21 Ιουλίου: Ο αναμορφωμένος πίνακας μορίων υπάρχει εδώ.

Τα μόρια υπάρχουν εδώ. Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στη διεύθυνση mail@lyk-peir-ionid.att.sch.gr από την Τετάρτη 15/7 έως την Παρασκευή  17/7 στις 15:00. Η εξέταση των ενστάσεων θα γίνει από το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.) του σχολείου και οι αναμορφωμένοι πίνακες θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες του Σχολείου, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) και της Επιστημονικής Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) την Παρασκευή 24 Ιουλίου  στις 12:00

Η ανανέωση της εγγραφής των μαθητών οι οποίοι θα φοιτήσουν στη Β’ και Γ΄ τάξη το σχολικό έτος 2020 – 2021 , θα γίνει υποβάλλοντας την «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από τη 18η Ιουνίου 2020 και ώρα 09:00 έως και τη 2η Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59. Την αίτηση υποβάλλει ο κηδεμόνας που έχει καταχωριστεί στο ΠΣ myschool με τους κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis). (Σε περίπτωση ενήλικων μαθητών/-τριών, Ηλεκτρονική Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι ίδιοι,  με τους δικούς τους κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis), εφόσον είναι καταχωρισμένοι στο ΠΣ myschool (ως  κηδεμόνες του εαυτού τους)). Μέσα στην αίτηση πρέπει να δηλωθεί η επιθυμία να συνεχιστεί η φοίτηση σε ίδιου τύπου σχολείο (Πρότυπο). Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν εδώ.

Οι αιτήσεις για την εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία θα γίνονται μέχρι τις 20 Ιουνίου στην πλατφόρμα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κενή θέση για την Α’ τάξη του Λυκείου της Ιωνιδείου. Σε περίπτωση που εμφανιστούν κενά αργότερα, θα διεξαχθούν εισαγωγικές εξετάσεις τον Σεπτέμβριο. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν εδώ.

Πληροφορίες και διαδικασία αιτήσεων για την εισαγωγή φοιτητών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων 2020 υπάρχουν εδώ.

Αντίστοιχες πληροφορίες για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων 2020 υπάρχουν εδώ.

Ενημέρωση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Στρατιωτικών Σχολών: Πληροφορίες εδώ.