Αρχεία για 9 Ιανουαρίου 2018

  εργασία

Δημιουργήστε και μορφοποιήστε το πρώτο σας άρθρο στο ιστολόγιο σας. Για να θεωρηθεί επαρκής η εργασία θα πρέπει το άρθρο σας να επιδεικνύει την χρήση των παρακάτω μορφοποίηση χαρακτήρων (έντονη γραφή ή/και πλάγια γραφή) χρώμα χαρακτήρων λίστα (αριθμημένη ή μη αριθμημένη) έναν εξωτερικό υπερσύνδεσμο στοίχιση παραγράφου κεφαλίδα επιπέδου 2 ή μεγαλύτερη