Οι βάσεις επιτυχίας στα τμήματα Χημείας και τμήματα Χημικών Μηχανικών (2016)

ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 15.241 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 15.790 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 15.121 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 17.011 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 16.195 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 17.062 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 18.047 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 17.596