«

Φεβ 26 2020

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Α’ και Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Α’ και Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ 

Στο Ευηνοχώρι σήμερα, 26-2-2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10.30 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση, στο γραφείο του Διευθυντή του ΓΕΛ Ευηνοχωρίου, ύστερα από πρόσκληση του ίδιου, η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς, σχετικά με την  διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Α’ και Β’ τάξης του ΓΕΛ Ευηνοχωρίου στο Ναύπλιο στις 5 και 6 Μαρτίου 2020. Η επιτροπή  συγκροτήθηκε σύμφωνα με την 18η/26-2-2020 πράξη του Διευθυντή  του σχολείου, για να αξιολογήσει τις προσφορές που κατατέθηκαν στο σχολείο για την παραπάνω εκδρομή μετά από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Αιτωλοακαρνανίας. Παρόντες ήταν οι:

  1. Σταμάτης Νικόλαος, Διευθυντής του ΓΕΛ Ευηνοχωρίου, ως πρόεδρος,
  2. Χόντου Αικατερίνη, καθηγήτρια του σχολείου, ως μέλος,
  3. Τζάνη Ελένη, καθηγήτρια του σχολείου, ως μέλος,
  4. Παπαηλίας Μιχαήλ, πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, ως μέλος,
  5. Χαβαλίνα Δήμητρα, μέλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, ως μέλος,
  6. Μασίνα Αναστασία, μαθήτρια της Β’ τάξης και μέλος του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου, ως μέλος,
  7. Δημητρίου Ευστρατία, μαθήτρια της Α’ τάξης και μέλος του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου, ως μέλος.

Ο  Διευθυντής ενημέρωσε την επιτροπή για τα σχετικά άρθρα της Υ.Α. με αριθμό 20883/ΓΔ4/13-2-2020 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η επιτροπή προχώρησε στην διαδικασία αξιολόγησης ως εξής:

α΄. Παρέλαβε τις παρακάτω 3 κλειστές προσφορές οι οποίες παραδόθηκαν από τα ταξιδιωτικά γραφεία σε κλειστούς φακέλους στον Διευθυντή :

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
1 Salagiannis Travel
2 Char-ma Holidays
3 Kotsis Tours

β΄. Αποσφράγισε τους φακέλους προσφορών.

γ΄. Έλεγξε την εγκυρότητα των τουριστικών γραφείων, εξέτασε το περιεχόμενο των προσφορών και διαπίστωσε τη συμφωνία τους ή μη με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης όπως αυτές είχαν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Αιτωλοακαρνανίας. Κατέταξε τις προσφορές κατά αύξουσα τιμή όπως φαίνεται παρακάτω:

 

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
1 Kotsis Tours
2 Char-ma Holidays
3 Salagiannis Travel

ε΄. Συζήτησε και, λαμβάνοντας υπόψιν της κριτήρια ποιοτικά, ασφαλείας και οικονομικά, διαπίστωσε ότι η προσφορά του τουριστικού γραφείου «Kotsis Tours» (παρέχει το 4 αστέρων ξενοδοχείο «AMALIA» στην τιμή των 51 ευρώ/μαθητή) είναι η πλέον συμφέρουσα και παρέχει ασφάλεια για την ομαλή διεξαγωγή της εκδρομής.

Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να αναθέσει την πραγματοποίηση της διήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Α’ και Β’ τάξης του ΓΕΛ Ευηνοχωρίου στο Ναύπλιο στις 5 και 6 Μαρτίου 2020 στο τουριστικό γραφείο «Kotsis Tours». Ορίστηκε προθεσμία υποβολής τυχόν ενστάσεων εντός τριών (3) ημερών από την ανάρτηση του πρακτικού επιλογής, δηλαδή μέχρι τις 28-2-2020.

Η πράξη αυτή συντάχθηκε και, αφού διαβάστηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

Νικόλαος Σταμάτης

Yπενθυμίζουμε ότι η μηδενική χρέωση μέσω κινητής τηλεφωνίας ισχύει μόνο για τον παρόντα ιστότοπο και για τους ιστότοπους που αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Η προβολή περιεχομένου από άλλο ιστότοπο που έχει ενσωματωθεί στον παρόντα ιστότοπο (π.χ. video youtube) ή το άνοιγμα συνδέσμων που οδηγούν σε εξωτερικό περιεχόμενο δεν υπάγονται στη μηδενική χρέωση.
Top
 
Yπενθυμίζουμε ότι η μηδενική χρέωση μέσω κινητής τηλεφωνίας ισχύει μόνο για τον παρόντα ιστότοπο και για τους ιστότοπους που αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Η προβολή περιεχομένου από άλλο ιστότοπο που έχει ενσωματωθεί στον παρόντα ιστότοπο (π.χ. video youtube) ή το άνοιγμα συνδέσμων που οδηγούν σε εξωτερικό περιεχόμενο δεν υπάγονται στη μηδενική χρέωση.
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων