Προκήρυξη για Εισαγωγή στις Αστυνομικές Σχολές μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την κατάταξη ιδιωτών (ανδρών – γυναικών) στην Ελληνική Αστυνομία και εισαγωγή τους στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν στο Αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους  μέχρι την Παρασκευή 12-06-2020 και ώρα 15:00, τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με το υπόδειγμα Α της προκήρυξης.
2. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες διαστάσεων 3 χ 4 εκ.), στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ν’ αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/ης υποψήφιου/ας ευκρινώς.
3. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητάς τους.
4. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα ΣΤ της προκήρυξης.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ.

Προκήρυξη Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος θα γίνεται από την Πέμπτη 28-05-2020 έως και την Πέμπτη 04-06-2020 (συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου).

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης οι υποψήφιοι μεταβαίνουν αυτοπροσώπως από την Παρασκευή 29-05-2020 έως και την Παρασκευή 05-06-2020 και από ώρα 08:00 έως 16:00 (συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου), στις έδρες των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) στην Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών για τις  λοιπές διαδικασίες που προβλέπονται στην προκήρυξη.

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2020: Η προκήρυξη για τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την εισαγωγή μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων στις  Σχολές του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής η προθεσμία της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, είναι από  11/05/2020 ημέρα Δευτέρα έως και 24/05/2020 ημέρα Κυριακή. Η προθεσμία της ταχυδρομικής αποστολής  (με συστημένη αλληλογραφία ) της ως άνω Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης  ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ είναι από 11/05/2020 ημέρα Δευτέρα έως και 25/05/2020 ημέρα Δευτέρα (σφραγίδα ταχυδρομείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού).

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες για την υποβολή της Αίτησης πατήστε ΕΔΩ.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ.

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2020: Η προκήρυξη για τις Στρατιωτικές Σχολές

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την εισαγωγή μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων στις  Στρατιωτικές Σχολές.

Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικά της Αίτησης-Δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Στρατιωτικών Σχολών είναι από την από την Τετάρτη 13 Μαΐου και ώρα 00:00 έως την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 και ώρα 24:00. 

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες για την υποβολή της Αίτησης πατήστε ΕΔΩ.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ.

 

Επαναλειτουργία Σχολείων

Από Δευτέρα 11 Μαΐου 2020 ξεκινούν εκ νέου τα μαθήματα, για την Γ’ τάξη του λυκείου και από 18 Μαΐου 2020 για τις τάξεις Α’ και Β’, ΦΕΚ 1699/Β/05-05-2020. (Για να δείτε το ΦΕΚ πατήστε ΕΔΩ) και ΦΕΚ 1739/06-05-2020 (Για να δείτε το ΦΕΚ πατήστε ΕΔΩ).

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας οι μαθητές θα χωριστούν σε δύο ομάδες, Ομάδα Α και Ομάδα Β, που θα έρχονται στο σχολείο ανά ημέρα εναλλάξ.

Για την εβδομάδα από 11 έως 15 Μαΐου οι μαθητές της Ομάδας Α θα προσέλθουν στο σχολείο τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και οι μαθητές της Ομάδας Β τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη.

Για την επόμενη εβδομάδα από 18 έως 22 Μαΐου οι μαθητές της Ομάδας Α θα έρθουν σχολείο τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη ενώ οι μαθητές της Ομάδας Β τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή.

Για να δείτε τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας για την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων πατήστε ΕΔΩ και ΕΔΩ.

Οι μαθητές θα ενημερωθούν με Email σε ποια ομάδα ανήκει ο κάθε μαθητής.

Το πρόγραμμα λειτουργίας παραμένει το ίδιο όπως πριν τις 11 Μαρτίου που διακόπηκε η λειτουργία των σχολείων. Για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε ΕΔΩ.