Μερικά από αυτά τα επίθετα δε σχηματίζουν επίρρημα με κατάληξη -ly.
Έτσι λέμε:

in a friendly way / manner = φιλικά
in a cowardly way / manner = με δειλία
in a soldierly manner = όπως αρμόζει σε στρατιώτη

beastly κτηνώδης
bi-weekly δισεβδομαδιαίος
brotherly αδελφικός
comely όμορφος
cowardly δειλός
cuddly κατάλληλος για αγκαλιές
daily καθημερινός
deadly θανάσιμος
earthly γήινος
elderly ηλικιωμένος
fatherly πατρικός, στοργικός
friendly φιλικός
gentlemanly ευγενικός, αρχοντικός
goodly μεγάλος, σημαντικός
heavenly θεσπέσιος
hourly που γίνεται κάθε ώρα
kingly βασιλικός, μεγαλοπρεπής
leisurely ήρεμος, ατάραχος
likely πιθανός
lively ζωηρός
lonely μοναχικός
lowly κατώτερος, ταπεινός
manly ανδροπρεπής
masterly αριστοτεχνικός
miserly τσιγκούνης
monthly μηνιαίος
motherly μητρικός, στοργικός
nightly νυχτερινός
princely πριγκιπικός, γενναιόδωρος
quarterly τριμηνιαίος
queenly βασιλικός
scholarly λόγιος
sisterly αδελφικός
soldierly που ταιριάζει σε στρατιώτη
womanly γυναικείος
yearly ετήσιος

Bibliography
Close, R. A. (1975). A Reference Grammar for Students of English. Burnt Mill: Longman
Hornby, A. S. (1975). Guide to Patterns and Usage in English. London: OUP
Zandvoort, R. W. (1975). A handbook of English Grammar. London: Longman

 

[E. P. Ninos BA English & Greek, Dip RSA TEFL, MA Ed.]