Με αφορμή τον τρομερό χιονιά που ενέσκηψε στη Βόρειο Αμερική αυτές τις μέρες,

έφτιαξα ένα εννοιολογικό χάρτη

χρησιμοποιώντας το υπέροχο πακέτο

ελεύθερου λογισμικού

Labyrinth.