Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

Σχετ.: Η με αριθμ. πρωτ. 31784 Φ.300/19-5-2016 Προκήρυξη του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος (ΑΔΑ: 962Υ465ΦΘΕ-ΣΑΞ).

 

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος: www.fireservice.gr η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τον τρόπο ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους, τις προκαταρκτικές εξετάσεις και εν γένει για όλες τις διαδικασίες που αφορούν την ανωτέρω προκήρυξη. Στην ως άνω ιστοσελίδα θα υπάρχει ενημέρωση σχετική με θέματα της προκήρυξης.

 

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος θα γίνεται από την Τετάρτη 01-06-2016 έως και την Τετάρτη 15-06-2016.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης οι υποψήφιοι μεταβαίνουν αυτοπροσώπως από την Παρασκευή 03-06-2016 έως και την Παρασκευή 17-06-2016 και από ώρα 08:00 έως 15:00 στις έδρες των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) στην Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών για τις λοιπές διαδικασίες που προβλέπονται στην προκήρυξη.

 

Παρακαλούμε η ανακοίνωση αυτή να αποσταλεί στις οικείες Περιφέρειες προς ανάρτηση στον αντίστοιχο πίνακα ανακοινώσεων και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των Διευθύνσεων Δ.Ε. καθώς και των Λυκείων, προκειμένου να ενημερωθούν οι μαθητές και οι απόφοιτοι που ενδιαφέρονται για εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και να καταθέσουν έγκαιρα τα δικαιολογητικά τους. Εφιστούμε την προσοχή στους Διευθυντές των Λυκείων ώστε να ενημερώσουν άμεσα τους υποψηφίους σχετικά με την προκήρυξη.

 

Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής Δικαιολογητικών των ΔΙ.Π.Υ.Ν. που αναφέρονται στο παράρτημα Δ΄ της προκήρυξης.

 

 

 

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΡΟΥ

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Δημοσιευμένο στην κατηγορία  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Μάιος 24, 2016 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

school

ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

         Η αναχώρηση των μαθητών    που θα πάρουν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις  σχολ. Έτους 2015-16 προς το Εξεταστικό κέντρο του ΓΕΛ Λεπτοκαρυάς θα γίνεται στις 7.30π.μ από το ΚΤΕΛ Λιτοχώρου και η επιστροφή από το ΓΕΛ Λεπτοκαρυάς στις 12.30μ.μ .

 

                                                                    Από τη διεύθυνση

Δημοσιευμένο στην κατηγορία  Χωρίς κατηγορία Μάιος 13, 2016 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

Όλη η προκήρυξη για τις στρατιωτικές σχολές

10-05-16_stratos

Μέχρι τις 20 Μαΐου θα πρέπει οι υποψήφιοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις για τις στρατιωτικές σχολές. Η αποστολή των δικαιολογητικών γίνεται με συστημένη επιστολή, ενώ σημειώνεται ότι θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας, δημοσίας ή ιδιωτικής και όχι η ημερομηνία παραλαβής από τη Σχολή ή ∆ΑΕ/Β1).

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της προκήρυξης μέχρι τις 8 Ιουνίου θα εκδοθεί η κατάσταση των υποψηφίων με ελλιπή δικαιολογητικά, ενώ η τελική κατάσταση των δεκτών υποψηφίων θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016.

Για τους Έλληνες του εξωτερικού η αίτηση και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται έως την Τρίτη 26 Ιουλίου 2016 (Ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας).

Σημειώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι για τις στρατιωτικές σχολές θα πρέπει να τις δηλώσουν και στο μηχανογραφικό τους δελτίο.

Που στέλνονται τα δικαιολογητικά:

Τα δικαιολογητικά στέλνονται στη σχολή πρώτης προτίμησης ή στη ∆ΑΕ/Β1, αν αυτή είναι Σχολή της Πολεμικής Αεροπορίας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ ΣΧΟΛΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟ, ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ, ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  7 ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ) ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ Η ΠΡΩΤΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ Ή ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ –Α, ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΟΥ.

