17 Ιουλίου 2008

Το συγκεκριμένο ιστολόγιο δημιουργήθηκε για να συνοδεύσει την ψηφιακή εφαρμογή: Η περιγραφή έργου τέχνης και η λογοτεχνική έκφραση: το παράδειγμα της Ασπίδας του Αχιλλέα   Μια διαθεματική πρόταση διδασκαλίας Η […]