Ενα βιβλίο-Πηγή για την Ιστορία της Μεθοδολογίας των Μαθηματικών-Βυζαντινά Μαθηματικά

Το βιβλίο μου με τίτλο: Το Μαθηματικό περιεχόμενο του Codex Vindobonensis phil. graecus 65, Εισαγωγή, Έκδοση και Σχόλια, εκδ. Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2006, το οποίο χαρακτηρίστηκε διεθνώς ως Πηγή στην Ιστορία των Μαθηματικών Μεθόδων, ζητήθηκε και ευρίσκεται μεταξύ άλλων και στις εξής βιβλιοθήκες:α) Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Harvard (Η. N.: 010301697). β) Βιβλιοθήκη Έρευνας του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Dumbarton Oaks στην Ουάσινγκτον (Zournals DF503.V972 v.41).γ) Βιβλιοθήκη της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής της Αθήνας (cote: 16707(41)).δ) Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Βιέννης (Verbund- ID- Nr.: AC06391812).ε) Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου IllinoisUrbana Champaign (C.N. 949.5005.BYZSUP.v.41).ζ)  Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Notre Dame στην Ιντιάνα των Η.Π.Α. (S.N. 002352168).η) Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Chicago (QA14.B9 C432 2006).θ) Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας (Verbund Id. n. 1229658-C.41 Han.).ι) Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Michigan (I.N. 9607856198). κ) Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Cambridge (Cl. 523:1.c.11.41).λ)  Βιβλιοθήκη του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ. (Barcode: 0000319889).μ)  Βιβλιοθήκη του Τμήματος Μαθηματικών του Ε.Κ.Π.Α. (Αρ. Βε. : 444378).ν) Bavarian State Library (Sign.: 2007.61802).ξ) Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Μονάχου (Sign.: 1210/FK 56000 M 426.006).o) Βιβλιοθήκη 5/21 Bonn: Griech- Latein Philo του Πανεπιστημίου της Βόννης (Sign.: SL-200512). Μία σύντομη περιγραφή του περιεχομένου του βιβλίου:Η βάση αυτού του βιβλίου είναι η διδακτορική μου διατριβή, η οποία εκπονήθηκε στο Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών με Επιβλέπουσα Καθηγήτρια την κ. Μάρω Παπαθανασίου. Σ’ αυτήν την εργασία ανέλαβα τη μελέτη του μαθηματικού περιεχομένου του Βιενναίου Ελληνικού φιλολογικού κώδικα 65, ενός μαθηματικού χειρογράφου το οποίο βρίσκεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας, ύστερα από κοινή πρόταση Καθηγητών του Πανεπιστημίου των Αθηνών και του Βερολίνου. Μέσα από αυτό το μοναδικό ογκώδες και πυκνογραμμένο Βυζαντινό χειρόγραφο του 15ου αιώνα, που η ίδια αποκρυπτογράφησα, άντλησα και κατέγραψα πολύτιμες ιστορικές πληροφορίες σχετικά με τα Μαθηματικά κατά τους Βυζαντινούς χρόνους. Στη διατριβή αυτή που έχει και η ίδια χαρακτηριστεί ως έργο-πηγή περιγράφω και σχολιάζω όλες τις θεματικές ενότητες του Βυζαντινού χειρογράφου, παρουσιάζω τις τότε μεθόδους διδασκαλίας, και ερευνώ την προέλευσή τους από την αρχαιότητα καθώς και την εξέλιξή τους έως σήμερα. Η πραγματοποιηθείσα σύγκριση των μεθόδων επίλυσης προβλημάτων του χειρογράφου με αυτές που χρησιμοποιούμε σήμερα στη διδασκαλία παρομοίων θεμάτων, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εκτός των άλλων, βοηθά όπως είναι αναμενόμενο και στην εκτίμηση της διαχρονικότητας των διδακτικών μαθηματικών μεθόδων. Τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτή τη διατριβή είναι μοναδικά και χρήσιμα για κάθε μελετητή της ιστορίας των Μαθηματικών και όχι μόνο, αφού αφορούν και σε συγκεκριμένα προβλήματα του εμπορίου, των συναλλαγών, της αργυροχρυσοχο?ας, και άλλων τομέων της καθημερινής ζωής των Βυζαντινών.Από τη γενική παρουσίαση των συμπερασμάτων αυτής της μελέτης έγινε φανερό, ότι ο μαθηματικός σχολιασμός των προβλημάτων του χειρογράφου άνοιξε πολλά θέματα για περαιτέρω συζήτηση σχετικά με τις επιστημονικές γνώσεις και τις διδακτικές μεθόδους των Βυζαντινών μαθηματικών. Είναι ευνόητο δε, ότι δεν θα ήταν δυνατόν να μελετηθούν και να αξιολογηθούν όλα αυτά στα πλαίσια αυτής της διατριβής. Γι’ αυτόν τον λόγο συνεχίζω τις έρευνές μου ελπίζοντας ότι συμβάλλω κατά το δυνατόν ουσιαστικά προς την ορθή κατεύθυνση για την αντικειμενική αποτίμηση της προσφοράς των Βυζαντινών μαθηματικών στην εξέλιξη της μαθηματικής επιστήμης.

Αφήστε μια απάντηση