 

Από φέτος οι επιλαχόντες:

Επισημαίνεται ότι στα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ από το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 17, βάσει του Ν. 3648/2008, ΦΕΚ 38/A, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4361/2016, ΦΕΚ 10/A (Άρθρο 23), είναι πλέον δυνατή η εισαγωγή υποψηφίων ως επιλαχόντες για πλήρωση τυχόν κενών θέσεων, οι οποίες δημιουργούνται λόγω μη παρουσίασης, παραίτησης, απομάκρυνσης ή αποχώρησης των υποψηφίων που έχουν κριθεί εισακτέοι στις Σχολές αυτές, βάσει των αποτελεσμάτων που κυρώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ).

 

Προσόντα υποψηφίων:

Τα προσόντα, τα οποία πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ είναι τα εξής:

α. Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι -ες ομογενείς που δεν έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια, την οποία όμως αποκτούν χωρίς άλλη διατύπωση, με την εισαγωγή τους (την ημέρα κατάταξης) στα ΑΣΕΙ -ΑΣΣΥ, όπως ορίζει ο Κώδικας της Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν.3284/2004-ΦΕΚ 217/Α)

β. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση όπως ορίζει το Π∆ 11/2014 (ΦΕΚ 17 Α ́/27-1-2014)

γ. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που θα τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας.

δ. Η αναγραφόμενη διαγωγή στον τίτλο σπουδών να είναι τουλάχιστον ΚΟΣΜΙΑ.

ε. Οι υποψήφιοι -ες της Σχολής Ικάρων (όλων των τμημάτων της) πρέπει να γνωρίζουν την Αγγλική Γλώσσα σε επίπεδο Β2 (Καλή Γνώση) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσομάθειας και η γνώση αυτή πρέπει να βεβαιώνεται με το αντίστοιχο πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το κράτος, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση που έχουν συμμετάσχει επιτυχώς στις εξετάσεις Αγγλικής Γλώσσας και δεν τους έχει αποσταλεί το πτυχίο, γίνεται δεκτή βεβαίωση του αρμόδιου φορέα διεξαγωγής των εξετάσεων που να πιστοποιεί την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις.

Ο εν λόγω τίτλος σπουδών κατατίθεται υποχρεωτικά κατά την ημερομηνία κατάταξής τους.

Θα γίνονται δεκτά πρωτότυπα πτυχία Αγγλικής Γλώσσας ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών από τα ινστιτούτα ή τους φορείς διεξαγωγής των εξετάσεων-χορηγήσεως τίτλων ή από δικηγόρο, μη μεταφρασμένα (αφορά στην κατάθεσή τους κατά τη φάση της υποβολής δικαιολογητικών, των υποψηφίων της ΣΙ) ή φωτοαντίγραφα των ανωτέρω στα οποία να είναι ευδιάκριτη η επικύρωση αυτών. Οι επιτυχόντες/ούσες κατά την κατάταξή τους θα πρέπει να καταθέσουν μεταφρασμένα τα πτυχία Αγγλικής Γλώσσας.

Οι μη εισαγόμενοι/ες υποψήφιοι δύναται να παραλάβουν τα παραπάνω πτυχία, μετά από αίτησή τους στη Σχολή που τα υπέβαλαν, όπως αναγράφεται στην παράγραφο 33 της παρούσας. Ως προς τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α 74).

στ. Ηλικία

(1) Οι υποψήφιοι-ες των ΑΣΕΙ πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

(α) Για τις ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ και ΣΑΝ να έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μεταγενέστερα. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να συμμετάσχουν:

1/ Στη ΣΣΕ και οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις Εθελοντές, Μόνιμοι, Οπλίτες που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1993 και μεταγενέστερα.

2/ Στη ΣΙ και οι υπηρετούντες στις ΕΔ Εθελοντές, Οπλίτες, Οπλίτες πρότακτοι, Οπλίτες παρατεταμένης θητείας και Μαθητές -Απόφοιτοι ΑΣΣΥ που γεννήθηκαν από την 1 η Ιανουαρίου 1994 και μεταγενέστερα.

(β) Στη ΣΣΑΣ όσοι γεννήθηκαν από την 31 Δεκεμβρίου 1995 και μεταγενέστερα.

(2) Οι υποψήφιοι -ες των ΑΣΣΥ πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31 Δεκεμβρίου του έτους συμμετοχής τους στις εξετάσεις. Διόρθωση ηλικίας με δικαστική απόφαση λαμβάνεται υπόψη, εφόσον προκύπτει ότι η απόφαση αυτή έχει καταστεί αμετάκλητη. Οι υποψήφιοι-ες θα πρέπει να έχουν γεννηθεί την 31 Δεκεμβρίου 1995 και μεταγενέστερα.

ζ. Επιπλέον, όλοι οι υποψήφιοι -ες θα πρέπει:

(1) Να μην έχουν καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης για οποιοδήποτε έγκλημα ή σε φυλάκιση για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδορκία, ανυποταξία, λιποταξία, για παράβαση των Νόμων περί προστασίας της Χώρας, του Πολιτεύματος και της ελευθερίας των Πολιτών, προσβολή της Σημαίας ή του Στρατού, νομοθεσίας σχετικής με τα ναρκωτικά, αρχαιότητες και της νομοθεσίας περί τρομοκρατίας, καθώς και να μην έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή να διώκονται για κάποιο από τα εγκλήματα αυτά.

(2) Να μη διώκονται για εγκλήματα ή αδικήματα που συνεπάγονται τις παρεπόμενες ποινές των άρθρων 59-65 του Ποινικού Κώδικα.

(3) Να μην έχουν εκπέσει του βαθμού τους και να μην έχουν αποβληθεί ή απολυθεί στο παρελθόν από καμιά Στρατιωτική Σχολή (ΑΣΕΙ -ΑΣΣΥ) για λόγους υγείας και πάντως, όπως ειδικά ορίζεται για τις περιπτώσεις αυτές, από τον Οργανισμό κάθε Σχολής και από την ισχύουσα νομοθεσία.

(4) Να μην έχουν καταδικαστεί σε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

η. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση στην οποία υποψήφιος -α, μετά την επιτυχία και την κατάταξή του σε ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, αρνείται την εκτέλεση των στρατιωτικών του καθηκόντων λόγω θρησκευτικών ή άλλων δοξασιών και πεποιθήσεων, εφαρμογής τυγχάνουν για αυτόν -ην οι σχετικές διατάξεις των Κανονισμών Οργάνωσης και Λειτουργίας των Στρατιωτικών Σχολών και ενδεχομένως του ΠΚ και του ΣΠΚ.

 

Ειδικές κατηγορίες:

Στις στρατιωτικές σχολές ισχύουν οι ειδικές κατηγορίες για πολύτεκνους-τρίτεκνους και για κάποιες άλλες περιπτώσεις.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 στις στρατιωτικές σχολές επί του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού εισακτέων και μέχρι ποσοστού τριάντα πέντε επί τοις εκατό (35%), εισάγονται, κατά σειρά επιτυχίας, οι ανήκοντες στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες :

α. i. Τέκνα πολυτέκνων.

ii. Τέκνα οικογενειών με τρίαπαιδιά.

β.Επί του ανωτέρω ποσοστού (35%) και μέχρι ποσοστού δέκα επί τοις εκατό (10%) επ’αυτού,σε κάθε περίπτωση όμως, τουλάχιστον ένα άτομο,εισάγονται, κατά σειρά επιτυχίας, οι ανήκοντες στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες:

i. Τέκνα  ήαδελφοί αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό εξήνταεπτά επί τοις εκατό (67%) και άνω, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.

ii. Τέκνατων θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.

iii. Τέκνα Ελλήνων Μόνιμων Στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο σταπολεμικά γεγονότατης χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρατ ο 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.

γ. Οι Έλληνες-ίδες του εξωτερικού,του άρθρου 3 παράγραφος 1 του ν. 1351/1983 (ΦΕΚ56Α ́),όπως οι διατάξεις αυτού τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 10 του ν.2327/1995 (ΦΕΚ156Α ́)και της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ160Α ́),επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 12 παρ.Α1 και 4 του Ν. 2552/1997 (ΦΕΚ266Α ́)
Η προκήρυξη

Δημοσιευμένο στην κατηγορία  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Μάιος 11, 2016 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

Aπό την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου ως και την Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2016.

pannelinies2

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2016 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.

Η προθεσμία ορίζεται από την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου ως και την Δευτέρα 29  Φεβρουαρίου για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) είτε με το παλαιό-καταργούμενο σύστημα είτε με το νέο σύστημα. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία (11-29 Φεβρουαρίου) είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.

Έχουν ήδη σταλεί στα Λύκεια οι σχετικές εγκύκλιοι με τα αντίστοιχα υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης. Ο υποψήφιος μπορεί να προμηθεύεται την Αίτηση – Δήλωση που αναλογεί στην περίπτωσή του είτε από το διαδίκτυο, είτε από το Λύκειό του. Στη συνέχεια  θα συμπληρώνει την Αίτηση – Δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο και θα προσέρχεται στο Λύκειό του, για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της. Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, αναρτήθηκαν τα κατά περίπτωση υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης και οι σχετικές εγκύκλιοι που περιγράφουν πλήρως τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μαθητής ή απόφοιτος, παλαιό ή νέο σύστημα).

Υπενθυμίζεται  ότι όλοι οι ως άνω  μαθητές και απόφοιτοι (υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προφορικά ή γραπτά κατά  περίπτωση, πρέπει ως τις 29 Φεβρουαρίου να υποβάλουν και σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Λύκειό τους.

Με την ευκαιρία ενημερώνουμε τους υποψηφίους:

  1. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τα ΤΕΦΑΑ και θα συμμετάσχουν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις, υποχρεωτικά θα συμμετάσχουν και στις πρακτικές δοκιμασίες (υγειονομική εξέταση και αγωνίσματα).
  2. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για  τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού πρέπει  να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις  προκηρύξεις  που θα εκδώσουν τα αρμόδια Υπουργεία και να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Οι παραπάνω προκηρύξεις θα διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αστυνομικά Τμήματα, την Πυροσβεστική και τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές αντίστοιχα.
  3. Υποψήφιοι για το 10%  (χωρίς νέα εξέταση)  μπορούν  να είναι μόνο όσοι εξετάστηκαν πανελλαδικά το 2014 ή το 2015 (με τα ημερήσια ΓΕΛ ή με τα ημερήσια ΕΠΑΛ). Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων, δεν θα υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση το Φεβρουάριο, αλλά απευθείας μηχανογραφικό δελτίο.
  4. Όσοι από τους μαθητές της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (για εισαγωγή στο 5% των θέσεων εισακτέων χωρίς εξετάσεις), έχουν ήδη αποκτήσει  το πιστοποιητικό της πάθησής τους από τις αρμόδιες επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων. Αυτοί οι μαθητές, εφόσον δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, θα καταθέσουν μηχανογραφικό σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα.

Εγκύκλιος Αίτηση-Δήλωση ΕΠΑΛ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2016

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Αίτησης-Δήλωσης ΕΠΑΛ 2016 ΠΑΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΥΠΟΔ 3 ΑΙΤΗΣΗ-ΕΠΑΛΒ-ΜΑΘΗΤΗΣ για 2016 ΠΑΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Εγκυκλιος Αίτηση-Δήλωση ΕΠΑΛ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2016

Εγκυκλιος Αίτηση-Δήλωση ΕΠΑΛ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2016

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΑΛ2016 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΥΠΟΔ 4 ΑΙΤΗΣΗ-ΕΠΑΛΒ-ΑΠΟΦ για 2016 ΠΑΛΙΟ

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΛ ενδοσχολικο για 2016 ΠΑΛΙΟ

ΥΠΟΔ 2  ΑΙΤΗΣΗ-ΓΕΛ-ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ για 2016 ΠΑΛΙΟ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΛ για 2016 παλιο συστημα

ΥΠΟΔ 1 ΑΙΤΗΣΗ-ΓΕΛ-ΜΑΘΗΤΗΣ για 2016 ΠΑΛΙΟ

ΑΙΤΗΣΗ-ΓΕΛ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ για 2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΛ για 2016 νεο συστημα

Δημοσιευμένο στην κατηγορία  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Φεβρουάριος 10, 2016 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

ΣΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ Η Α ‘ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

Μετέωρα

met1

Την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016 η Α τάξη του Λυκείου Λιτοχώρου πραγματοποίησε διδακτική επίσκεψη στα Μετέωρα στα πλαίσια του μαθήματος των Θρησκευτικών. Επισκεφθήκαμε την Μονή του Μεγάλου Μετεώρου όπου είχαμε την ευκαιρία να ξεναγηθούμε στο ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρου. Εντυπωσιαστήκαμε από τις τοιχογραφίες που είναι αγιογραφημένες με την τεχνοτροπία της Κρητικής Σχολής και ήταν αφορμή να εμπεδώσουμε τις γνώσεις μας από το σχετικό μάθημα για την τέχνη.

Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε τα Τρίκαλα και κλείσαμε την επίσκεψή μας με την επιστροφή στο Λιτόχωρο χωρίς το απόγευμα.

Οι μαθητές της

Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου Λιτοχώρου

Η υπεύθυνη καθηγήτρια

Ασημίνα Μητρούλα  

Οι συνοδοί καθηγητές 

Κα .Ελένη Ήραντου

Κος Χρήστος Σάλτας

Κος Κωνσταντίνος Στογιάννος 

 

met2

Δημοσιευμένο στην κατηγορία  Χωρίς κατηγορία Ιανουάριος 28, 2016 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

blue4

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δημοσιευμένο στην κατηγορία  Χωρίς κατηγορία Ιανουάριος 8, 2016 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

Διαβίβαση Υπουργικής Απόφασης για θέματα που αφορούν στον καθορισμό των διαδικασιών πρόσβασης και επιλογής των υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου με το νέο σύστημα.

mainlogo

Σας διαβιβάζουμε τη συνημμένη Φ.253/193309/Α5/2015 (ΦΕΚ2647/Β΄) Υ.Α. που αφορά στον καθορισμό των διαδικασιών πρόσβασης και επιλογής των υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με το ν.4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Με αυτή την Υπουργική Απόφαση καθορίζονται σχετικά θέματα και διαδικασίες για το νέο σύστημα εισαγωγής, που αναφέρουμε συνοπτικά, ως ακολούθως. Με την ευκαιρία επισημαίνουμε ότι για το παλιό σύστημα εφαρμόζονται οι μέχρι πέρυσι διαδικασίες.

Συνοπτική κατ΄άρθρο παρουσίαση της συνημμένης Υπουργικής Απόφασης.

Με το άρθρο 1 καθορίζεται ότι όλοι οι υποψήφιοι (μαθητές και απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις με το νέο σύστημα, πρέπει να υποβάλουν σχετική Αίτηση-Δήλωση σε Γενικό Λύκειο το μήνα Φεβρουάριο, δηλώνοντας την ομάδα προσανατολισμού τους, τα εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα κλπ. Τα ίδια ισχύουν και για μαθητές ή αποφοίτους ξένων σχολείων.
Όσοι απόφοιτοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις με το παλιό σύστημα, πρέπει και αυτοί να υποβάλουν ανάλογη Αίτηση-Δήλωση σε Γενικό Λύκειο το μήνα Φεβρουάριο.
Με το άρθρο 2 καθορίζονται οι συντελεστές βαρύτητας των ειδικών μαθημάτων για τμήματα που απαιτούν εξέταση σε 1 ή 2 ειδικά μαθήματα και ο συντελεστής για το βαθμό της επίδοσης των πρακτικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑΑ, συντελεστές που είναι ίδιοι και στο παλιό σύστημα.

Με το άρθρο 3 καθορίζεται για το νέο σύστημα ο τρόπος υπολογισμού μορίων, ο οποίος βασίζεται μόνο στο γραπτό βαθμό των 4 ή 5 μαθημάτων. Τα μόρια για κάθε επιστημονικό πεδίο προκύπτουν από τα 4 μόνο μαθήματα του κάθε πεδίου. Για τον υπολογισμό των μορίων εφαρμόζεται ο τύπος:
[ (Α+Β+Γ+Δ) x 2 + (Α x 1,3) + (Β x 0,7) ] x 100 = ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ για συγκεκριμένο πεδίο,
όπου Α, Β, Γ, Δ είναι οι γραπτοί βαθμοί των 4 πανελλαδικών μαθημάτων του συγκεκριμένου πεδίου
και Α,Β είναι οι γραπτοί βαθμοί των 2 μαθημάτων με συντελεστές βαρύτητας του συγκεκριμένου πεδίου.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διεκδικεί την εισαγωγή του σε πεδίο με μειωμένους συντελεστές βαρύτητας, τότε για τον υπολογισμό των μορίων εφαρμόζεται ο τύπος:
[ (Α+Β+Γ+Δ) x 2 + (Α x 0,9) + (Β x 0,4) ] x 100 = ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ για συγκεκριμένο πεδίο,
όπου Α, Β, Γ, Δ είναι οι γραπτοί βαθμοί των 4 πανελλαδικών μαθημάτων του συγκεκριμένου πεδίου
και Α,Β είναι οι γραπτοί βαθμοί των 2 μαθημάτων με μειωμένους συντελεστές βαρύτητας του συγκεκριμένου πεδίου.
Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, στο ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ θα προστεθούν και τα επιπλέον μόρια που συγκεντρώσει ο υποψήφιος από τυχόν εξέτασή του σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, για να προκύψει ένα διαφορετικό σύνολο μορίων, που θα ισχύει μόνο για τμήματα που απαιτούν ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες.
Για όσους αποφοίτους εξεταστούν με το παλιό σύστημα, εξακολουθεί να ισχύει ο παλιός τρόπος υπολογισμού μορίων.

Το άρθρο 4 προβλέπει ότι δικαιούχοι υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου είναι όσοι υποψήφιοι συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις με το νέο σύστημα. Οι υποψήφιοι θα έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν 1 ή 2 επιστημονικά πεδία, στα οποία έχουν πρόσβαση ανάλογα με τα 4 ή 5 μαθήματα που θα έχουν εξεταστεί. Τα ίδια ορίζονται και για τους υποψηφίους με τα Εσπερινά ΓΕΛ, με την επιφύλαξη της πλήρους διετούς φοίτησης ή των εξαιρέσεων αυτής.
Για όσους αποφοίτους συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις του παλιού συστήματος ή διεκδικήσουν το 10% των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση), η υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι και πέρυσι.

Με το άρθρο 5 καθορίζονται τεχνικές λεπτομέρειες για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου, όπως η ηλεκτρονική του υποβολή, η επιλογή τμημάτων που είναι κοινά σε δύο πεδία, η επιλογή του ενός ή των δύο πεδίων, οι προϋποθέσεις για τους υποψηφίους των Εσπερινών ΓΕΛ και των ξένων σχολείων.
Για τους υποψηφίους με το παλιό σύστημα, δεν αλλάζει κάτι από τα ως πέρυσι ισχύοντα.

Το άρθρο 6 ορίζει ότι σε όσους συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις με το νέο σύστημα, δίνεται βεβαίωση συμμετοχής με την πλήρη ταυτότητα του υποψηφίου και της συμμετοχής του.
Για τους υποψηφίους με το παλιό σύστημα, θα εκδοθεί Βεβαίωση Πρόσβασης.

Με το άρθρο 7 καθορίζονται οι κύριες προϋποθέσεις για την επιλογή των υποψηφίων, που είναι η κατοχή απολυτηρίου, η οριστική υποβολή μηχανογραφικού και επιπλέον προϋποθέσεις για ορισμένες σχολές και τμήματα (πχ. ΤΕΦΑΑ κλπ.). Επίσης περιγράφεται η διαδικασία επιλογής και οι περιπτώσεις ισοβαθμίας υποψηφίων.

Με το άρθρο 8 καθορίζονται τεχνικές λεπτομέρειες για την έκδοση, κύρωση και γνωστοποίηση-αποστολή των αποτελεσμάτων, την εγγραφή των επιτυχόντων και την επίδειξη των αποκομμάτων των τετραδίων για το νέο σύστημα, στο ίδιο πλαίσιο περίπου με το παλιό σύστημα.

Για όλες τις ανωτέρω διαδικασίες και στην κατάλληλη χρονική περίοδο θα εκδίδονται αναλυτικές εγκύκλιοι.

