Μάθημα- Ερευνα- Σχεδιασμός Μαθημάτων στη Σχολική Βιβλιοθήκη – Μετάφραση

» Περιηγήστε στο: Δεκέμβριος2010


«ΓΗΡΑΣΚΩ ΑΕΙ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ» Σωκράτης Οι βασικές ικανότητες για τη δια βίου μάθηση σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς είναι οκτώ (8). 1. Η επικοινωνία στη μητρική γλώσσα. Communication in the mother tongue. 2. H επικοινωνία στις ξένες γλώσσες. Communication in foreign languages. 3.1. Oι βασικές γνώσεις στα μαθηματικά. Mathematical literacy. 3.2. Οι βασικές γνώσεις στις επιστήμες […]


Κατηγορία: Δεκέμβριος 14th, 2010 - 1:56 μμ - Σχόλια » 5

alfavita.gr edra.gr GREENPEACE www.safeline.gr www.saferinternet.gr ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


Κατηγορία: Δεκέμβριος 14th, 2010 - 1:33 μμ - Σχόλια » 5

«Αειφορία (ή αειφόρος ανάπτυξη) είναι εκείνη που επιτρέπει τις σημερινές γενιές να ικανο- ποιήσουν τις ανάγκες τους, χωρίς όμως να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των επόμενων γενιών να ικανοποιήσουν τις δικές τους». (World Commission on Environment and Development, 1987)


Κατηγορία: Δεκέμβριος 13th, 2010 - 1:07 μμ - Σχόλια » 5