1η Εργασία για την A’ τάξη (2023-2024)

Προσοχή:

Παράδοση μέχρι Πέμπτη 30/11/2023Λήψη αρχείου

1η Εργασία για την Β’ Γενικής (2023-2024)

Προσοχή:

Παράδοση μέχρι Παρασκευή 01/12/2023Λήψη αρχείου

2η Εργασία για την Β’ Προσανατολισμού (2023-2024)

Προσοχή:

Παράδοση μέχρι Δευτέρα 13/11/2023Λήψη αρχείου

1ο Διαγώνισμα στις Κρούσεις και το ΣτερεόΛήψη αρχείου

Οι απαντήσεις… εδώ

… του συναδέλφου Μιχάλη Καραδημητρίου… https://perifysikhs.com/

1η Εργασία για την Β’ Προσανατολισμού (2023-2024)

Προσοχή:

Παράδοση μέχρι Παρασκευή 6/10/2023Λήψη αρχείου