Συνημμένη : Φ.253/193309/Α5/2015 (ΦΕΚ2647/Β΄) Υ.Α.

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΚ

Δημοσιευμένο στην κατηγορία  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δεκέμβριος 14, 2015 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

Σε λειτουργία η νέα ιστοσελίδα για την Έρευνα και Τεχνολογία απο το Υπουργείο Παιδείας

3A3064D7E0B20B90DC5290E0796C00FB

 

Σε λειτουργία έθεσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας τη νέα ιστοσελίδα του τομέα Έρευνας & Καινοτομίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://ereuna.minedu.gov.gr .

 

Δημοσιευμένο στην κατηγορία  Χωρίς κατηγορία Οκτώβριος 30, 2015 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

school

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 129287/Γ2(ΦΕΚ 2769/2-12-2011 τ. Β΄)
το Γενικό Λύκειο Λιτοχώρου, διοργανώνει τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη της Β΄τάξης με προορισμό την Αθήνα , οδικώς από το Λιτόχωρο και ζητεί από τα ταξιδιωτικά γραφεία κλειστή προσφορά που θα κατατεθεί στο γραφείο της διευθύντριας του Λυκείου το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 12.00.
Η εκπαιδευτική επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί κατά τη χρονική περίοδο 21/11/2015 (αναχώρηση) έως και 23/11/2015 (επιστροφή). Στην επίσκεψη αυτή θα συμμετέχουν 41 μαθητές , τρεις (3) συνοδοί καθηγητές και ένας (1) αρχηγός.
Για καλύτερη ασφάλεια των μαθητών της εκδρομής ζητείται η παροχή των εξής υπηρεσιών:

1. Μεταφορά από το Λιτόχωρο στην Αθήνα και αντίστροφα κατά την επιστροφή με λεωφορείο τελευταίας τεχνολογίας , σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα είναι στη διάθεση μας όλες τις ημέρες και ώρες.
2. Δύο διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων στο κέντρο της Αθήνας σε δίκλινα -τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές.
3. Ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε περίπτωση ασθένειας μαθητή και μεταφορά του αεροπορικώς, εάν παραστεί ανάγκη.
4. Περιηγήσεις βάσει συμφωνημένου προγράμματος με σχετική ελαστικότητα για προσαρμογή στις συνθήκες της επίσκεψης
5. Άδεια λειτουργίας του ταξιδιωτικού γραφείου (ειδικό σήμα λειτουργίας)

6. Απόδειξη παροχής υπηρεσιών σε κάθε μαθητή για φορολογική χρήση .

Ο διαγωνισμός δεν είναι αποκλειστικά μειοδοτικός αλλά και ποιοτικός. γι΄αυτό ζητούμε την τελική συνολική αξία του ταξιδιού αλλά και την επιβάρυνση ανά μαθητή. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας
Οι προσφορές, η σύμβαση που θα υπογραφεί και ο αριθμός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνης θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.
Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΤΣΙΑΡΓΑΛΗ ΜΕΤΑΞΙΑ

Δημοσιευμένο στην κατηγορία  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Οκτώβριος 23, 2015 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

Ανακοίνωση Εξεταστικών Κέντρων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Νοεμβρίου 2015 και κατανομή υποψηφίων

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ο πίνακας με τα εξεταστικά κέντρου του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Νοεμβρίου 2015 και η κατανομή των υποψηφίων σ’ αυτά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται:

    • Από την ιστοσελίδα του Υπουργείου στο σύνδεσμο για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
    • Από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και
    • Από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για το δελτίο τύπου πατήστε εδώ.

Για τον πίνακα των εξεταστικών κέντρων πατήστε εδώ.

Δημοσιευμένο στην κατηγορία  Χωρίς κατηγορία Οκτώβριος 14, 2015 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

Επόμενα άρθρα Προηγούμενα άρθρα


Αρχείο

Σαν σήμερα

30/9/1922: Η ελληνική κυβέρνηση αποδέχεται τη συμφωνία της Διάσκεψης των Μουδανιών, με την οποία δίδεται στους Τούρκους και η Ανατολική Θράκη μέχρι τον Έβρο.

European Radio Logo

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