• ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ κοινοποίησε στην ομάδα Ανεστραμμένη τάξη πριν από 7 μήνες, 3 εβδομάδες

    Μία νέα αρχή με ένα νέο τρόπο διδασκαλίας και διαχείρισης της σχολικής τάξης. Κάθε αρχή και δύσκολη. Πιστεύω όμως να μπορέσω να τον εφαρμόσω την επόμενη σχολική χρονιά με τους μαθητές μου.