Καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών της Γ´ Λυκείου, που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021, να συμπληρώσουν και να αποστείλουν άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου την συνημμένη αίτηση-δήλωση.

Ενισχυτική διδασκαλία προσφέρεται για τα εξής πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα:

1. Ελεύθερο Σχέδιο                                                                          

2. Γραμμικό Σχέδιο

3. Γαλλικά                                                                                         

4. Γερμανικά                                                                                  

5. Ιταλικά                                                                                            

6. Ισπανικά                                                                                                                                    

7. Αρμονία, Ακουστική ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση   

Ο Διευθυντής του Π. Λυκείου της Ιωνιδείου,

Χαράλαμπος Μηνάογλου

«Μια γόνιμη προσέγγιση της αριστείας : Σχέδιο κινητικότητας Προτύπου Λυκείου Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά για την επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού του σε πρακτικές που προάγουν πολύπλευρα τον πρότυπο χαρακτήρα του»

22 Δεκεμβρίου 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

17: 00 – 17: 10:  Χαιρετισμός- Έναρξη εργασιών: Χαράλαμπος Μηνάογλου, Διευθυντής του Προτύπου Λυκείου της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά

Πρώτη συνεδρία: «Η εκπαιδευτική επίσκεψη: θεωρητικοί προβληματισμοί και πρακτικές εφαρμογές»

17: 10 – 17: 25:  Ελισσάβετ Τσακανίκα: «Το μουσείο ως κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η πόλη ως ανοιχτό μουσείο»

17: 25 – 17: 40:  Ηλιάνα Τζεβελέκου: «Ένας εκπαιδευτικός περίπατος στο μουσείο»

17: 40 – 17: 50: Συζήτηση

17:50-18:00: Διάλειμμα

Δεύτερη συνεδρία: «Προς ένα ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό σύστημα; συγκλίσεις και αποκλίσεις»

18: 00 – 18: 15: Ηλίας Μπουλτζής: «Ατενίζοντας το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα από τα κανάλια του Άμστερνταμ»

18: 15- 18: 30: Ηρακλής Νικολόπουλος: «Δύο τεχνικές βιωματικής διδασκαλίας»

18: 30- 18: 45: Βασίλειος Βισκαδουράκης: «Αναφορές στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ισπανίας»

18: 45- 19: 00: Γεώργιος Κοκορέλης: «Όψεις της ευρωπαϊκής διάστασης των δράσεων του προγράμματος Erasmus KA1 στη Μαδρίτη. Διδακτικές προσεγγίσεις και δοκιμές»

19: 00 – 19: 20: Συζήτηση

Περισσότερες πληροφορίες

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις που ενδιαφέρονται για να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, καλούνται να αποστείλουν Αίτηση με τα απαραίτητα  δικαιολογητικά από την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 σε μια από τις Επταμελείς Επιτροπές οι οποίες έχουν συγκροτηθεί σε 14 Νοσοκομεία της χώρας. Η εγκύκλιος υπάρχει εδώ.

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται εδώ και εδώ.

Οι οδηγίες υποβολής βρίσκονται εδώ. Η εγκύκλιος του Υπουργείου βρίσκεται εδώ.

Α-Δ ΓΕΛ για υποβολή           Πινακας Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2021

Τα παρακάτω αφορούν τους μαθητές που ενδιαφέρονται για τα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής:

Αρχείο Μουσικα Όργανα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ        Α-Δ Μουσικά ΓΕΛ για υποβολή

Το πρόγραμμα των μαθημάτων για τις ημέρες που θα εφαρμοστεί η τηλεκπαίδευση (από τις 9/11)

Πρόγραμμα μαθημάτων

Το ωράριο διδασκαλίας της τηλεκπαίδευσης στο Λύκειο της Ιωνιδείου για τις ημέρες που αυτή θα εφαρμόζεται:

Ωράριο

Προσοχή: Αυτό είναι το ωράριο που εφαρμόζεται από 16/11.

Οι βαθμολογίες των υποψηφίων για την εισαγωγή τους στο Λύκειο της Ιωνιδείου Σχολής (εισαγωγικές εξετάσεις της 10ης Σεπτεμβρίου 2020) υπάρχουν εδώ.