Για το δικαίωμα στην η-ανάγνωση

Για το δικαίωμα στην η-ανάγνωση

    1. EBLIDA  - European Bureau of Library, Information and Documentation Associations
    2. Petition byEBLIDA – European Bureau of Library, Information and Documentation Associations

Δώστε στους χρήστες το δικαίωμα στην η-ανάγνωση θεσμοθετώντας το δανεισμό η-βιβλίων από τις βιβλιοθήκες

Σε μια εποχή που οι τεχνολογικές εξελίξεις θα έπρεπε να επεκτείνουν την πρόσβαση στον πλούτο

της ανθρώπινης γνώσης, οι βιβλιοθήκες υπόκεινται σε περιορισμούς για την αγορά ή το δανεισμό η-βιβλίων.

Αυτό υπονομεύει τη δυνατότητα να παρέχουν στους σχεδόν 100 εκατομμύρια χρήστες τους

στην Ευρώπη ελεύθερη πρόσβαση στην ανθρώπινη γνώση.

Επίσης, εγείρει σημαντικά ερωτήματα για τη δημοκρατία, τη μάθηση και την έρευνα,

καθώς επίσης και την αποτελεσματική εμπλοκή όλων των πολιτών σε μια κοινωνία γνώσης.

Ως εκ τούτου, 65.000 βιβλιοθήκες και τα 100 εκατομμύρια χρήστες τους

καλούν την ΕΕ να αναπτύξει ένα σαφή νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων

που να δίνει στις βιβλιοθήκες τη δυνατότητα να εκπληρώσουν τη διαρκή αποστολή τους

στον 21ο αιώνα, της παροχής, δηλαδή, σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες

πρόσβασης στον πλούτο της ανθρώπινης γνώσης είτε στο χώρο της βιβλιοθήκης,

είτε εκτός αυτού ή στο διαδίκτυο.

Συγκεκριμένα θέλουμε:

• να παρέχουμε στους χρήστες των βιβλιοθηκών μας

τις πιο πρόσφατες εκδόσεις ηλεκτρονικών βιβλίων όπως κάνουμε με τα έντυπα βιβλία,

• να αγοράζουμε η-βιβλία σε δίκαιες τιμές και με λογικούς όρους,

• όλοι οι πολίτες – όχι μόνο όσοι μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά – να επωφελούνται από τη δωρεάν πρόσβαση σε η-βιβλία στις βιβλιοθήκες,

• οι συγγραφείς να λαμβάνουν δίκαιη αμοιβή για το δανεισμό των ηλεκτρονικών βιβλίων στο κοινό.

Χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο πνευματικών δικαιωμάτων που αρμόζει σε αυτό το σκοπό και δίνει στις βιβλιοθήκες τη δυνατότητα να αγοράζουν και να δανείζουν η-βιβλία.

Γι’ αυτούς τους λόγους καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα σαφές

πλαίσιο πνευματικών δικαιωμάτων που να επιτρέπει στις βιβλιοθήκες

να προσκτούν και να δανείζουν η-βιβλία με μια δίκαιη αμοιβή προς

τους συγγραφείς και άλλους δικαιούχους δικαιωμάτων. Όπως με τα έντυπα βιβλία,

ένα επικαιροποιημένο πλαίσιο δικαιωμάτων θα έπρεπε να επιτρέπει

στις βιβλιοθήκες να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους

προς όφελος όλων των Ευρωπαίων πολιτών!

Γι’ αυτό καλούμε όλες τις κυβερνήσεις των Ευρωπαϊκών κρατών

να διασφαλίσουν την ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφορία για όλους

τους πολίτες και να εξασφαλίσουν το δικαίωμα για όλους τους πολίτες

και να εγγυηθούν το Δικαίωμα στην Η-ανάγνωση μέσω των βιβλιοθηκών!

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

να ορθώσουν το ανάστημά τους και να υπερασπιστούν αυτό το δικαίωμα!

 

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΕΡΔΕΣΜΟ

http://www.change.org/en-GB/petitions/%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7

Ετικέτες: , ,