις διαφόρων τύπων, με τις οποίες ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η κατανόησή τους. Κάθε ένα από τα δύο θέματα περιέχει ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας.
  Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες (5×5=25).
  Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις σύντομης απάντησης και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες. Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δεκατρείς (13) μονάδες και η δεύτερη με δώδεκα (12) μονάδες.
  β) Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει δύο θέματα με αντίστοιχες ερωτήσεις ευρύτερης ανάπτυξης, με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης αλλά και διασύνδεσης γνώσεων, γεγονότων και διαδικασιών που απέκτησαν οι μαθητές.
  Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει μία (1) ερώτηση και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες.
  Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει επίσης μία (1) ερώτηση και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες.
  Τα θέματα ορίζονται κατά 50% με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων και κατά 50% από τον διδάσκοντα. Συγκεκριμένα: το πρώτο θέμα από την πρώτη ομάδα και το πρώτο θέμα από τη δεύτερη ομάδα ορίζονται από την τράπεζα θεμάτων. Το δεύτερο θέμα από την πρώτη ομάδα και το δεύτερο θέμα από τη δεύτερη ομάδα ορίζονται από τον εκπαιδευτικό της τάξης.
  Πολιτική Παιδεία
  (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)
  Για το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία), η εξέταση περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων:
  α) Η πρώτη ομάδα αποτελείται από δύο θέματα με ερωτήσεις διαφόρων τύπων, με τις οποίες ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η κατανόησή τους. Κάθε ένα από τα δύο θέματα περιέχει ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας.
  Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες (5×5=25).
  Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις σύντομης απάντησης και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες. Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δεκατρείς (13) μονάδες και η δεύτερη με δώδεκα (12) μονάδες.
  β) Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει δύο θέματα με ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές. Κάθε ένα από τα δύο θέματα περιέχει δύο ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας.
  Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες. Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δεκατρείς (13) μονάδες και η δεύτερη με δώδεκα (12) μονάδες.
  Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες. Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δεκατρείς (13) μονάδες και η δεύτερη με δώδεκα (12) μονάδες.
  Τα θέματα ορίζονται κατά 50% με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων και κατά 50% από τον διδάσκοντα. Συγκεκριμένα: το πρώτο θέμα από την πρώτη ομάδα και το πρώτο θέμα από τη δεύτερη ομάδα ορίζονται από την τράπεζα θεμάτων. Το δεύτερο θέμα από την πρώτη ομάδα και το δεύτερο θέμα από τη δεύτερη ομάδα ορίζονται από τον εκπαιδευτικό της τάξης.
  Ξένες Γλώσσες
  Στις προαγωγικές εξετάσεις ο τρόπος εξέτασης των ξένων γλωσσών περιλαμβάνει θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας. Τα θέματα των εξετάσεων ορίζονται ως εξής:
  Θέμα 1. Κατανόηση γραπτού λόγου
  Δίδεται στους μαθητές διδαγμένο κείμενο (α) 180-350 λέξεων για τα Αγγλικά και (β) 150-180 λέξεων για τα Γαλλικά και Γερμανικά, το οποίο συνοδεύεται από μία δοκιμασία με δέκα (10) ερωτήματα που αποσκοπούν στον έλεγχο σφαιρικής κατανόησης ή/και (β) κατανόησης επιμέρους μηνυμάτων/πληροφοριών του κειμένου (σύνολο 30 %).
  Θέμα 2α. Λεξικογραμματική
  Δίνεται μία (1) δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο λεξιλογικής ικανότητας με 10 επιμέρους ερωτήματα για την Αγγλική και 5 για την Γαλλική και τη Γερμανική. Πρόκειται για ερωτήματα συμπλήρωσης (σύνολο 20 %).
  Θέμα 2β. Λεξικογραμματική
  Δίδεται μία (1) δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο γραμματικής ικανότητας με 10 επιμέρους ερωτήματα για την Αγγλική και 5 για την Γαλλική και τη Γερμανική. Πρόκειται για ερωτήματα επιλογής (σύνολο 20%).
  Θέμα 3. Παραγωγή γραπτού λόγου
  Οι μαθητές καλούνται να γράψουν ένα κείμενο, έκτασης 120-150 λέξεων στην Αγγλική και 80-120 λέξεων στη Γαλλική και Γερμανική, σύμφωνα με πληροφορίες, παροτρύνσεις, ή/και οδηγίες που παρέχονται στην ξένη γλώσσα και οι οποίες ορίζουν με σαφήνεια το συγκειμενικό πλαίσιο της παραγωγής του (δηλαδή ποιος γράφει σε ποιον και για ποιον σκοπό) (σύνολο 30%).
  Τα θέματα ορίζονται κατά 50% με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων και κατά 50% από τον διδάσκοντα. Συγκεκριμένα: το θέμα 1 και το θέμα 2α ορίζονται από τον εκπαιδευτικό της τάξης. Το θέμα 2β και το θέμα 3 ορίζονται από την τράπεζα θεμάτων.
  Μαθήματα Επιλογής
  Εφαρμογές Πληροφορικής
  Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας και συγκεκριμένα:
  α) δύο (2) θέματα θεωρίας,
  β) δύο (2) θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων.
  Τα θέματα θεωρίας αποτελούνται από ερωτήσεις διαφόρων τύπων με τις οποίες ελέγχονται  η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας, η κριτική ικανότητα των μαθητών, η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων και η δυνατότητα παρουσίασής τους με σωστούς επιστημονικούς όρους και σωστό γραπτό λόγο.
  Τα θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων στοχεύουν στον έλεγχο της ικανότητας του μαθητή να χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους.
  Η βαθμολογία προκύπτει κατά 50% από τα θέματα της θεωρίας (2×25%) και κατά 50% από τις ασκήσεις ή τα προβλήματα (2×25%).
  Γεωλογία & Διαχείριση Φυσικών Πόρων
  Για το μάθημα «Γεωλογία & Διαχείριση Φυσικών Πόρων», η εξέταση περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων:
  α) Η πρώτη ομάδα αποτελείται από δύο θέματα με ερωτήσεις διαφόρων τύπων, με τις οποίες ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η κατανόησή τους.
  β) Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από δύο θέματα με ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές.
  Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε θέματος, μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η οποία κατανομή καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους μαθητές γραπτώς.
  Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός
  Το μάθημα «Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» εξετάζεται όπως και το μάθημα της Ιστορίας αλλά τα θέματα ορίζονται από τον διδάσκοντα.
  Καλλιτεχνική Παιδεία
  «Εικαστικά»: H γραπτή προαγωγική εξέταση περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων:
  α) Η πρώτη ομάδα αποτελείται από δύο θέματα με ερωτήσεις διαφόρων τύπων, με τις οποίες ελέγχεται η κατοχή και η κατανόηση των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων.
  β) Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από δύο θέματα με ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές.
  Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε θέματος, μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η οποία κατανομή καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους μαθητές γραπτώς.
  «Μουσική»: H γραπτή προαγωγική εξέταση περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων:
  α) Η πρώτη ομάδα αποτελείται από δύο θέματα με ερωτήσεις διαφόρων τύπων, με τις οποίες ελέγχεται η κατοχή και η κατανόηση των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων.
  β) Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από δύο θέματα με ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές.
  Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε θέματος, μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η οποία κατανομή καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους μαθητές γραπτώς.
  «Στοιχεία Θεατρολογίας»: H γραπτή προαγωγική εξέταση περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων:
  α) Η πρώτη ομάδα αποτελείται από δύο θέματα με ερωτήσεις διαφόρων τύπων, με τις οποίες ελέγχεται η κατοχή και η κατανόηση των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων.
  β) Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από δύο θέματα με ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές.
  Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε θέματος, μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η οποία κατανομή καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους μαθητές γραπτώς.

  Για τα μαθήματα επιλογής προωθείται νομοθετική ρύθμιση προκειμένου όλα τα θέματα να ορίζονται από τον διδάσκοντα-διδάσκοντες.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Για να δείτε τα μόρια μετάθεσης από   ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ πατήστε εδώ


 • Υπ. Παιδείας: Νέες ρυθμίσεις για τους πολύτεκνους, τρίτεκνους, ….

  Μετά τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις καταργούνται οι επιπλέον θέσεις εισαγωγής για τις ειδικές περιπτώσεις υποψηφίων. Οι υποψήφιοι […]

 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2013-2014
  Αρ.Πρωτ.80121/Δ1/22-05-2014/ΥΠΑΙΘ

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
  ΤΜΗΜΑ Α΄
  Πληροφορίες-Τηλέφωνα:
  Α. Αραγιώργη: 210 344 2279
  Δ. Αβραντίνης: 210 344 3327
  Ε. Γώρου: 210 344 2115
  Χ. Καλτσά: 210 344 3304
  Μ. Κρόμπα: 210 344 3327
  E-mail : t09ppe1a(ΑΤ)minedu.gov.gr
  Fax: 210 344 2582

  ΘΕΜΑ : Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολ. έτος 2013-2014 υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008.
  ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. 11547/Δ1/28.01.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨ19-ΝΘΕ) εγκύκλιος με θέμα «Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολ. έτος 2013-2014 υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι: α) στους πίνακες διορισμών με πραγματική προϋπηρεσία (ποσοστό 40%) ή/και β) στους πίνακες διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008 (ποσοστό 60%)».

  Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να προβεί στην κάλυψη του συνόλου των οργανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών που προκηρύχθηκαν με την αριθμ. 11547/Δ1/28.01.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨ19-ΝΘΕ) ανωτέρω σχετική εγκύκλιο,

  προγραμματίζει να προβεί στο διορισμό δεκατριών (13) εκπαιδευτικών αποκλειστικά από τον πίνακα διοριστέων του οικείου γραπτού διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. 2008 και καλεί τους υποψηφίους που είναι εγγεγραμμένοι σε αυτόν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας αίτηση συμπληρωμένη με τις περιοχές στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν.

  Δικαίωμα υποβολής Αίτησης – Δήλωσης έχουν μόνο:

  α) οι (αρχικώς) εγγεγραμμένοι στον πίνακα διοριστέων κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού 2008 (1817/17-07-2009 Απόφαση του 1ου Τμήματος Διακοπών του Α.Σ.Ε.Π., όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 571/23-07-2009 τ.Γ΄), οι οποίοι δεν έχουν απορροφηθεί μέχρι σήμερα στη δημόσια εκπαίδευση [10 υποψήφιοι]. και

  β) οι επιτυχόντες εκπαιδευτικοί του εν λόγω διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. 2008 οι οποίοι εγγράφηκαν συμπληρωματικά στον πίνακα διοριστέων, σύμφωνα με την αριθμ. 217/30.4.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΓ6Η6-Ξ3Α) πρόσφατη Απόφασή του Ε΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ [37 υποψήφιοι].

  Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 26.05.2014 μέχρι 28.05.2014.

  Η προθεσμία είναι αποκλειστική και ουδεμία παράταση θα δοθεί.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

  Με την αριθμ. 11547/Δ1/28.01.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨ19-ΝΘΕ) εγκύκλιο προκηρύχθηκε η πλήρωση, μεταξύ άλλων, 38 θέσεων κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία και 57 θέσεων του ιδίου κλάδου από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ.

  Τελικά, με την αριθμ. 21189/Δ1/14.02.2014 (ΑΔΑ:ΒΙΕΕ9-44Τ) (ΦΕΚ 224/25.02.2014, τ.Γ΄) Υπουργική Απόφαση, διορίστηκαν 38 υποψήφιοι από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών (ήτοι το σύνολο των προκηρυχθεισών θέσεων) και μόλις 44 υποψήφιοι από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ, λόγω περιορισμένων προτιμήσεων ή μη υποβολής σχετικής αίτησης διορισμού.
  Για την πλήρωση του ποσοστού 40% Ενιαίος Πίνακας Αναπληρωτών – 60% Πίνακας Διοριστέων ΑΣΕΠ του τρέχοντος σχολικού έτους 2013-2014, απαιτείται ο συμπληρωματικός διορισμός 13 υποψηφίων από τον πίνακα διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π.

  Εγγεγραμμένοι υποψήφιοι στον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών [περιπτώσεις (α) και (β)], οι οποίοι δεν θα διοριστούν με την τρέχουσα διαδικασία, διατηρούν το δικαίωμα διορισμού τους για το επόμενο σχολικό έτος.

  Συμπλήρωση Αίτησης – Δήλωσης / Οδηγίες:

  1. Κατόπιν πραγματοποίησης των διορισμών με την αριθμ. 21189/Δ1/14-02-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΕΕ9-44Τ) Υ.Α., δεν καλύφθηκε το σύνολο των κενών θέσεων στις κάτωθι περιοχέςδιορισμού και ως εκ τούτου αποκλειστικά αυτές είναι διαθέσιμες προς διορισμό με την τρέχουσα διαδικασία:

  • ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
  • ΛΑΣΙΘΙ
  • Α΄ ΣΑΜΟΥ
  • Β΄ ΣΑΜΟΥ

  2. Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν όσες εκ των ανωτέρω περιοχών επιθυμούν χωρίς περιορισμό και με τη σειρά που επιθυμούν και διορίζονται με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ και τις δηλώσεις προτίμησής τους (επισυνάπτεται σχετικό Έντυπο Αίτησης-Δήλωσης).

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

  I. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης δηλώνεται η περιοχή διορισμού με τη σειρά προτεραιότητας [π.χ. Σειρά Προτίμησης: 1η, Λεκτικό Περιοχής: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ].

  II. Στο έντυπο Αίτησης-Δήλωσης δεν περιλαμβάνεται η επιλογή «ΝΑΙ σε όλα» και οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν ονομαστικά τις περιοχές, στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν.

  III. Μετά την καταχώριση ο υποψήφιος θα παραλάβει αντίγραφο της μηχανογραφημένης αίτησής του υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο υπάλληλο ηλεκτρονικής καταχώρισης της αίτησης.

  IV. Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην ορθή συμπλήρωση της αίτησης και στον έλεγχο κατά την παραλαβή του αντιγράφου της αίτησής τους. Μετά την παραλαβή του αντιγράφου της αίτησης ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός έχει την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου αυτής. Σε περίπτωση που διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη ή επιθυμεί την τροποποίηση αυτής, οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση εντός των οριζόμενων με την παρούσα εγκύκλιο προθεσμιών.

  V. Τροποποίηση ή ανάκληση της αίτησης-δήλωσης δεν επιτρέπεται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων-δηλώσεων.

  3. Δικαιούχοι υποβολής αίτησης, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση αναπληρωτή ή/και μόνιμου εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών κατά τα σχολικά έτη 2012-2013 ή/και 2013-2014, δεν χρειάζεται να προσκομίσουν περαιτέρω δικαιολογητικά. Αντίθετα, όσοι δεν υπέβαλαν αίτηση αναπληρωτή ή/και μόνιμου εκπαιδευτικού κατά τα σχολικά έτη 2012-2013 και 2013-2014, οφείλουν να προσκομίσουν το σύνολο των δικαιολογητικών που μνημονεύονται στην υποενότητα ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (σελ. 20-23) του ΚΕΦ. Δ΄ «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» του ΜΕΡΟΥΣ Β΄ «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ» της αριθμ. 111192/Δ1/09-08-2014 (ΑΔΑ: ΒΛΩΛ9-9ΞΡ) εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 4. Κατά τα λοιπά, ισχύει το νομικό πλαίσιο που έχει παρατεθεί στην αριθμ. 11547/Δ1/ 28.01.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨ19-ΝΘΕ) σχετική εγκύκλιο.

  Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Α/θμιας Εκπαίδευσης και οι υπάλληλοι οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την παραλαβή των αιτήσεων καθώς και οι υπεύθυνοι για την καταχώρισή τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα να έχουν τη φροντίδα της σωστής συμπλήρωσης και τον αυστηρό και ενδελεχή έλεγχο συνδρομής των προϋποθέσεων διορισμού κατά τη διαδικασία αυτή.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

   

  Αρ.Πρωτ.13754/Δ1/31-01-2014/ΥΠΑΙΘ

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  ΤΜΗΜΑ Α
  Πληροφ. – Τηλ. Α/θμιας Εκπ/σης :
  Δ. Αβραντίνης 210 344 3327
  Α. Αραγιώργη 210 344 2279
  Ε. Γώρου 210 344 3316
  Χ. Καλτσά 210 344 3304
  Μ. Κρόμπα 210 344 3327
  E-mail : t09ppe1a(ΑΤ)minedu.gov.gr
  Fax: 210 344 2582

  Θέμα: Διευκρινίσεις-οδηγίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων μονίμου διορισμού σχολ. έτους 2013-2014 υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών / Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
  Σχετ.: Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11547/Δ1/28-01-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨ19-ΝΘΔ) εγκύκλιος με θέμα «Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολ. έτος 2013-2014 υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι: α) στους πίνακες διορισμών με πραγματική προϋπηρεσία (ποσοστό 40%) ή/και β) στους πίνακες διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008 (ποσοστό 60%)».

  Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, σας αναφέρουμε τα κάτωθι:

  1) Η περιοχή διορισμού «Β΄ Ανατολικής Αττικής» δεν περιλαμβάνεται στις περιοχές διορισμού εκπ/κών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών, όπως ανακοινώθηκε εκ παραδρομής στο Παράρτημα ΙΙ της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, και ως εκ τούτου οι υποψήφιοι για διορισμό εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να το περιλαμβάνουν στις προτιμήσεις τους.

  Σημειώνεται ότι αιτήσεις εκπ/κών των εν λόγω κλάδων που έχουν ήδη καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας, θεωρούνται έγκυρες ως προς τις λοιπές προτιμήσεις, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια από πλευράς των εκπαιδευτικών.

  Σε περίπτωση που οι εκπ/κοί επιθυμούν να τροποποιήσουν τις περιοχές προτίμησης ή να αλλάξουν την αύξουσα σειρά επιλογής αυτών, οφείλουν να υποβάλουν νέα αίτηση μέχρι τη λήξη της σχετικής προθεσμίας (βλ. παρ.3 του παρόντος).

  2) Λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή της Κεφαλονιάς και οι οποίες καθιστούν αδύνατη την εμφάνιση των ενδιαφερομένων στην οικεία Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ηλεκτρονικής καταχώρισης των αιτήσεων μόνιμου διορισμού, κατ’ εξαίρεση παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους,που διαμένουν στην εν λόγω περιοχή, να αποστέλλουν, μέχρι το πέρας της σχετικής προθεσμίας (βλ. παρ.3 του παρόντος), με τηλεομοιοτυπία (fax) στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου το έντυπο της Αίτησης/Δήλωσης (όπως περιέχεται στο Παράρτημα Ι των ανωτέρω εγκυκλίων) συμπληρωμένο με τα στοιχεία και τις περιοχές προτίμησής τους, κατά σειρά προτεραιότητας, και υπογεγραμμένο από τους ίδιους, συνοδευόμενο με τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά.

  Τα εν λόγω έγγραφα θα αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους απευθείας στην Υπηρεσία μας [Τμήμα Α΄ της Δ/νσης Προσωπικού Α/θμιας Εκπαίδευσης (fax: 210 344.2582)] συνοδευόμενα υποχρεωτικά από υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι είναι κάτοικοι Κεφαλονιάς.

  3) Προκειμένου να ολοκληρωθούν ομαλά οι διαδικασίες υποβολής και καταχώρισης αιτήσεων μονίμου διορισμού σχολ. έτους 2013-2014, παρατείνεται η προθεσμία μέχρι και τη Δευτέρα 03-02-2014.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

  Αρ. Πρωτ.11547/Δ1/28-01-2014/ΥΠΑΙΘ
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
  ΤΜΗΜΑ Α
  Πληροφορίες-Τηλέφωνα :
  Α. Αραγιώργη 210 344 2279
  Δ. Αβραντίνης 210 344 3327
  Ε. Γώρου 210 344 2115
  Χ. Καλτσά 210 344 3304
  Μ. Κρόμπα 210 344 3327
  E-mail : t09ppe1a(ΑΤ)minedu.gov.gr
  Fax: 210 344 2582

  Θέμα: Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολ. έτος 2013-2014 υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι: α) στους πίνακες διορισμών με πραγματική προϋπηρεσία (ποσοστό 40%) ή/και β) στους πίνακες διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008 (ποσοστό 60%).

  Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να καλύψει κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών για το σχολικό έτος 2013-2014 , στο πλαίσιο των εγκεκριμένων από την Επιτροπή της παρ.1 του άρθρου 2 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 πιστώσεων, προσκαλεί τους υποψηφίους των εν λόγω κλάδων που είναι εγγεγραμμένοι

  α) στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών της παρ.2ββ’ του άρθρου 6 του Ν.3255/2004 (ποσοστό πλήρωσης 40% επί των κενών οργανικών θέσεων) ή/και

  β) στους πίνακες διοριστέων του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008 [ποσοστό πλήρωσης 60% επί των κενών οργανικών θέσεων, σχετικές οι aριθμ. 2Π/2008 (ΦΕΚ 515/08.10.2008) και 3Π/2008 (ΦΕΚ 516/08.10.2008) προκηρύξεις της Ανεξάρτητης Αρχής]

  να εκδηλώσουν το ενδιαΦέρον τους υποβάλλοντας αίτηση συμπληρωμένη με τις περιοχές στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν.

  Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 29.01.2014 μέχρι 31.01.2014 .

  Η προθεσμία είναι αποκλειστική και ουδεμία παράταση θα δοθεί.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α -ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
  (…) (σ.σ. βλέπε το πρωτότυπο κείμενο στο τέλος του άρθρου )
  ΜΕΡΟΣ Β’: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑlΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ
  Δικαίωμα υποβολής Αίτησης-Δήλωσης έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι:
  α) στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία (ενιαίος πίνακας διορισμών) σχολ. έτους 2013-2014 κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και έχουν πραγματική προϋπηρεσία 19 μόρια και άνω (βλέπε ονόματα στο Παράρτημα 111 Α),
  β) στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία (ενιαίος πίνακας διορισμών) κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών και έχουν πραγματική προϋπηρεσία 25.9 μόρια και άνω (βλέπε ονόματα στο Παράρτημα 111 Β) και
  γ) είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων ή /και ΠΕ60-Νηπιαγωγών.

  ΠΡΟΣΟΧΗ:
  Με την παρούσα εγκύκλιο καλείται το σύνολο των εναπομεινάντων αδιόριστων εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα απορροφηθεί στη δημόσια εκπαίδευση.
  Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη απορρόφησής τους κατά την τρέχουσα διαδικασία διορισμών σχολ. έτους 2013-2014, λόγω μη εμφάνισής τους ή υποβολής περιορισμένου αριθμού προτιμήσεων, οι εκπαιδευτικοί θα απολέσουν οριστικά το κατοχυρωμένο δικαίωμά τους για διορισμό στη δημόσια εκπαίδευση μέσω του πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ.

  Κατά τη διαδικασία διορισμού των εκπαιδευτικών αρχικά θα απορροφηθούν οι εγγεγραμμένοι στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών (ποσοστό 40%) και θα ακολουθήσουν στη συνέχεια οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ (ποσοστό 60%) (βλέπε Μέρος Α’ – ΚεΦ. Α’- παρ.1γ2)

  Ειδικότερα:
  • Για τον κλάδο των ΠΕ70-Δασκάλων θα απορροφηθούν κατά σειρά:
  – 7 υποψήφιοι από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία (ποσοστό 40%)
  – 10 υποψήφιοι από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 (ποσοστό 60%).

  • Για τον κλάδο των ΠΕ60-Νηπιαγωγών θα απορροφηθούν κατά σειρά:
  – 38 υποψήφιοι από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία (ποσοστό 40%)
  – 57 υποψήφιοι από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 (ποσοστό 60%).

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
  I. Ο αριθμός των καλουμένων να υποβάλουν αίτηση από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία [περιπτώσεις (α) και (β)] είναι μεγαλύτερος του αριθμού των διοριζομένων προκειμένου να εξασφαλισθεί η κάλυψη του συνόλου των προς πλήρωση θέσεων.
  ΙΙ. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καλυφθούν όλες οι θέσεις των διοριστέων του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008 οι εναπομένουσες θέσεις συμπληρώνονται:
  – για τον κλάδο ΠΕ70-Δασκάλων από υποψηφίους του ενιαίου πίνακα αναπληρωτών δεδομένου ότι δεν υπάρχουν επιτυχόντες του διαγωνισμού και
  – για τον κλάδο ΠΕ60-Νηπιαγωγών από υποψηφίους-επιτυχόντες του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008, κατά την αύξουσα σειρά επιτυχίας τους.
  ΙΙΙ. Αιτήσεις υποψηφίων, οι οποίοι περιλαμβάνονται και στον πίνακα διοριστέων του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008 και στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία σχολικού έτους 2013-2014, εξετάζονται κατά προτεραιότητα κατά τη ροή του προγράμματος διορισμών από την κατηγορία του ενιαίου και μετά από την κατηγορία του ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση, δε, διορισμού τους από τον ενιαίο πίνακα δεν θα εξετάζεται n υποΨnΦιότnτά τους από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ (βλέπε σχετικά και την Επισήμανση 111 του κεφ. Β’ που ακολουθεί).
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ / ΟΔΗΓΙΕΣ
  1. Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν όσες περιοχές επιθυμούν χωρίς περιορισμό και με τη σειρά που επιθυμούν από τους συνημμένους πίνακες των περιοχών των κενών οργανικών θέσεων (βλέπε Παράρτημα ΙΙ) και διορίζονται, κατά την προαναφερθείσα διαδικασία, με βάση τη σειρά κατάταξής τους στους πίνακες που είναι εγγεγραμμένοι και τις δηλώσεις προτίμησής τους.

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

  I. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης δηλώνεται η περιοχή διορισμού με τη σειρά προτεραιότητας [π.χ. Σειρά Προτίμησης: lη, Λεκτικό Περιοχής: ΗΡΑΚΛΕΙΟ] .

  ΙΙ. Στο έντυπο Αίτησης-Δήλωσης δεν περιλαμβάνεται η επιλογή «ΝΑΙ σε όλα» και οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν ονομαστικά τις περιοχές, στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν.

  ΙΙΙ. Κατά τη συμπλήρωση/ηλεκτρονική καταχώριση της αίτησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Παιδείας εμφανίζεται προεπιλεγμένο, για έκαστο εκπαιδευτικό, το πεδίο «ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ» ανάλογα με τον πίνακα στον οποίο είναι ενταγμένος και υποψήφιος προς διορισμό.Ειδικά για τους υποψήφιους οι οποίοι περιλαμβάνονται και στον πίνακα διοριστέων του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008 και στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία σχολικού έτους 2013-2014 του ιδίου κλάδου το σχετικό πεδίο είναι προεπιλεγμένο και με τους δύο πίνακες (βλ. Επισήμανση 111 του κεφ. Α’ του Μέρους Β’ του παρόντος).
  Σε περίπτωση κατά την οποία οι εν λόγω υποψήφιοι επιθυμούν να διοριστούναποκλειστικά από τον ένα εκ των δύο πινάκων οφείλουν να τροποποιήσουν το εν λόγω προεπιλεγμένο πεδίο και να το συμπληρώσουν εκ νέου μόνο με τον πίνακα από τον οποίο επιθυμούν να διοριστούν .

  IV. Τροποποίηση ή ανάκληση της αίτησης-δήλωσης δεν επιτρέπεται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων-δηλώσεων.

  2. Επισυνάπτονται :

  Για τον κλάδο Δασκάλων
  • Έντυπο Αίτησης-Δήλωσης (Παράρτημα 1).
  • Πίνακας περιοχών για διορισμό (Παράρτημα 11 Α).
  • Ενιαίος Πίνακας των εκπαιδευτικών του κλάδου που έχουν τουλάχιστον 19 μόρια πραγματικής προϋπηρεσίας (Παράρτημα 111 Α).

  Για τον κλάδο Νηπιαγωγών
  • Έντυπο Αίτησης-Δήλωσης (Παράρτημα 1).
  • Πίνακες περιοχών για διορισμό (Παράρτημα 11 Β).
  • Ενιαίος Πίνακας των εκπαιδευτικών του κλάδου που έχουν τουλάχιστον 25,9 μόρια πραγματικής προϋπηρεσίας (Παράρτημα 111 Β).

  Σημειώνεται ότι:

  1. Οι οριστικοί ενιαίοι πίνακες αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία (ενιαίοι πίνακες διορισμών) κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νnπιαγωγών έχουν ήδη αναρτηθεί στον ηλεκτρονική διεύθυνση του Ολοκληρωμένου ΠλnροΦοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.
  http :// e-aitisi .sch .gr.

  2. Οι πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 των ανωτέρω κλάδων είναι αναρτημένοι στην επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού http://www.asep.gr και ειδικότερα στη διαδρομή:
  Διαγωνισμοί / Γραπτοί / Αριθμός Προκ. 2Π/2008 (ΦΕΚ 515/08-10-2008 /Δελτία τύπου / Αθήνα, 14 Ιουλίου 2009: «2Π/2008 και 3Π/2008: Οριστικά αποτελέσματα κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ04.01 Φυσικών, ΠΕ04.02 Χημικών, ΠΕ04.04 Βιολόγων, ΠΕ04.05 Γεωλόγων, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ13 Νομικών και Πολιτικών Επιστημών και ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας»
  (σχετικό link: http://www.asep.qr/portalfiles/dvnamic/c370456/attachfile/5/2p2008 pe 70 daskalon orist el GR.zip)
  ή
  Διαγωνισμοί / Γραπτοί / Αριθμός Προκ. 3Π/2008 (ΦΕΚ 516/08-10-2008} / Δελτία τύπου / Αθήνα, 17 Ιουλίου 2009: «2Π/2008 και 3Π/2008 : Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων κλάδων ΠΕ60 Νηπιαγωγών και ΠΕ03 Μαθηματικών» .
  (σχετικό link: http://www.asep.qr/portalfiles/ dvnamic/c370492/attachfile/2/3p2008 pe 60 nipiag orist el GR.zip)

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το έντυπο της αίτησης-δήλωσης είναι κοινό και για τους υποψηφίους από τους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών σχολ. έτους 2013-2014 και για τους υποψηφίους του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008. Μετά την καταχώριση ο υποψήφιος θα παραλάβει αντίγραφο της μηχανογραφημένης αίτησής του υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο υπάλληλο ηλεκτρονικής καταχώρισης της αίτησης.

  Εφιστάται n προσοχή των υποψηφίων στην ορθή συμπλήρωση της αίτησης και στον έλεγχο κατά την παραλαβή του αντιγράφου της αίτησής τους. Μετά την παραλαβή του αντιγράφου της αίτησης ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός έχει την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου αυτής. Σε περίπτωση που διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη ή επιθυμεί την τροποποίηση αυτής, οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση εντός των οριζόμενων με την παρούσα εγκύκλιο προθεσμιών.

  Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Α/θμιας Εκπαίδευσης και οι υπάλληλοι οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την παραλαβή των αιτήσεων καθώς και οι υπεύθυνοι για την καταχώρισή τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα να έχουν τη φροντίδα της σωστής συμπλήρωσης και τον αυστηρό και ενδελεχή έλεγχο συνδρομής των προϋποθέσεων διορισμού κατά τη διαδικασία αυτή.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
  ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
  Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης διορισμού:

  1. Οι συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί από οποιονδήποτε φορέα και αν έχουν συνταξιοδοτηθεί, καθώς και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που έχουν απολυθεί λόγω οριστικής παύσης [αφορά μόνο την υποψηφιότητα διορισμού από πίνακες αναπληρωτών (παρ.13 του άρθρου 6 του 3255/2004 όπως αυτή εισήχθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 3391/2005)].

  2. Όσοι απολύθηκαν εντός της τελευταίας πενταετίας από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο (άρθρο 9 του Ν. 3528/2007).

  3. Οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν αποδεχθεί μόνιμο διορισμό, καθώς και όσοι ανέλαβαν υπηρεσία και παραιτήθηκαν εντός του έτους από τη θέση μόνιμου εκπαιδευτικού.
  Απαλλάσσονται των ανωτέρω κυρώσεων οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν είχαν αποδεχτεί μόνιμο διορισμό τους πριν την 10-06-2003, οπότε και άρχισε η ισχύς του σχετικού νόμου. [παρ. 4 5 περιπτ. β’ του άρθρου 13 του Ν. 314 9 /2003 (ΦΕΚ 141/10.06.2003 τ.Α’) σε συνδυασμό με την aριθμ. 329 /2005 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.].

  4 . Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατέχουν θέση μόνιμου εκπαιδευτικού στην αλλοδαπή [περιπτ. α’ παρ. 9 και περιπτ. β’ παρ. 7 του άρθρου 15 του Ν. 1566/19 85 (ΦΕΚ 167/30.09.1985 τ.Α’)].

  5 . Οι άρρενες εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές [άρθρο 5 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/09.02.2007 τ.Α’)-Υπαλληλικός Κώδικας] .

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
  ί. Οι υποψήφιοι προς διορισμό πρέπει να έχουν τα προσόντα διορισμού τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισμού.
  ίί. Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι άρρενες εκπαιδευτικοί προκειμένου να υποβάλουν αίτηση διορισμού πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων [με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 3687 /2008 για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που περιλαμβάνονται στους εκάστοτε ισχύοντες πίνακες του ΑΣΕΠ (βλέπε Μέρος Α’- ΚεΦ. Β’- παρ.l)].

  6. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατέχουν περισσότερα του ενός πτυχία και έχουν διορισθεί σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού [αφορά μόνο την υποψηφιότητα διορισμού από πίνακες αναπληρωτών, (παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν. 3255/2004)].

  7. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν κατέχουν τα κατά τις κείμενες διατάξεις απαραίτητα τυπικά προσόντα σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην αριθμ. 111192/Δ1/09.08.2013 (ΑΔΑ:ΒΛΩΛ9-9=Ρ) εγκύκλιο.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

  Συνοδευτικά αρχεία.

 • Η Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ) περιλαμβάνει θέματα για τις προαγωγικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2013-14 της Α΄ Τάξης των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των ΕΠΑΛ, Ημερήσιων και Εσπερινών, της Α΄ Τάξης των Καλλιτεχνικών, Μουσικών και Εκκλησιαστικών Λυκείων, καθώς και της Β’ Τάξης των Εσπερινών ΓΕΛ. Από αυτά θα κληρώνεται το 50% των θεμάτων στα εξεταζόμενα μαθήματα, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Ν. 4186/2013 και στο Ν. 4264/2014.

  Για να δείτε τα θέματα πατήστε ΕΔΩ

 • Προς έγκριση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους  από πλευράς πιστώσεων εξακολουθούν να βρίσκονται τα δύο Σχέδια Αποφάσεων του υπουργείου Παιδείας για τις καταργήσεις, συγχωνεύσεις και ιδρύσεις, Λυκείων, Γυμνασίων , Δημοτικών και Νηπιαγωγείων.

  Για την Πρωτοβάθμια πατήστε εδώ

  Για την Δευτεροβάθμια πατήστε εδώ

 • Νέα προθεσμία μέχρι 30-6-2014 έδωσε εγγράφως -σήμερα- ο υπουργός Κ. Αρβανιτόπουλος, στην Επιτροπή Αναδιοργάνωσης Υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, να παραδώσει την εισήγησή της για την […]

 • ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι: α) στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ του έτους 2008 (αριθμ. 2Π/2008, 4Π/2008 και 5Π/2008 Προκηρύξεις ΑΣΕΠ) των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ14.04, […]

 • ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2013 – 2014

   

  ΠΕ02.00 ΚΛΑΔΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
  Α΄ Κεφαλληνίας, Β΄ Κυκλάδων, Β΄ Χίου, Δ΄ Δωδεκανήσου

   

  ΠΕ03.00 ΚΛΑΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
  Β΄ Σάμου, Β΄ Χίου, Γ΄ […]

 • Φόρτωσε Περισσότερα
Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων