Εκπαιδευτικοί 2021-2022

Ειδικότητα Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία ΠΕ01 - Θεολόγοι Στρατήγης Γρηγόριος ΠΕ02 - Φιλόλογοι Γκανά Ελένη, Παπαπαναγιώτου Παναγιώτα, Δελής Ηλίας ΠΕ03 - Μαθηματικοί Βασιλακόπουλος Γεώργιος ΠΕ04 - Φυσικών Επιστημών Νούσιος Δημήτριος, Κρητικού Ελένη…