«

»

Νοέ 08 2014

Πρόσκληση για την πενθήμερη εκδρομή 2014

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής (ή  Μετακίνησης.)

Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν τις προσφορές τους σχετικά  με την εκδρομή (ή Μετακίνηση)  του Σχολείου μας.

Η προσφορά κατατίθεται κλειστή στο Σχολείο.

Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει, βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου,  η  οποία βρίσκεται σε ισχύ.

Απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφεται στην προσφορά,η ύπαρξη δεύτερου οδηγού στο λεωφορείο για την μετακίνηση των μαθητών.

1 ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΛ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
2 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΟΙ  –  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ Θεσσαλονίκη – 8/12/2014 έως 12/12/2014
3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (μαθητές / καθηγητές) 42 Μαθητές / 3 Καθηγητές
4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 Λεωφορείο, εφοδιασμένο με όλα τα προβλεπόμεναέγγραφα καταλληλότητας
5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ- ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (μονόκλινα/δίκλινα/τρίκλινα-πρωινό ή ημιδιατροφή) Ξενοδοχείο 3 αστέρων ή 4 αστέρων, με πρωινό και ημιδιατροφή ή μόνο με πρωινό. Δωμάτια δίκλινα και τρίκλινα για τους μαθητές, και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές.
6 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (πρόγραμμα,  παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων, γεύματα, κτλ.) Επιλέξτε  εδώ  για να δείτε το πρόγραμμα  της εκδρομής. 
7 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ (μόνο εάν πρόκειται για πολυήμερη εκδρομή)                                                 ΝΑΙ
8 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ*                                                 ΝΑΙ
9 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (συμπερ. ΦΠΑ)                                                ΝΑΙ
10 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ (συμπερ. ΦΠΑ)                                                ΝΑΙ
11 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    12/11/2014 ΚΑΙ ΩΡΑ:  12:30  π .μ.
12 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 12/11/2014 ΚΑΙ ΩΡΑ: 13:10 π. μ
13 ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΝΑΙ, για το σύνολο της δαπάνης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
14 ΡΗΤΡΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΜΕ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΝΑΙ, βάσει συμφωνητικού

* Σε περίπτωση που  το σχολείο επιθυμεί την πρόβλεψη της επιστροφής των χρημάτων σε μαθητή σε περίπτωση που για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του, τότε θα πρέπει να ζητηθεί ρητά και να προβλεφθεί και η συγκεκριμένη απαίτηση, στην πρόσθετη προαιρετική ασφάλεια.

Η Διευθύντρια    του Σχολείου

Χρυσάνθη Περιβολάρη

Σχετικά με τον συγγραφέα

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ


Περισσότερες πληροφορίες

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων