• ΚΕΙΜΕΝΟ I

   

   Η διαρκής επινόηση του εαυτού

  Ο ιδιαίτερα δημοφιλής και στην Ελλάδα Ισραηλινός στοχαστής και συγγραφέας Γιουβάλ-Νοά Χαράρι έδωσε πριν από λίγους μήνες μια πολύ ωραία συνέντευξη στη […]

 • Α.  (Η απάντηση βρίσκεται στο κείμενο στην 4η, 5η και 6η  παράγραφο)

  Ο υπεύθυνος άνθρωπος συνδυάζει την τήρηση των υποχρεώσεών του με τον αλτρουισμό. Συγκεκριμένα, είναι πεπαιδευμένος, με καλή διάθεση πρ […]

 • Αγαπημένοι μου μαθητές,
  σας προτείνω αυτό το κριτήριο για εξάσκηση.
  Περιμένω τις απαντήσεις σας  με ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση που σας έχω δώσει ή με όποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης είσαστε εξοικειω […]

 • ΚΕΙΜΕΝΟ I: ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

  «Και γιατί η καταναλωτική εξάρτηση αποτελεί πρόβλημα;» θα  μπορούσε  να  αντιτείνει κάποιος αισιόδοξος αναγνώστης. «Μήπως αυτή η μορφή εξάρτησης δεν είναι πιο «υγιή […]

 • ΚΕΙΜΕΝΟ I: « Η φυσιογνωμία του δασκάλου», Ευάγγελος Παπανούτσος

  […] Το δεύτερο που ζnτούμε  από το δάσκαλο είναι: στις σχέσεις του με το μαθητή σ’ ένα στόχο
  βλέπει πάντοτε σταθερά – πώς να αχρnστέψει το […]

 • Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

  Πλάτωνος Πρωταγόρας 321Β6-322Α

  Ἅτε δὴ οὖν οὐ πάνυ τι σοφὸς ὢν ὁ Ἐπιμηθεὺς ἔλαθεν αὑτὸν καταναλώσας τὰς δυνάμεις εἰς τὰ ἄλογα· λοιπὸ […]

 • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ   ΤΗΣ ΧΡΥΣΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

  Άννα Μπουλμέτη, φιλόλογος

   

  ΤΑΡΑΓΜΕΝΑ ΝΕΡΑ

   

  ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

  Το νέο της μυθιστόρημα , Ταραγμένα νερά κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μετ […]

 • Για να συνδέσουμε το Διδαγμένο με το Αδίδακτο Κείμενο στα Αρχαία Κατεύθυνσης Γ΄ σας  προτείνω μια  εργασία:
  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
  ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
   

   Α Εισαγωγή – Ταυτότητα του σεναρίου

  1. Τίτλος: Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ

  2. Δημιουργός:   Άννα Μπουλμέτη, φιλόλογος

  3. Το σενάριο δοκιμάστηκε στην  τάξη : ΓΘ 2 του 2ου Γενικού Λυκείου Άργους κατά το σχολικό έτος 2014– 2015

  4. Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνικά Γ΄ Λυκείου Αδίδακτο Κείμενο

  5. Διδακτικές  ενότητες: υποθετικοί  λόγοι – χρήση της γενικής

  7. Απαιτούμενος χρόνος : 2 διδακτικές ώρες

   

   Σύντομη περιγραφή

  Στόχος του σεναρίου αυτού είναι να γίνει επανάληψη στους Υποθετικούς Λόγους και στη χρήση της Γενικής   με ομαδοσυνεργατική μέθοδο και τη χρήση Τ.Π.Ε. και επιπλέον οι μαθητές να εξοικειωθούν με δυο διαφορετικά κειμενικά είδη (δικανικό ρητορικό λόγο και ιστορική αφήγηση) εντοπίζοντας τις βασικές διαφορές τους  μαθαίνοντας  τη σημασία και τη χρήση δικανικών όρων στα αρχαία ελληνικά .

