Αρχεία για 11 Οκτωβρίου 2010

>Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις συσκευές που συνδέονται στο Διαδίκτυο Toυ Κωστα Δεληγιαννη Φανταστείτε έναν «εικονικό» σκληρό δίσκο, εγκατεστημένο στον Παγκόσμιο Ιστό, τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε από όλες τις συσκευές σας που διαθέτουν σύνδεση στο Διαδίκτυο –από το laptop ή το desktop, το netbook και το κινητό σας τηλέφωνο– με αποτέλεσμα ανά πάσα στιγμή […]