δυσλεξία

Υλικό, εγχειρίδια καθώς και προτεινόμενες δραστηριότητες αξιολόγησης και διδασκαλίας μαθητών/μαθητριών με μαθησιακές δυσκολίες θα βρείτε στη σελίδα http://www.e-yliko.gr/htmls/amea/amea_yliko.aspx και http://members.e-yliko.gr/htmls/amea/amea_yliko.aspx (απαιτεί πλέον τους κωδικούς που χρησιμοποιούμε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο). […]