Λύσεις πολλαπλής επιλογής 32ου ΠΜΔΧ (Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, 2018)

(είναι οι προτεινόμενες από την ΕΕΧ) 1.β      2.α      3.β       4.α      5.α     6.δ       7.α          8.δ          9.α        10γ 11.α     12.α    13.α     14δ     15β     …

Συνέχεια του άρθρου ‘Λύσεις πολλαπλής επιλογής 32ου ΠΜΔΧ (Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, 2018)’ »