Μαρία Ακριτίδου

Αντιγράφω την παρακάτω ανάρτηση από το ημερολόγιο ενός δασκάλου για την προσπάθεια δημιουργίας ενός συνεργατικού περιβάλλοντος συγκέντρωσης υλικού με θέμα τις μαθησιακές δυσκολίες. Όσοι πιστοί…         ΔΥΣΚΟΛΊΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΊΟ […]

http://www.heraklion.gr/vikelaia/index_gr.html Η ιστοσελίδα αξιοποιεί ψηφιακά το υλικό της βιβλιοθήκης μέσα από αρχεία ιστορικών εγγράφων (Ξεφυλλίζοντας την ιστορία), αρχεία βίντεο (Κινούμενες ματιές), φωτογραφικά αρχεία (Όψεις της πόλης)και ήχων (Κρητικά ακούσματα).

Υλικό, εγχειρίδια καθώς και προτεινόμενες δραστηριότητες αξιολόγησης και διδασκαλίας μαθητών/μαθητριών με μαθησιακές δυσκολίες θα βρείτε στη σελίδα http://www.e-yliko.gr/htmls/amea/amea_yliko.aspx και http://members.e-yliko.gr/htmls/amea/amea_yliko.aspx (απαιτεί πλέον τους κωδικούς που χρησιμοποιούμε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο). […]

Αναπαραστάσεις της ασπίδας (και άλλες δραστηριότητες)

Εδώ θα δημοσιεύονται απόπειρες αναπαράστασης της ασπίδας, καθώς και άλλα “παράγωγα” από δραστηριότητες της εφαρμογής που υλοποιούν οι ίδιοι οι μαθητές/τριες! Δείτε παρακάτω μια πολύ ωραία προσπάθεια από το 3ο […]

Το συγκεκριμένο ιστολόγιο δημιουργήθηκε για να συνοδεύσει την ψηφιακή εφαρμογή: Η περιγραφή έργου τέχνης και η λογοτεχνική έκφραση: το παράδειγμα της Ασπίδας του Αχιλλέα   Μια διαθεματική πρόταση διδασκαλίας Η […]