• ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κοινοποίησε στην ομάδα Educational Robotics πριν από 4 έτη, 11 μήνες

    Εκπαιδευτική επίσκεψη στον STEM Education
    Τον Νοέμβριο του 2016 πραγματοποιήσαμε εκπαιδευτική επίσκεψη στον οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Επιστήμης, Τεχνολογίας & Μαθηματικών STEM Education ο οποίος διεξάγει εκπαιδευτικές δραστηριότητες με στόχο την εισαγωγή του STEM στην εκπαίδευση. Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που πραγματοποιήσαμε στον σύνδεσμο http://loveteachiing.blogspot.gr/2016/12/stem-education.html .