ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΞΟΥ – «ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ»

Από ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΞΟΥ

f2

ΚΑΛΗ   ΣΧΟΛΙΚΗ  ΧΡΟΝΙΑ!

categoriaΓενικά commento0 σχόλια data21 Αυγούστου 2014
Εμφάνιση όλων

Ενισχυτική διδασκαλία ειδικών μαθημάτων

Από ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΡΩΤΑΛήψη αρχείου

categoriaΓενικά commento0 σχόλια data15 Ιανουαρίου 2021
Εμφάνιση όλων

Μείωση της εξεταστέας ύλης των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων

Από ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΡΩΤΑΛήψη αρχείου

categoriaΓενικά commento0 σχόλια data9 Ιανουαρίου 2021
Εμφάνιση όλων

Οδηγίες για την προστασία ανηλίκων

Από ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΡΩΤΑΛήψη αρχείου

categoriaΓενικά commento0 σχόλια data11 Δεκεμβρίου 2020
Εμφάνιση όλων

Α_Δ ΜΟΥΣΙΚΑ ΓΕΛ

Από ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΡΩΤΑ

επιλέξτε τους ακόλουθους συνδέσμους:

Α-Δ ΜΟΥΣΙΚΑ ΓΕΛ για υποβολή (1)

ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ (1)

 

 

categoriaΓενικά commento0 σχόλια data24 Νοεμβρίου 2020
Εμφάνιση όλων

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021- ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Από ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΡΩΤΑ

επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2021 (2)

categoriaΓενικά commento0 σχόλια data24 Νοεμβρίου 2020
Εμφάνιση όλων

Εγκύκλιος για την υποβολή αίτησης- δήλωσης για τις πανελλήνιες ΓΕΛ 2021

Από ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΡΩΤΑΛήψη αρχείου

categoriaΓενικά commento0 σχόλια data24 Νοεμβρίου 2020
Εμφάνιση όλων

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ (ΜΟΝΟ μαθητής/ρια) ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2021

Από ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΡΩΤΑ

Η Α-Δ υποβάλλεται/αποστέλλεται με email στο Λύκειο φοίτησης του μαθητή, στο διάστημα 25-11 ως 30-11-2020

Για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας και να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία στην

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ (ΜΟΝΟ μαθητής/ρια), ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2021, επιλέξτε τον σύνδεσμο:  Α-Δ ΓΕΛ 1 σελίδα για υποβολή 

Οδηγίες για την συμπλήρωση της αίτησης δήλωσης υποψηφίου/ας στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΑΡΧΕΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΛ (1)

   

categoriaΓενικά commento0 σχόλια data23 Νοεμβρίου 2020
Εμφάνιση όλων

Χρόνος υποβολής αιτήσεων δηλώσεων για πανελλαδικές έτους 2021

Από ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΡΩΤΑΛήψη αρχείου

categoriaΓενικά commento0 σχόλια data22 Νοεμβρίου 2020
Εμφάνιση όλων

Αλλαγές στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2021

Από ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΡΩΤΑΛήψη αρχείου

categoriaΓενικά commento0 σχόλια data22 Νοεμβρίου 2020
Εμφάνιση όλων

Κριτήρια και διαδικασία δανεισμού  φορητών συσκευών tablet στους μαθητές

Από ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΡΩΤΑ

Τα κριτήρια δανεισμού  φορητών συσκευών tablet και laptop στους μαθητές που δεν διαθέτουν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή στο σπίτι τους, προκειμένου να εξυπηρετηθούν για τη  σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε  το υπουργείο Παιδείας, είναι:

Α. Τα κοινωνικά  

Β. Το χαμηλό εισόδημα

Γ. Η ανεργία γονέων/κηδεμόνων

Δ. Η ιδιότητα μέλους μονογονεïκής, πολύτεκνης, τρίτεκνης ή ορφανικής οικογένειας,και,

Ε. Η    ύπαρξη ειδικών δυσκολιών μάθησης

Οι γονείς θα υπογράφουν δήλωση παραλαβής

Κατά την παράδοση της ηλεκτρονικής συσκευής από τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας, ο παραλήπτης (γονέας/κηδεμόνας ή εκπαιδευτικός) υπογράφει Υπεύθυνη Δήλωση  , στην οποίαν αναφέρει ρητά ότι παρέλαβε τη συγκεκριμένη συσκευή (αναλυτική περιγραφή), αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός μεν επιστροφής της ανωτέρω συσκευής στη σχολική μονάδα, όταν εκλείψουν οι λόγοι, για τους οποίους του παραχωρήθηκε η χρήση της (π.χ. όταν λήξει η αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων) ή οποτεδήποτε του ζητηθεί από τη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας και αφετέρου καταβολής αποζημίωσης στο Ελληνικό Δημόσιο ή αντικατάστασης της ηλεκτρονικής συσκευής σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή βλάβης, η οποία υπερβαίνει την αναμενόμενη από τη συνήθη χρήση της και δεν οφείλεται σε ελάττωμα της συσκευής, καθώς και σε περίπτωση που απλώς αρνηθεί την επιστροφή της στη σχολική μονάδα, από την οποία την παρέλαβε.

categoriaΓενικά commento0 σχόλια data18 Νοεμβρίου 2020
Εμφάνιση όλων