Οδηγίες για την Τεχνολογία Α’ Λυκείου

Δημοσιευμένο στις 25 Ιουνίου 2010 Κατηγορία: Εργασίες,Λύκειο από Κατσάρας Γιώργος

Εδώ παραθέτω δύο αρχεία με οδηγίες: το πρώτο για τον τρόπο που μπορεί ένας μαθητής να καταστρώσει ένα ερωτηματολόγιο με το οποίο θα μπορεί να βαθμολογήσει μία κατασκευασμένη μεταβλητή και το δεύτερο για τον τρόπο με τον οποίο ο μαθητής μπορεί να συσχετίσει δύο μεταβλητές (την εξαρτημένη με την ανεξάρτητη) ώστε να φανεί – αν […]