  Γ. Στόχοι – Σκεπτικό

  1. Σε επίπεδο κ λ α σ ι κ ο ύ  γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ο ύ επιδιώκεται

  να  κατανοηθεί η χρήση της γενικής πτώσης

  να  κατανοηθούν οι υποθετικοί λόγοι

  να  κατανοηθούν οι λανθάνοντες υποθετικοί λόγοι

  να  αφομοιωθούν οι κυριότεροι δικανικοί όροι της αρχαίας ελληνικής γλώσσας

  να  κατανοηθεί το κεφάλαιο της εισαγωγής στον Φιλοσοφικό Λόγο «Η δίκη και η καταδίκη του Σωκράτη»

  2. Σε επίπεδο ν έ ο υ  γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ο ύ

   

  να εξασκηθούν στη χρήση της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα

  να εξασκηθούν στη χρήση ηλεκτρονικού λεξικού και συμφραστικών πινάκων

  να αξιοποιήσουν προγράμματα επεξεργασίας κειμένου

  3. Σε επίπεδο κ ρ ι τ ι κ ο ύ  γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ο ύ

   

  να κατανοήσουν την αξία της ομαδοσυνεργατικής εργασίας.

  να προβάλλουν και τις προσωπικές τους δεξιότητες

  να αναπτύξουν την ικανότητα αξιολόγησης και  αξιοποίησης πληροφοριών

  να διαμορφώσουν μεταξύ τους σχέσεις συνεργασίας.

  να κατανοήσουν ότι η γνώση κατακτάται και δεν προσφέρεται.

  Δ. Λεπτομερής περιγραφή της πρότασης

  Α φ ε τ η ρ ί α

  Στόχος της διδακτικής αυτής πρότασης είναι να εξασκηθούν οι μαθητές στη σύνταξη και μετάφραση αδίδακτου κειμένου μέσω της κειμενοκεντρικής προσέγγισης και κυρίως μέσω της σύγκρισης διαφορετικών κειμενικών ειδών με το ίδιο θέμα.

  Π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α

  Έχει ήδη διδαχθεί το κεφάλαιο της εισαγωγής στον Φιλοσοφικό Λόγο «Η δίκη και η καταδίκη του Σωκράτη» και συνεπώς οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με το θέμα των κειμένων. Οι μαθητές έχουν επίσης επαναλάβει τους υποθετικούς λόγους και τη χρήση της γενικής. Οι περισσότεροι μαθητές του τμήματος είναι εξοικειωμένοι με πεζά κείμενα της Αττικής διαλέκτου. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν με άνεση το διαδίκτυο και το λογισμικό της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα

   

   Ε    Το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται η πρόταση

  Ως μέθοδος διδασκαλίας προκρίθηκε η ανακαλυπτική-διερευνητική, η οποία σχετίζεται με την εποικοδομητική προσέγγιση στη μάθηση, αφού εμπλέκει ενεργά τους μαθητές σε μια προσωπική αναζήτηση και οργάνωση της γνώσης. Οι μαθητές μαθαίνουν «πώς να μαθαίνουν» και απομακρύνονται από την απλή απομνημόνευση πληροφοριών από άλλους. Με την καθοδήγηση και ενθάρρυνση του εκπαιδευτικού καταλήγουν στην απάντηση των αρχικών ερωτημάτων, καλλιεργώντας τον προσωπικό τους τρόπο και ρυθμό.

  Η ανακαλυπτική-διερευνητική μάθηση εφαρμόζεται στο πλαίσιο της ομαδοσυνεργατικής μάθησης, η οποία οργανώνεται με βάση κοινούς σκοπούς και στόχους της ομάδας, κοινή ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων και κατανομή αρμοδιοτήτων στα μέλη. Παράλληλα εφαρμόζονται οι αρχές του κοινωνικού εποικοδομητισμού του Vygotsky, καθώς οι μαθητές με τη βοήθεια των συνεργατών τους στην ίδια ομάδα μπορούν να κατακτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που βρίσκονται στην περιοχή της επικείμενης ή εγγύτερης ανάπτυξής τους (Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης).

  ΣΤ  Σύνδεση με τα ισχύοντα στο σχολείο

  Το σενάριο αποτελεί μέρος της διδασκαλίας του αδίδακτου κειμένου των Αρχαίων Ελληνικών Κατεύθυνσης της Γ΄Λυκείου. Πραγματοποιείται εντός του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου στην αίθουσα υπολογιστών και στην τάξη.
   
        Οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν

   

  1. Πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου (εξέλιξη στη γραφή και αναστοχασμός)

   

  1. Πρόγραμμα παρουσίασης (οπτικοποίηση, πολυμεσικό και υπερμεσικό εργαλείο, μέσο ανάπτυξης δεξιοτήτων έρευνας, συλλογισμού και παρουσίασης)
  2. Πρόγραμμα ηλεκτρονικού φυλλομετρητή  (επικοινωνιακή χρήση, επικοινωνία με ειδικούς)
  3. Ανάπτυξη ιστοσελίδας ( περιβάλλον δημοσιοποίησης ιδεών, ασύγχρονη επικοινωνία)
  4. Η Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα

   

  Ζ. Μεθοδολογία της διδασκαλίας και ενδεικτική κατανομή χρόνου

  Το σχέδιο μαθήματος προτείνεται να πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο πληροφορικής χωρίς προηγούμενη προετοιμασία των μαθητών. Οι μαθητές του τμήματος είναι 22 και χωρίζονται σε 2 ομάδες των 5 ατόμων και 2 ομάδες των 6 ατόμων.

  1η διδακτική ώρα (στο εργαστήριο πληροφορικής)

  Αρχικά διαβάζει και τα δύο κείμενα η διδάσκουσα. Στη συνέχεια:

  1. Η 1η ομάδα απαντάει:  σε ποιους χρόνους, πρόσωπα, εγκλίσεις βρίσκονται τα ρήματα του Α Κειμένου.
  2. Η 2η ομάδα απαντάει:  σε ποιους χρόνους, πρόσωπα, εγκλίσεις βρίσκονται τα ρήματα του Β Κειμένου.
  3. Η 3η ομάδα αναγνωρίζει το συντακτικό ρόλο των ονομάτων του Α Κειμένου.

  που βρίσκονται σε πτώση γενική.

  4.   Η 4η ομάδα αναγνωρίζει τους υποθετικούς λόγους του  Β  Κειμένου.

   

  Τέλος ανά  δύο οι μαθητές χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού λεξικού ερμηνεύουν τους δικανικούς όρους των κειμένων και τους καταγράφουν σε μια σελίδα του ηλεκτρονικού κειμενογράφου τους την οποία αποθηκεύουν στον υπολογιστή τους.

  2η διδακτική ώρα

  Ένας εκπρόσωπος από την 1η ομάδα διαβάζει το Α κείμενο και ένας εκπρόσωπος από τη 3η ομάδα το μεταφράζει.

  Ένας εκπρόσωπος από την 2η ομάδα διαβάζει το Β κείμενο και ένας εκπρόσωπος από τη 4η ομάδα το μεταφράζει.

  Τέλος σε επίπεδο ολομέλειας οι μαθητές απαντούν στην ερώτηση: ποιο είναι το θέμα των δύο  κειμένων και  το συνδέουν με τις γνώσεις τους από το αντίστοιχο κεφάλαιο της εισαγωγής στο Φιλοσοφικό Λόγο.

   

   

   

   

  ΦΥΛΛΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ

   

  1. Διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω κείμενα

  Α. Κείμενο

  ΞΕΝΟΦΩΝ, ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ 1.2.62-1.2.64

  [1.2.62] Ἐμοὶ μὲν δὴ Σωκράτης τοιοῦτος ὢν ἐδόκει τιμῆς ἄξιος εἶναι τῇ πόλει μᾶλλον ἢ θανάτου. καὶ κατὰ τοὺς νόμους δὲ σκοπῶν ἄν τις τοῦθ’ εὕροι. κατὰ γὰρ τοὺς νόμους, ἐάν τις φανερὸς γένηται κλέπτων ἢ λωποδυτῶν ἢ βαλλαντιοτομῶν ἢ τοιχωρυχῶν ἢ ἀνδραποδιζόμενος ἢ ἱεροσυλῶν, τούτοις θάνατός ἐστιν ἡ ζημία· ὧν ἐκεῖνος πάντων ἀνθρώπων πλεῖστον ἀπεῖχεν. [1.2.63] ἀλλὰ μὴν τῇ πόλει γε οὔτε πολέμου κακῶς συμβάντος οὔτε στάσεως οὔτε προδοσίας οὔτε ἄλλου κακοῦ οὐδενὸς πώποτε αἴτιος ἐγένετο· οὐδὲ μὴν ἰδίᾳ γε οὐδένα πώποτε ἀνθρώπων οὔτε ἀγαθῶν ἀπεστέρησεν οὔτε κακοῖς περιέβαλεν, ἀλλ’ οὐδ’ αἰτίαν τῶν εἰρημένων οὐδενὸς πώποτ’ ἔσχε. [1.2.64] πῶς οὖν ἂν ἔνοχος εἴη τῇ γραφῇ; ὃς ἀντὶ μὲν τοῦ μὴ νομίζειν θεούς, ὡς ἐν τῇ γραφῇ ἐγέγραπτο, φανερὸς ἦν θεραπεύων τοὺς θεοὺς μάλιστα τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, ἀντὶ δὲ τοῦ διαφθείρειν τοὺς νέους, ὃ δὴ ὁ γραψάμενος αὐτὸν ᾐτιᾶτο, φανερὸς ἦν τῶν συνόντων τοὺς πονηρὰς ἐπιθυμίας ἔχοντας τούτων μὲν παύων, τῆς δὲ καλλίστης καὶ μεγαλοπρεπεστάτης ἀρετῆς, ᾗ πόλεις τε καὶ οἶκοι εὖ οἰκοῦσι, προτρέπων ἐπιθυμεῖν· ταῦτα δὲ πράττων πῶς οὐ μεγάλης ἄξιος ἦν τιμῆς τῇ πόλει;

   

  Β. Κείμενο

   

  ΠΛΑΤΩΝ, ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 30c-30e

   

  Μὴ θορυβεῖτε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἀλλ’ ἐμμείνατέ μοι οἷς ἐδεήθην ὑμῶν, μὴ θορυβεῖν ἐφ’ οἷς ἂν λέγω ἀλλ’ ἀκούειν· καὶ γάρ, ὡς ἐγὼ οἶμαι, ὀνήσεσθε ἀκούοντες. μέλλω γὰρ οὖν ἄττα ὑμῖν ἐρεῖν καὶ ἄλλα ἐφ’ οἷς ἴσως βοήσεσθε· ἀλλὰ μηδαμῶς ποιεῖτε τοῦτο. εὖ γὰρ ἴστε, ἐάν με ἀποκτείνητε τοιοῦτον ὄντα οἷον ἐγὼ λέγω, οὐκ ἐμὲ μείζω βλάψετε ἢ
  ὑμᾶς αὐτούς· ἐμὲ μὲν γὰρ οὐδὲν ἂν βλάψειεν οὔτε Μέλητος οὔτε Ἄνυτος ―οὐδὲ γὰρ ἂν δύναιτο― οὐ γὰρ οἴομαι θεμιτὸν  [30d] εἶναι ἀμείνονι ἀνδρὶ ὑπὸ χείρονος βλάπτεσθαι. ἀποκτείνειε μεντἂν ἴσως ἢ ἐξελάσειεν ἢ ἀτιμώσειεν· ἀλλὰ ταῦτα οὗτος μὲν ἴσως οἴεται καὶ ἄλλος τίς που μεγάλα κακά, ἐγὼ δ’ οὐκ οἴομαι, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ποιεῖν ἃ οὑτοσὶ νῦν ποιεῖ, ἄνδρα ἀδίκως ἐπιχειρεῖν ἀποκτεινύναι. νῦν οὖν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πολλοῦ δέω ἐγὼ ὑπὲρ ἐμαυτοῦ ἀπολογεῖσθαι, ὥς τις ἂν οἴοιτο, ἀλλὰ ὑπὲρ ὑμῶν, μή τι ἐξαμάρτητε περὶ τὴν τοῦ  θεοῦ δόσιν ὑμῖν ἐμοῦ καταψηφισάμενοι. ἐὰν γάρ με ἀπο-
  κτείνητε, οὐ ῥᾳδίως ἄλλον τοιοῦτον εὑρήσετε, ἀτεχνῶς ―εἰ καὶ γελοιότερον εἰπεῖν― προσκείμενον τῇ πόλει ὑπὸ τοῦ θεοῦ ὥσπερ ἵππῳ μεγάλῳ μὲν καὶ γενναίῳ, ὑπὸ μεγέθους δὲ νωθεστέρῳ καὶ δεομένῳ ἐγείρεσθαι ὑπὸ μύωπός τινος, οἷον δή μοι δοκεῖ ὁ θεὸς ἐμὲ τῇ πόλει προστεθηκέναι τοιοῦτόν τινα, ὃς ὑμᾶς ἐγείρων καὶ πείθων καὶ ὀνειδίζων ἕνα ἕκαστον.

   

  2.  Τα κείμενα αυτά τα συνδέει το κοινό θέμα. Σε ποιο θέμα αναφέρονται;

  3. Εντοπίστε το είδος κάθε κειμένου και τεκμηριώστε το απαντώντας στις παρακάτω ερωτήσεις:

  α) σε ποιους χρόνους, πρόσωπα, εγκλίσεις βρίσκονται τα ρήματα;

  β) σε ποιους απευθύνονται;

   

  4. Να  ανιχνεύσετε τους δικανικούς όρους  σε κάθε κείμενο και  να τους ερμηνεύσετε με τη βοήθεια του λεξικού που θα βρείτε στην  Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα

   

  5. Α κείμενο: Να  αναγνωριστεί ο συντακτικός ρόλος των ονομάτων που βρίσκονται σε πτώση γενική.

   

  6.  Β  κείμενο: Να αναγνωριστούν οι υποθετικοί λόγοι.

  7.   Να μεταφράσετε τα κείμενα (άσκηση για το σπίτι)

   

   

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

  Ι. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ, Κεφ. Δ2, Δ3, σελ. 34-39 σχολικού βιβλίου

     ΑΣΚΗΣΗ 1

  Εκφώνηση

  Με ποιον τρόπο ελέγχει ο Σωκράτης τον χρησμό που του δόθηκε από το μαντείο, σύμφωνα […]

 • Αγαπητοί μας μαθητές, συνταξιδιώτες,

  είστε έτοιμοι για δουλειά;

  Σας προτείνουμε να  δείτε μια σελίδα για το ποδήλατο:

  http://www.podhlatodromoi.gr/

  Καλά  μας  ταξίδια.

 • (Για τους μαθητές του Β1 θεωρητικής Κατεύθυνσης)

  Η ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

 • Αγαπητοί μου μαθητές,

  μέρες που έρχονται σκέφτηκα να γλυκάνουμε την ψυχή μας με λίγα αλλά σημαντικά λόγια ανθρωπιάς  του λατινοαμερικανού  νομπελίστα συγγραφέα Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες:

   «Αν ο Θεός ξεχνούσε […]

 • Ένα υπέροχο ελληνικό κινούμενο σχέδιο αφιερωμένο στα παιδιά που συμμετείχαν στην εκδρομή στο Αστεροσκοπείο και στο κ. Νίκο Ματσόπουλο  με τις ευχαριστίες  για την ξενάγηση που μας προσέφερε.

  Για όλα τα παιδιά […]

 • Μετά την υπέρβαση αρκετών εμποδίων και το Β2 ολοκλήρωσε με επιτυχία το σενάριο στην Αντιγόνη.

  Μπορείτε παρακάτω να  δείτε τα αποτελέσματα κάθε ομάδας:

  ΟΜΑΔΑ ΒΙΟΓΡΑΦΩΝ

  ΟΜΑΔΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ

  ΟΜΑΔΑ […]

 • Θέμα του σεναρίου διδασκαλίας ήταν η μελέτη της εισαγωγής του σχολικού βιβλίου και συγκεκριμένα των κεφαλαίων : Το αρχαίο θέατρο, Οι δραματικοί αγώνες, Οι συντελεστές της παράστασης και οι τρεις μεγάλοι τραγικοί […]

 • Φόρτωσε Περισσότερα
Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων